Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

C-formede kanaler og atypiske tannrotsmorfologier Gruppeprosjekt i endodonti høst 08 for H05, gruppe C (I. Kalgraff, F. Karaburk, G. Karstensen, R. Khawaja,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "C-formede kanaler og atypiske tannrotsmorfologier Gruppeprosjekt i endodonti høst 08 for H05, gruppe C (I. Kalgraff, F. Karaburk, G. Karstensen, R. Khawaja,"— Utskrift av presentasjonen:

1 C-formede kanaler og atypiske tannrotsmorfologier Gruppeprosjekt i endodonti høst 08 for H05, gruppe C (I. Kalgraff, F. Karaburk, G. Karstensen, R. Khawaja, A. Mirzaei, J.A. Mjølnerød)

2 Sentrale fenomener: C-formede kanaler Invaginasjoner Evaginasjoner
Taurodonti Molarisering

3 C-formede kanaler Pulpakavum får C-formet utseende sett ovenfra
Fusjon av M og D rot. Ved 3 kanaler: MB kanal går sammen med D kanal 3 typer (se nederste bilde) I Kontinuerlig C-formet kanal II ”Semikolon-formet” kanal III To el. flere separate kanaler Gulvet i pulpakavum ligger dypt og har unormal anatomi Kanalene kan skilles lengre apikalt og gå ut ved separate foramina I II III

4 Sees hyppigst i 2. molarer i ukj (1%)
Ved forekomst i én molar, finnes c-form i kontralateral i 70% av tilfellene Høy forekomst i Asia Diagnostikk: rtg.bilde 20º M el. D projeksjon Hovedårsak: ingen fusjon av Hertwigs rotepitel på bukkal og lingual rotoverflate Behandling: - Endobehandling er vanskelig og har lav suksessrate Økt fare for perf., irregulær kanalform, ”bikanaler” - Termoplastisk guttaperka (ikke kald)

5 Invaginasjoner Grunne/dype kaviteter på kronen (delvis el. helt dekket av emaljevegger) Dens invaginatus (tidl. dens in dente) = innfolding av tann (lat.) Oftest på lateraler i okj, men kan oppstå på alle tenner. Rammer ofte tennene bilateralt. Invaginasjoner øker ofte risiko for infeksjon av pulpa og/eller periodontale vev 4 hovedtyper (bilde til høyre): I Involverer bare kronen. II Inn i roten. Penetrerer ikke roten. III og IV Penetrerer roten apikalt/lateralt. Ender i PDL. I II III IV

6 Frekvens: % Etniske variasjoner Ukjent etiologi, sannsynligvis genetisk faktor Roten mer utsatt for eksponering Behandling: - Forebyggende/observasjon - Konvensjonell rotbehandling/kirurgi/ekstraksjon - Type II bør renses mekanisk + irrigasjon og fylles fullstendig. - Type III vanskelig å behandle hvis infeksjon går gjennom vevene.

7 Evaginasjoner Pulpa er utvidet mot tannoverflaten
Dentin og emalje følger pulpale ekstensjon – sees som en ekstra kusp eller emaljeperle på tannoverflaten Sjeldne Premolarer Autosomal dom. el. x-bundet arv? Medfører ofte okklusal interferens - Kan elimineres med gradvis pussing av kusp/perle (ca 0.1mm/mnd) - Raskere fjerning kan gi pulpaeksponering og -inflammasjon

8 Taurodonti Pulpakavum fortsetter apikalt langt forbi normal høyde
Tauros = okse (lat.) (oksetenner) Molarer Ofte i sammenheng m/syndromer Etiologi: forsinkelse i omdannelsen fra Hertwigs rotepitel til emaljeorganet Gjør endodontisk behandling vanskelig pga apikale plassering av kanalåpninger ↓Innsyn, ↑blødning v/pulpitt

9 Molarisering Premolarer med molarers rotmorfologi
- Ukj: premol. med M og D rot (jf. ukj molar) - Okj: premol. med to B og én P rot (jf. okj molar) Kronene stort sett normalt utseende, men kan ha ekstra kusp og være lengre i MD retning Frekvens: ca. 1%. Okj: 1. premolar, ukj: 2. premolar

10 Andre atypiske morfologier
Pulpastener = kalsifiserte strukturer som dannes i vitale pulpa Rhizomicry = rotens lengde kortere enn kronens høyde Rhizomegaly = unormalt lange røtter Dilacerasjon = uvanlig bøyning/vinkel på tannens rot Cynodonti = mots. av taurodonti (mangel av cervikale område, kronen går dir. over i roten) Overtallige røtter Fusjon og germinasjon Pulpasten Dilacerasjon Fusjon

11 Husk: Studer alltid røntgenbilder nøye før endodontiske prosedyrer
Ikke vær fastsatt i læreboka og normer for rotkanalsmorfologi – behandle hver tann med utgangspunkt i at kompleks anatomi forekommer ofte nok til å sees på som normalt


Laste ned ppt "C-formede kanaler og atypiske tannrotsmorfologier Gruppeprosjekt i endodonti høst 08 for H05, gruppe C (I. Kalgraff, F. Karaburk, G. Karstensen, R. Khawaja,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google