Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mot ny krig Foto: Deutsches Bundesarchiv. Mot ny krig I sine første år ved makten var det lite utenrikspolitisk aggresjon av å spore fra Adolf Hitler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mot ny krig Foto: Deutsches Bundesarchiv. Mot ny krig I sine første år ved makten var det lite utenrikspolitisk aggresjon av å spore fra Adolf Hitler."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mot ny krig Foto: Deutsches Bundesarchiv

2 Mot ny krig I sine første år ved makten var det lite utenrikspolitisk aggresjon av å spore fra Adolf Hitler. Sammenlignet med andre land var Tyskland ennå svakt. Det viktigste var å sikre makten i Tyskland, samt å bygge opp gode relasjoner til flere utenlandske stater. Foto: Deutsches Bundesarchiv

3 Saar kommer hjem. Tysk frimerke fra 1935. Saarområdet er et lite område på grensen mellom Tyskland og Frankrike. Mot ny krig Etter første verdenskrig var Saarområdet blitt forvaltet av Folkeforbundet. Rent økonomisk var området blitt en del av Frankrike. I 1935 ble det gjennomført folkeavstemming i Saarområdet. 90 prosent ønsket å igjen bli en del av Tyskland. Ill: TUBS

4 Mot ny krig I 1935 gav Hitler beskjed om det skulle innføres allmenn verneplikt i Tyskland. Man opprettet også et eget flyvåpen. Forhandlinger med Storbritannia førte til at Tyskland kunne opprette en flåtestyrke. Hitler hadde med det fått aksept for å ruste opp landet. Foto: Deutsches Bundesarchiv

5 Mot ny krig I 1936 rykket tyske militære styrker inn i Rhinland. Dette var et klart brudd på fredsbestemmelsene. Franskmenn og briter kritiserte aksjonen. Mange kunne likevel forstå at tyskerne tok det som i utgangspunktet var deres. I Rhinland ble de tyske troppene møtt med jubel. Britiske tropper i Rhinland i 1929. Foto: Deutsches Bundesarchiv

6 Mot ny krig I tillegg til å gjenoppbygge den tyske militærmakten, arbeidet Hitler med å skaffe seg allierte. I særlig grad var forholdet til Italia godt. I Asia hadde Hitler funnet en felles forståelse med Japan. I 1936 undertegnet Tyskland og Japan en pakt rettet mot deres felles fiende, kommunismen og Sovjetunionen.

7 Mot ny krig I 1937 informerte Hitler sine øverste ledere om at en krig ville bli nødvendig dersom riket skulle vokse. Etter Hitlers oppfatning ville det være mest fordelaktig med en krig i årene 1943 til 1945. I denne perioden ville det tyske militæret være sterkest. De tyske lederne: Werner von Blomberg, Werner von Fritsch, Erich Raeder, Hermann Göring og Konstantin von Neurath. Foto: Deutsches Bundesarchiv

8 Mot ny krig Hitler ønsket å innlemme Østerrike i et stortysk rike, men det måtte skje frivillig. Hitler la press på Østerrikes leder som etter en tid overlot regjeringsmakten til landets nazister. De østerrikske nazistene ba tyske tropper komme til landet for å opprettholde ro og orden. Foto: Deutsches Bundesarchiv

9 Mot ny krig I Sudetlandet i Tsjekkoslovakia levde det om lag 3,5 millioner sudettyskere som ønsket selvstendighet. Etter forhandlinger ble det enighet om at sudettyskerne skulle få det meste av det de krevde. Hitler utvidet kravene. Han krevde at Sudetlandet skulle tilfalle Tyskland. Etter ytterligere forhandlinger fikk Hitler det som han ville. Foto: Deutsches Bundesarchiv

10 Mot ny krig Ennå kunne Hitler med en viss rett hevde at det var folkenes selvbestemmelse som hadde vært vektlagt idet nye landområder var havnet under tysk kontroll. I 1939 erobret tyskerne resten av Tsjekkoslovakia. Nå hadde Hitler mistet siste rest av troverdighet. Foto: Deutsches Bundesarchiv

11 Mot ny krig I Storbritannia innså statsminister Chamberlain at man hadde vært for ettergivende ovenfor Hitler. Man ville derfor binde tyskerne ved å opprette et forsvarsforbund med Frankrike og Polen. Briter og franskmenn garanterte nå for Polens sikkerhet og uavhengighet.

12 Mot ny krig I 1939 forsøkte briter og franskmenn å få Sovjetunionen med i en allianse mot Tyskland. Da forhandlingene mislyktes, kom det i stedet til en avtale mellom Sovjetunionen og Tyskland. I en hemmelig del av avtalen ble de to landene enige om å dele opp hele Øst-Europa. Foto: Deutsches Bundesarchiv

13 Mot ny krig Det gikk mot krig, men ennå ble det gjort forsøk på å forhindre et utbrudd. Hitler tvilte på at de allierte ville komme Polen til unnsetning ved en krig. Den 1. september 1939 angrep tyske soldater Polen. Kort tid etter erklærte Frankrike og Storbritannia Tyskland krig.

14 Mot ny krig Bilde:Lenke:Rettigheter; Forsidehttp://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Bundesarchiv_Bild_146-1985-083-10,_Anschluss_%C3%96sterreich,_Wien.jpghttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.no Første århttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_102-00765,_Goebbels,_Hitler,_vom_Blomberg.jpghttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en Saarhttp://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Locator_map_Saarland_in_Germany.svghttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de Frimerkehttp://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:DR_1935_565_Saarabstimmung.jpg&filetimestamp=20090920152629http://en.wikipedia.org/wiki/public_domain Panserhttp://commons.wikimedia.org/wiki/Category:1935_in_Germanyhttp://en.wikipedia.org/wiki/public_domain Mussolinihttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/97/Benito_Mussolini_Roman_Salute.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/public_domain Antikominternhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Anti-Comintern_Pact_signing_1936.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/public_domain Blomberghttp://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Bundesarchiv_Bild_183-H28122,_Werner_von_Blomberg.jpghttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en Fritschhttp://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Bundesarchiv_Bild_183-R16862,_Werner_von_Fritsch.jpghttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en Raederhttp://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Bundesarchiv_Bild_146-1980-128-63,_Erich_Raeder.jpghttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en Göringhttp://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Goeringcaptivity2.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/public_domain Von Neurathhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_N_1310_Bild-016,_Konstantin_von_Neurath.jpghttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en Anschlusshttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_146-1985-083-10,_Anschluss_%C3%96sterreich,_Wien.jpghttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.no Avishttp://no.wikipedia.org/wiki/Fil:%C3%96sterg%C3%B6tlands_dagblad_april_1938.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/public_domain Grensehttp://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Bundesarchiv_Bild_137-049278,_Anschluss_%C3%96sterreich.jpghttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.no Sudethttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_146-1970-005-28,_Anschluss_sudetendeutscher_Gebiete.jpghttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.no Sudethttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-H13160,_Beim_Einmarsch_deutscher_Truppen_in_Eger.jpghttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.no Münchenhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-R69173,_M%C3%BCnchener_Abkommen,_Staatschefs.jpghttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.no Tsjekkoslovakiahttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-2004-0813-500,_Deutsche_Truppen_in_Br%C3%BCnn.jpghttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.no Chamberlainhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arthur-Neville-Chamberlain.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/public_domain Pakthttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-S52480,_Dtsch.-Sowjet._Grenz-_u._Freundschaftsvertrag.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/public_domain Krighttp://commons.wikimedia.org/wiki/Category:German_invasion_of_Poland_of_1939http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en Briterhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_102-08395,_K%C3%B6nigstein,_Englische_Truppen_bei_letztem_Appell.jpghttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en


Laste ned ppt "Mot ny krig Foto: Deutsches Bundesarchiv. Mot ny krig I sine første år ved makten var det lite utenrikspolitisk aggresjon av å spore fra Adolf Hitler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google