Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forurensninger over landegrenser1 ECON 3910 Innføring i miljøøkonomi, vår 2008 Forelesning 10 Forurensninger over landegrenser Kapittel 5 Foreleser: Finn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forurensninger over landegrenser1 ECON 3910 Innføring i miljøøkonomi, vår 2008 Forelesning 10 Forurensninger over landegrenser Kapittel 5 Foreleser: Finn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forurensninger over landegrenser1 ECON 3910 Innføring i miljøøkonomi, vår 2008 Forelesning 10 Forurensninger over landegrenser Kapittel 5 Foreleser: Finn R. Førsund

2 Forurensninger over landegrenser2 Internasjonale miljøproblemer Utslipp fra et land transporteres til resipienter i et annet land –Transport via luft (sur nedbør) og vann (elver, hav) Et land bryr seg om miljøkvaliteter i resipienter i et annet land –Biologisk mangfold, regnskog Regionale felles-resipienter –Hav, innsjøer Globale resipienter –Atmosfæren, stratosfæren

3 Forurensninger over landegrenser3 Samarbeid eller ikke? Forurensning av andre lands resipienter: –Ikke ”lov” i henhold til deklarasjon vedtatt på FN,s første miljøkonferanse i Stockholm, 1972 States have...the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other states or of areas beyond the limits of national jurisdiction UNCE 1979: Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution (LRTAP)

4 Forurensninger over landegrenser4 Samarbeid eller ikke, forts. Betydningen av eierskap: –Regionale og globale resipienter ikke dekket Forhandlinger om utslipp til felles regionale og globale resipienter –Nordsjødeklarasjonen 1990: 50% reduksjon av næringssalter, miljøgifter innen 1995 med 1985 som basisår, utfasing av PCB –Montreal-protokollen 1987: Oson, redusere KFK, utfasing 1996 –Kyoto-protokollen 1997: Reduksjon av drivhusgasser med 5.2% fra 1990 i løpet av 2008-2012

5 Forurensninger over landegrenser5 Samarbeid Deklarasjoner –Politiske villighetserklæringer, kan være vage Konvensjoner –Generelle forpliktelser og partenes mål for miljøet Protokoller –Konkrete forpliktelser for de deltakende land Sanksjonsmekanismer?

6 Forurensninger over landegrenser6 Bruk av elementær spillteori Forurensning over landegrensene med to land, tiltakskostnader for reduksjon av utslipp, gevinst hvis bare ett land går til tiltak, og gevinst hvis begge land gjør det Land Tiltakskostnader Gevinst isolert Gevinst samarbeid Land 1 6 5 10 Land 2 6 5 10

7 Forurensninger over landegrenser7 Ikke-kooperativt spill Fangenes dilemma, Nash - likevekt Utbetalingsmatrise; netto i hver rute Land 2 Tiltak Ikke tiltak Tiltak 4 5 4 -1 Land 1 Ikke tiltak -1 0 5 0

8 Forurensninger over landegrenser8 Globale forurensningsproblemer To land, rensekostnadsfunksjon, gitt produksjon, forurensning av felles resipient Optimeringsproblem når landene ikke samarbeider 1. ordensbetingelser

9 Forurensninger over landegrenser9 Ikke samarbeid Kan bare få løsning hvis ikke landene vil endre sine planlagte utslipp når hvert land ser hvilket utslipp det andre har: –U 2 o må være det utslippet land 2 faktisk velger, og U 1 o det utslippet land 1 faktisk velger –Må ha entydig løsning for utslippene av likningene –r i (.) kalles reaksjonsfunksjoner. Dette er Nash- likevekt i ikke-kooperativt spill

10 Forurensninger over landegrenser10 Samarbeid Optimeringsproblemet 1. ordensbetingelser NB! Marginal skade uavhengig av hvor uslippene foregår: Felles total marginal skade for de to land

11 Forurensninger over landegrenser11 Sammenlikning av løsningene Ikke-samarbeid: Samarbeid: Ekstra kostnadsledd ved samarbeid gir isolert lavere utslipp, men redusert skade ved redusert utslipp reduserer generelt de marginale skader

12 Forurensninger over landegrenser12 Sammenlikning, forts. Marginal skade konstant –Samarbeid gir alltid lavere utslipp i hvert land Ikke-samarbeid Samarbeid Stigende marginal skade –Samarbeid vil alltid gi totalt lavere utslipp, men et land kan få høyere utslipp –Total miljøskade +rensekostnad går ned

13 Forurensninger over landegrenser13 Sammenlikning, forts. Starter med ikke-samarbeidsløsning (Nash- likevekt), sjekker om denne kan være optimal i en samarbeidsløsning For å skape likhet med gitt U 2 NC i første likning så må U 1 reduseres, men da minsker høyresiden i den andre likningen også. Reduksjon av U 2 i neste runde gir samme resultat, justerer til likhet oppnås

14 Forurensninger over landegrenser14 Sur nedbør Forurensning over landegrensene, to land Ikke samarbeid 1. ordensbetingelser

15 Forurensninger over landegrenser15 Sur nedbør, forts. Samarbeid 1. ordensbetingelser NB! Marginal skade blir ikke lik mellom land

16 Forurensninger over landegrenser16 Sur nedbør i Europa Samarbeid mellom 45 land i Europa –EMEP : Co-operative programme for the Monitoring and Evaluation of the Long-Range Transmission of Air Pollutants in Europe –Programmet har ført til 3 protokoller Helsinki-protokollen 1985, uniform reduksjon av SO 2 med 30% i 1993 med 1980 som basisår Oslo-protokollen 1994, ikke-uniform reduksjon av SO 2 med opp til 80% innen 200-05-10 Gøteborg-protokollen 1999, ikke uniform reduksjon av SO 2, NOx, NH3, VOC med opp til 88% i 2010 med 1990 som basisår

17 Forurensninger over landegrenser17 Rains - modellen Kilde: land –Forutsetning: geografisk fordeling av utslipp konstant Resipient: kartet delt inn i ruter 50x50 km –Konsekvens: mange forskjellige økosystemer I hver kartrute Transport- koeffisient –Gjsn. verdi for et år over mange år. i j 50 km a ij Kilde Resipient. Bane Transport-koeffisient

18 Forurensninger over landegrenser18 RAINS – modellen, forts. Rensekostnadsfunksjoner for hvert land, produksjonen og dermed primærutslippet gitt Deponering av SO 2, etc., i hver rute erstatter skadefunksjoner, to land og to kartruter Z j = deponering i kartrute j a ji = transport fra land i til kartrute j pr enhet U i

19 Forurensninger over landegrenser19 RAINS – modellen, forts. Samarbeidsløsning under bibetingelsene Deponeringsmål: Z 1 *, Z 2 * Problemet må løses som et programmeringsproblem med ulikheter


Laste ned ppt "Forurensninger over landegrenser1 ECON 3910 Innføring i miljøøkonomi, vår 2008 Forelesning 10 Forurensninger over landegrenser Kapittel 5 Foreleser: Finn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google