Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IHR-studier dokumentasjon 22.02.11 IHR-studier – kartlegging av ressursbruk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IHR-studier dokumentasjon 22.02.11 IHR-studier – kartlegging av ressursbruk."— Utskrift av presentasjonen:

1 IHR-studier dokumentasjon 22.02.11 IHR-studier – kartlegging av ressursbruk

2 Ressurskartlegging - oppgaven A: Vi ønsker å be linjeledere i STA og ved SV og UV om å oppgi ca hvor mange % stillinger som: Jobber med studier på din enhet? Jobber med oppgaver under de forskjellige verdistrømmene? Alle tall bes oppgitt som % stillingsbrøk I tillegg ønsker vi informasjon om: Hvor stor del av de administrative ledernes tid som brukes på: ledelse av studiepersonale studiesaker Dersom noen ikke klarer å kategorisere inn en aktivitet som utføres under verdistrømmene vil det gis mulighet til å gi en kort beskrivelse av aktiviteten og så føre på % av stillingsbrøk B: Vi ønsker også et skjønnsmessig anslag av hvor mange % stillinger som brukes på ulike studentkategorier NB: 1.0 = 1 årsverk = 100% Husk å oppgi stedkode Nettskjema

3 Verdistrøm Ca årsverk i % som brukes 1.0 = 1 årsverk = 100% (eks: 3 årsverk = 3.0 = 300%, 1/3 årsverk = 0.33 = 33%) Evt kommentar Planlegge/gjennomføre eksamen (eks: tilrettelegging, fusk, sensur, klage/bregrunnelse) Studentmobilitet (eks: innreise, utveksling, innpassing/godkjenning) Opptak NOM Opptak lokalt på enhet (eks: til 2-årige mastere og PPU) Informere (inkl webinfo) Kvalitetssikre Forvaltning (eks: saksforberedelse til styrer/utvalg, Høringer, Utredning, Forvalte IT-systemer) Dokumentere kvalifikasjon (eks: karakterutskrift, vitnemål) Administrere undervisning (eks: Undervisningsplanlegging, Pensum, Semesterregistrering/betaling, Undervisningsopptak, Etterregistrering, Praksisadministrasjon, Sekretærfunksjoner (undervisningsstøtte), Verktøy/datastøtte for vitenskapelig ansatte Håndtere praksis ( eks: administrere, tilrettelegge, planlegge) Rapporter (eks: til DBH, til KD) Oppfølging av studenter (eks: Politiattest, Studiestart, Studieveiledning, Faglig-sosiale tiltak, Tilrettelegging studier, Permisjonssøknad, Skikkethetsvurdering, Inndragning av studierett Forvalte emner (eks: opprette, vedlikeholde, nedlegge) Forvalte programmer (eks: opprette, vedlikeholde, nedlegge) Regelverk (inkl klager på vedtak) Rekruttere Styre ressurser (inkl undervisningsregnskap/undervisningsbudsjett ) Eksterne relasjoner ( eks: mediehåndtering, samfunnsinformasjon, arrangementer, alumni ) Ressursbruk per verdistrøm

4 Ressurskartlegging – per studentkategori Studentkategori Ca årsverk i % som brukes per studentkategori 1.0 = 1 årsverk = 100% (eks: 3 årsverk = 3.0 = 300%, 1/3 årsverk = 0.33 = 33%) Evt kommentar EVU Utenlandske studenter PhD 2-årig master + PPU Bachelor og årsenheter 5-årig master og profesjon Enkeltemner Privatister Total ressursbruk verdistrømmer i %: Denne fordeles på studentkategoriene under

5 Ressurskartlegging - ledelse Oppgave/aktivitet Ca årsverk i % som brukes 1.0 = 1 årsverk = 100% (eks: 3 årsverk = 3.0 = 300%, 1/3 årsverk = 0.33 = 33%) Evt kommentar Faglig ledelse og koordinering av studieadministrativt personale Leders personaloppfølging av studieadministrativt personale

6 Åpne kommentarer Her kan du skrive evt andre kommentarer du ift kartlegging av ressursbruk innenfor studieadministrasjon


Laste ned ppt "IHR-studier dokumentasjon 22.02.11 IHR-studier – kartlegging av ressursbruk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google