Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anders Felde. ”Teknisk utvikling, begrenset råvaretilgang og nye produksjonsmetoder vil true dagens produksjonsformer og nødvendiggjøre omstilling og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anders Felde. ”Teknisk utvikling, begrenset råvaretilgang og nye produksjonsmetoder vil true dagens produksjonsformer og nødvendiggjøre omstilling og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Anders Felde

2

3 ”Teknisk utvikling, begrenset råvaretilgang og nye produksjonsmetoder vil true dagens produksjonsformer og nødvendiggjøre omstilling og innovasjon. Bevaring av dagens produksjonsformer kan bli kostbart. Å sikre innovasjonsevnen, er avgjørende. ”Jordbruket viser vedvarende høy produktivitetsvekst, høyere enn de fleste, nesten alle, norske bransjer og på samme nivå som oljebransjen. Produktivitetsveksten i norsk jordbruk, målt som totalfaktorproduktivitet, var 1,65 prosent årlig fra 1990 til 2009.” NILF: Pettersen/Kjølseth (Innovasjon i landbruket, 2012)

4 Landbruk i endring Bonden Volum, produksjonsmoglegheiter Lokal foredling Kapital krevjande å vere i endring Nye måtar å organisere drifta på Stor strekk i ”laget” Industrien Produktutvikling Effektivisering i industrien Sentralisering – frå kysten mot sentrum.

5 Grunder ånda hos bonden Teknologiutviklinga vil ein vere med på Fritid – fleksibilitet – økonomi Målsettingar Bedrift – tid- investering Investeringsvillig – risikovillig Treng heilt ”ny” kunnskap Kjøper meir varer og tenester Svært fokusert på drift ”Fjøsen er fabrikken” Meir oppteken av økonomiske resultat enn timelønn Proffesjonalisering Dyktigheit (kvalitet og kvantitet) Bonden som bedriftseigar Budsjett, analyserer drifta, forheld seg meir til marknaden

6 Auke produksjonen med 20 % Tankegang og haldningar like viktig som gode økonomiske rammebetingelsar ? Gründerånd, innovasjon og nytenking er heldigvis veldig smittsomt. Mjølkeprosjektet (hausten 2003) Sidan oppstarten bidrege til realisering av 25-30 mill liter i nye / opprusta fjøs (ca. 25%) Må få meir fokus på alle suksesshistoriene. BONDEN GREIER IKKJE DETTE ÅLEINE…..

7 Tilretteleggarane Er førstelinja dvs kommunen klare til å støtte, tilrettelegge for GRÜNDERÅND ? Spele på lag med varemottakarane. Må skape møteplassar der endring og gründerånd er fokus ? Er der strategiar i fylket som bidrar til at vi kan auke matprod. med 20 % ? Vegval hos bonden, kven tek tak ?


Laste ned ppt "Anders Felde. ”Teknisk utvikling, begrenset råvaretilgang og nye produksjonsmetoder vil true dagens produksjonsformer og nødvendiggjøre omstilling og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google