Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innhold Kort bakgrunn Birkeland Innovasjon – norsk lovgivning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innhold Kort bakgrunn Birkeland Innovasjon – norsk lovgivning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Birkeland Innovasjon Innovasjonskultur Innovasjonssjef, Kathrine Myhre, Februar 2006

2 Innhold Kort bakgrunn Birkeland Innovasjon – norsk lovgivning
Hvorfor Innovasjonskultur? Hvordan bygger Birkeland innovasjons-kultur ved UiO og i Oslo regionen?

3 Hvorfor Birkeland Innovasjon AS
Myndighetene ønsker mer innovasjons fra forskning: Endring av arbeidstakeroppfinnelsesloven (fjernet lærerunntaket) og § 2 i universitets- og høyskoleloven (2002) – OBS – Ulikt svensk lovgivning Universiteter og høyskoler pålagt å legge til rette et helhetlig system for næringsmessig utnyttelse av forskningsresultater – med ansvar for håndtering av prosessen fra forskningsresultater foreligger til forretning er etablert Norske myndigheter tilfører INNOVASJON mer midler….. Infrastrukturmidler (for å bygge system, innovasjonskultur og nettverk) Kommersialiseringsmidler

4 Skaper verdier av forskning
Penger Forskning Innovasjon Kunnskap Nytt næringsliv = Arbeidsplasser

5 Birkeland Innovasjon - visjon
Skape verdier av forskning

6 Birkeland - formål Skape kultur for kunnskapsbasert innovasjon
Sikre og forvalte intellektuelle rettigheter (IPR) til forskningsresultater Kommersialisere forskningsresultater gjennom bedriftsetablering og lisensiering

7 Innovasjonskultur

8 Innovasjonskultur Definisjon: Hvorfor: Elementer
Teori…+ praktiske elementer….. Hvorfor: Mer kunnskapsbasert innovasjon Elementer Strategi for kunnskapsbasert innovasjon ved UiO Bygge kunnskap og forståelse Insentiver og dialog Synliggjøring Bygge nettverk - brobygging mot næringsliv Regional involvering

9 Strategi for innovasjon – 3 pkt
Strategi UiO – etablering av Birkeland Innovasjon IPR - politikk i teori (UiO) og praksis (Birkeland) Hvordan utøve innovasjonskultur, sikre rettigheter og etablere strategi for god kommersialiseringsprosess (UiO og Birkeland) Blir gitt mer oppmerksomhet av forskerne og av systemet

10 Pkt 1 - UiO etablerer Birkeland
Vedtatt i Universitetsstyret (3 ganger, gjelder for hele UiO Birkeland etableres som et aksjeselskap, 100% eid av UiO Birkeland forvalter UiOs IPR UiO kan via Birkeland Innovasjon etablere start up og forvalte aksjer (ulikt svensk lovgivning) (Diskuterer i disse dager hvor langt UiO/Birkeland skal følge start up..)

11 Punkt 2 - IPR - politikk UiO har vedtatt en IPR-politikk som er akseptert av forskerne 33% av netto lisensinntekter til forskerne, 25% til forskningsgruppen til ny forskning, 8% til fakultet for innovasjonsarbeid, 33% til aktør Avtaleverk regulerer forholdene forsker, institusjon og kommersialiseringsaktør

12 Strategi for innovasjon – 3 pkt
Strategi – etablering av Birkeland Innovasjon (UiO) IPR - politikk i teori (UiO) og praksis (Birkeland) Hvordan utøve innovasjonskultur, sikre rettigheter og etablere strategi for god kommersialiseringsprosess (UiO og Birkeland)

13 Strategi - Faser og aktører
Forskning Stimulering Kvalifisering Proof of concept Forretnings- plan “Start ups” Etablering Utvikling Forretning Vekst Venture Birkeland Innovasjon Såkorn mgmt Infrastrukturmidler Prosjektmidler Såkorn

14 Strategi - Teknologiområder
Bioteknologi & ernæring Medisin (Diagnostikk, utstyr og legemidler) IKT Kjemi, materialer og nanoteknologi Energi og miljø Kultur og samfunn

15 Strategi Birkeland innovasjon
Hovedsatsing på Biomedisin og IKT Satsing på kjemi, materialer/nanotek, energi og miljø i samarbeid med andre TTO og institutter Prioriterer bedriftsetablering Lisensiering av teknologi, men med strenge økonomiske kriterier for prosjektutviklingen

16 Teknologi og markedsbehov
TTO Teknologi Behov UNIVERSITET NÆRINGSLIV Teknologi Behov

17 Teknologi og markedsbehov
Teknologi Behov TTO UNIVERSITET NÆRINGSLIV Teknologi Behov

18 Strategi - rettighetssikring
Sender inn patentsøknad Klar strategi for kommersialisering dersom videreføre patentet i internasjonal fase

19 Strategi Etablere gode kontakter med næringsliv og investorer for å ha en oversikt over teknologi og markedsbehov innen satsingsområdene. Tidlige ekstern presentasjon av prosjekter for å få både teknologisk og markedsmessige tilbakemeldinger Bringe inn en entreprenør i en tidlig fase for å få en erfaren ”driver” i prosjektet Identifisere pilotkunder for å validere deres behov Prioritere selskapsetablering også når formålet er ”salg” til etablert næringsliv Sikre rettigheter med patenter Mål om kommersialisering innen 30 måneder Profesjonalitet og troverdighet mot forskere og eksterne partnere Fokus på ”branding” av UiO og Birkeland Innovasjon

20 Intraprenørskap Entreprenørskap innenfor eksisterende bedrift
Hvis ledelsen har vedtatt dette som STRATEGI - betyr at de har gitt for å legitimere at de ansatte kan bruke tid på dette

21 Strategi Innovasjonskultur

22 Kulturendring på tre nivåer
Individnivå - student og forsker Idé-teknologinivå Kvalitet på ideen Systemnivå Forskningsgruppe Institutt Fakultet UiO-sentralt Oslo-regionen Norge – NFR, departement etc. Eksterne aktører – Industri, Investorer, Innovasjon Norge, etc.

23 Mål og evalueringsparametre –innovasjonskultur
Oppnå bedre forståelse for forskningsbasert nyskaping i forskningsmiljøene Målrettede og effektive mekanismer for stimulering, vurdering, videreutvikling av ideer for næringsmessig utnyttelse Økt tilfang av idéer Økt kvalitet på idéene Over tid; Kortere tid fra idé oppstår til kommersialisering gjennomføres Økt andel av kvalifiserte ideer blir kommersialisert Økt andel forskere deltar Legitimerer prioriteringer, gir retning for bruk av tid

24 Insentiver og dialog Incentiver og dialog/relasjonsbygging med UiOs forskere er Birkelands viktigste tiltak for å endre holdninger og øke idétilfanget Utprøvingsmidler Verifiseringsmidler Kommersialiseringsstipend Birkeland Innovasjonspris Birkeland Entreprenørforum Idéspeidere ’Åpent Birkeland’ Serviceinnstilling

25 Organisasjonskart Innovation Mgmt. Team Engineering Team Life Science
Engasjement Ansatt ved UiO

26 Kompetanse og forståelse
Informasjonsmøter (forskere og studenter) Obligatoriske kurs phd-kandidater IPR-politikk Rettighetssikring Gangen i en innovasjonsprosess Innovasjon og nyskaping Kvalitetssikring av forskningsresultater (lab.journalføring)

27 Kompetanse og forståelse - II
Hvordan presentere nyskapingscase og markedsføre egen forskning (postere, presentasjon) Involvering av forskerne i evaluering og utvikling av nyskapingsprosjektet Entreprenørkompetanse – trainee, masterprosjekt Verdiskaper (forretningsplankonkurranse) Senter for entreprenørskap (studenter) Gründerskolen Master i entreprenørskap

28 Eksempel på poster…

29 Antioksidanter Antioksidanter er vist å ha effekt, og kan utnyttes i produkter som juice, müsli etc. Prof Rune Blomhoffs forskningsgruppe har kartlagt mer enn 3000 matvarer Bruker molekylære metoder i sine studier av biologiske effekter

30 Synliggjøring av resultater -
gir ny forståelse, nettverk og kulturendring First Tuesday 7. februar Birkelanddag 15. september Viten og Verdi, oktober Gründerdag, oktober Prosjektpresentasjoner VC Og skaper ENTUSIASME internt ved UiO

31 Brobygging mellom forskning og næringsliv/investor
= Gir forskeren forståelse for marked og teknologianvendelse = Gir markedet kjennskap til forskningen First Tuesday 7. februar Industridager Sentre for forskningsdrevet innovasjon Birkeland innovasjonsdag 15. sept 2006

32 Regional utvikling Birkeland fokus på å bygge nettverk i regionen – optimalisere bruk av regionens innovasjonsressurser ”Hovedstadsprosjektet” Finansiert av KRD, kommunen Koordinert av Oslo Teknopol Bidrag fra forskningsinstitusjoner, næringsliv, forskere, TTO-er i regionen

33 Samarbeid Akademia og Industri
Med TTO-systemet vil Universitetet framstå mer profesjonelt i dialog med industrien og investorer Avtaleverk gir forutsigbarhet for partene Teknologioverføring gir styrket konkurranseevne Dialogen gir forskerne innsyn og forståelse for teknologi anvendelse

34 Hva er Innovasjon? Innovasjon er ikke Kreativitet! Hva er innovasjon?
Dekke de behov som gjør at du får et produkt ut i markedet – et reelt marked

35 Resultater - Idétilfang
Med TTOene – aktiv søking etter nye idéer mot tidligere passiv tilgang på kommersielle idéer Med TTOene økt kvalitet i ”deal-flow” og bedre kontakt med forskerne Større fokus på forskerne og forskningsresultater for identifisering av kommersielle muligheter Bruk av fagkompetente ”speidere” for å utløse potensialet

36 Idéer pr. 31.des 2005


Laste ned ppt "Innhold Kort bakgrunn Birkeland Innovasjon – norsk lovgivning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google