Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Institute of General Practice and Community Medicine IASAM Strategiske planer Forskningsseminar ved Med Fak Ullevål 27. august 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Institute of General Practice and Community Medicine IASAM Strategiske planer Forskningsseminar ved Med Fak Ullevål 27. august 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Institute of General Practice and Community Medicine IASAM Strategiske planer Forskningsseminar ved Med Fak Ullevål 27. august 2009

2 Institute of General Practice and Community Medicine Seksjoner ved IASAM Allmennmedisin Medisinsk etikk Medisinsk antropologi og medisinsk historie Internasjonal helse Forebyggende medisin og epidemiologi Sosialmedisin (arbeids-, sosial- og trygdemedisin) Dekker et stort spekter av fagdisipliner og –profesjoner Kvalitative og kvantitative metodetilnærminger

3 Institute of General Practice and Community Medicine Andre virksomheter Utplasseringsordingene i 1., 2. og 10.semester (administrerer for MedFak) Masterstudiet i Internasjonal helse NOMA masterstudiet (Bangladesh) KLoK Sommerskolen Doktorgradskurs Allmennmedisinsk forskningsenhet Antibiotikasenteret Kliniske etikk-komiteer Kliniske kommunale etikk-komitéer

4 Institute of General Practice and Community Medicine Produksjon 21.5 årsverk - faste vit 1.stillinger 20 masterstudenter pr år (fullføringsgrad 97%) 19 dr. grader i 2008 Ekstern finansiering 43 mill kr (55% - utpl. ordn.) for 95 prosjekter

5 Institute of General Practice and Community Medicine Prioriterte forskningsområder Reproduktiv helse og mødrehelse i globalt perspektiv Tuberkulose i det 21. århundre Osteoporose, vitamin D og brudd Funksjonshemninger, funksjonsvurderinger, normalitet og deltakelse Medisinsk etikk og genteknologi Bedre bruk av legemidler i allmennpraksis Ungdomshelse Det vi tar i oss: Om mat, midler, og helse Diabetes type 2, metabolsk syndrom, livsstil og etnisitet

6 Institute of General Practice and Community Medicine Tverrfakultær satsing LEVE: Levekår, miljø og helse i utviklingsland Senter for utvikling og miljø (SUM) i samarbeid med: –Medisin: IASAM, IPSYKi –SV: ESOP, Psykologi, statsvitenskap, sosiologi, sosialantropologi –JUSS: SMR, Offentlig rett –Mat. Nat: CEES, Biologi, Informatikk, Kjemi –HF: ILOS, Teologi Første prosjekt: NIPI (Norway India Partnership Initiative) (Stoltenbergs prosjekt om vaksine og barnehelse). Samarbeid SUM/IASAM og Public Health Institute i India.

7 Institute of General Practice and Community Medicine Nye rammebetingelser Ny budsjettmodell – budsjett underskudd Omorganiseringen ved Fakultetet - ISH Omorganisering og endring av prioriteringer i helseforvaltningen –Etablering av OUS –Satsing på samhandling –Større satsing på forebyggende arbeid Mulig samlokalisering med FHI og Kunnskaps- senteret

8 Institute of General Practice and Community Medicine Strategier - forskning Styrke forskningen –Videreføre samarbeid mellom seksjonene ved IASAM –Utvide samarbeid med eksterne forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt –Øke rekrutteringen til forskning (e.g. forskerlinjen, sommerstipend) –Forberede nye satsingsområder (eldre og demens) Øke driftsmidler til forskning –Kvalitetssikre søknader –Søknader til alternative kilder for forskningsfinansiering (inkl. EU) –Etablere flere masterkurs (medisinsk etikk, …) og forskerkurs Styrke allianser utenfor Med Fak –Helseforvaltningen: HOD, HDir, AID, Helse-SØ –Bistandsforvaltningen (UD, NORAD, frivillige org) –Andre fagmiljøer innen UiO (SV og Humaniora) Satse på forskning av relevans for potensielle brukere

9 Institute of General Practice and Community Medicine Strategier Minst to faste vitenskapelige i hvert fagområde Arbeids- og trygdemedisin vedlikeholde og bygge opp fagene Medisinsk etikk, forsterkninger Forskningsteknikere Styrke undervisningen for medisinere i samfunnsmedisin

10 Institute of General Practice and Community Medicine Undervisning Sikre videre drift av masterstudiet i internasjonal samfunnshelse (finansiering fra NORAD har opphørt) Sikre utplasseringsordningene i 1.-2- og 10. semester ved alternativ finansiering og mer effektiv koordinering av utplasseringen

11 Institute of General Practice and Community Medicine Ressurser Sikre fagmiljøer med minimum 2 vitenskapelige stillinger Bedre forskningsassistanse i statistikk, tilrettelegging av datafiler, rapporteringer


Laste ned ppt "Institute of General Practice and Community Medicine IASAM Strategiske planer Forskningsseminar ved Med Fak Ullevål 27. august 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google