Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sivilisasjoner Fra latin civis, byborger. Adjektiv: civilis, bymessig eller borgerlig I teknisk-juridisk forstand: omfattet av sivilretten, den lovgivningen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sivilisasjoner Fra latin civis, byborger. Adjektiv: civilis, bymessig eller borgerlig I teknisk-juridisk forstand: omfattet av sivilretten, den lovgivningen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sivilisasjoner Fra latin civis, byborger. Adjektiv: civilis, bymessig eller borgerlig I teknisk-juridisk forstand: omfattet av sivilretten, den lovgivningen som omfatter livet i byene

2 Sivilisasjoner Ethvert avgrensbart samfunn, kjennetegnet ved en egen måte å leve på. I praksis synonymt med kultur, men i teknisk henseende et mer spesifikt begrep

3 Sivilisasjoner Normativt: Et høyere kulturelt nivå, kjennetegnet ved kulturelle former og kontrollert, ikke-voldelig atferd. Sivilisasjon som motsetning til barbari Gandhi: ”Vestlig sivilisasjon? Det ville vært en god idé.”

4 Sivilisasjoner Komplekse, hierarkiske samfunn der –en viss andel av befolkningen bor i byer og –livnærer seg av produserte matvarer Sivilisasjoner kan sies å ha ulike ”stiler” eller måter å være siviliserte på Sivilisasjoner avgrenses enten mot andre sivilisatoriske ”stiler” eller mot jeger- og sankersamfunn

5 Sivilisasjoner I praksis er de ulike betydningene av begrepet ”sivilisasjon” ikke uavhengige av hverandre Historisk innebærer bruken av begrepet ofte normative vurderinger Komplekse samfunn er ofte ansett som mer ”høyerestående” enn andre

6 Norbert Elias: Om siviliseringsprosessen I – II (1939)

7 Sivilisasjoner McNeill & McNeill om verden i 1450 (s. 155) ”Tremendous diversity still prevailed. And 60 – 120 million people in Oceania, the Americas, and Central and Southern Africa lived almost completely isolated from the main theater of history to date, the Old World Web.”

8 Sivilisasjoner ”Nilen – Indus-korridoren”: –Eufrat/Tigris i Mesopotamia, nåværende Irak –Nilen, Egypt –Indus med bielver, nåværende Pakistan –Fra ca. 3500 – 3000 f.v.t.

9 Sivilisasjoner Nord-Kina, omkring midten av Huang He, ”Den gule flod” Fra ca. 3000 f.v.t.

10 Sivilisasjoner Amerika: –Mexico og Guatemala –Sør-Amerika: det peruvianske kystlandet fra ca. 2500 f.v.t., senere det sentrale Andes, fra ca. 900 f.v.t.

11 Sivilisasjoner: Sumer Skriftens historie: Liste over titler og yrker, ca. 3000 f.v.t. Bakside med eldste kjente individuelle signatur

12 Sivilisasjoner: Sumer Byer med tre befolkningsgrupper: –Jordeiere –Bybefolkning knyttet til handel –Presteskap og hellige hushold

13 Sivilisasjoner: Kina Orakelbein, sent Shang- dynasti (ca. 1300 – 1000 f.v.t.

14 Sivilisasjoner: Kina Korntransport på den store kanalen, Ming-dynastiet ca. 1300

15 Sivilisasjoner: Pengevesen Lydisk mynt, ca. 600 f.v.t.

16 Sivilisasjoner: Hellas og Roma Seneca, 4 f.v.t. – 65 v.t.: å skape seg selv –Introspeksjon –Askese –Lesning –Isolasjon –Vennskap

17 Riker, imperier Uensartet politisk enhet, et konglomerat Styrt av én hersker gjennom regionale ledere med delegert myndighet Skapt gjennom erobring Ikke skarpt forskjellig fra stat, men per definisjon heterogen

18 Typer av imperier Rene erobringsriker: –Aleksander den store, d. 323 f.v.t. –Mongolske riker

19 Typer av imperier Varige konglomeratriker –Romerriket –India –Kina –Det ottomanske riket –Det tysk-romerske riket


Laste ned ppt "Sivilisasjoner Fra latin civis, byborger. Adjektiv: civilis, bymessig eller borgerlig I teknisk-juridisk forstand: omfattet av sivilretten, den lovgivningen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google