Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Med fokus på læringsutbytte siden 1996 "Oslo' 96" - en omlegging av profesjonsutdanningene i medisin og odontologi Per Brodal Institutt for medisinske.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Med fokus på læringsutbytte siden 1996 "Oslo' 96" - en omlegging av profesjonsutdanningene i medisin og odontologi Per Brodal Institutt for medisinske."— Utskrift av presentasjonen:

1 Med fokus på læringsutbytte siden 1996 "Oslo' 96" - en omlegging av profesjonsutdanningene i medisin og odontologi Per Brodal Institutt for medisinske basalfag Seminar om læringsutbytte 17.04.08

2  Hva gjorde vi?  Hvorfor gjorde vi det?  Hvordan gjorde vi det?  Hvordan gikk det? 2 Per Brodal 2008

3 Hva vi gjorde:  1996: Innførte ny studieplan etter 6 års forberedelser Fagintegrasjon - på tvers og på langs Læringsmetoder som fremmer integrasjon og er studentaktiverende Rom for refleksjon og fordypning 3 Per Brodal 2008

4 Hva vi gjorde: utarbeidelse av målbeskrivelser  Overordnet for hele studiet  Overordnet for hvert semester  Mer detaljerte mål for hvert tema innen hvert semester 4 Per Brodal 2008

5 Hvorfor målbeskrivelser…  Viktig verktøy for oss i arbeidet med utformingen av studieplanen  Målbeskrivelsene skal være til hjelp for studentene i deres læringsprosess. 5 Per Brodal 2008

6 Hvorfor målbeskrivelser?  Flytte fokus fra (min) undervisning til (studentens) læring  Klargjøre hva vi forventer at studentene arbeider mot  Tydeliggjør faglige prioriteringer  Kontrakt mellom universitet og student  Sikre kontinuitet og konsistens i undervisning og eksamen  Utgangspunkt for endring og forbedring  Kontrakt med samfunnet Kompetansebeskrivelse særlig viktig? 6 Per Brodal 2008

7 Hvordan gjorde vi det?  Tverrfaglige semesterutvalg – 5 -15 fag inne i et semester  En av oppgavene å lage Overordnete mål for semesteret Mer spesifikke mål for tematiske deler av semesteret  Arbeidet i dialog med en overordnet studieplankomité  Hjelp fra Fagområdet for universitetspedagogikk  Veiledninger, møter, seminarer  Ett års arbeidstid (++) 7 Per Brodal 2008

8 Fem siders veiledning… Per Brodal 2008 8 Studieplankomiteen Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Januar 1994 Veiledning for semesterutvalgene OM Å LAGE MÅLBESKRIVELSER En sentral oppgave for semesterutvalgene er å sørge for utarbeidelse av målformuleringer/ målbeskrivelser for semestrene og deler av semestrene. Det er foreløpig bare

9 Eksempel på mål fra veiledningen  Forslag til mål for blokken ”Humanbiologi” i 1. semester Oslo 96  "Studenten skal etter blokken kunne redegjøre for hovedtrekk av menneskekroppens bygning og funksjon.  Han/hun skal kunne forklare med enkle ord (for eksempel til en pasient) hva som er de viktigste oppgavene til organsystemene …  Det forventes ikke detaljkunnskaper med hensyn til anatomiske navn og fysiologiske prosesser. 9 Per Brodal 2008

10 Eksempel på mål  Etter læringsperioden skal studenten kunne 1. Demonstrere bruk av "Helsekort for gravide" 2. Utføre en vanlig svangerskapskontroll, og redegjøre for gangen i et kontrollopplegg 3. Redegjøre for de viktigste fysiologiske forandringer i svangerskapet… 4. Redegjøre for de patofysiologiske mekanismene ved preeklampsi og deres sammenheng med de symptomer og tegn som opptrer 10 Per Brodal 2008

11 Hvordan det gikk  Læringsmål for alle semestre – to- tre nivåer (men betydelige forskjeller)  Publiseres i semesterboken (og på nett) 11 Per Brodal 2008

12 Hvordan det gikk, fortsatt  Gjenstand for forbedringer (arbeidsseminarer, prosesser delvis utløst fra semesterledelsen, delvis fra studiedekanen)  Studentevalueringer: ”Har læringsmålene hjulpet deg i studiearbeidet?” 2,3 -3,6 på en 5-trinnsskala 12 Per Brodal 2008

13 Lærdom..  Prosessen med å lage læringsmål i alle fall viktig  Resultatet er ufullkomment (for å si det mildt)  Varierende brukbarhet, mye kritikk  Fallgruver: for generelle, vage, hjelper ikke studentene i deres arbeid for detaljerte, formalistiske: tvangstrøye, pugging, falskt kunnskapssyn… 13 Per Brodal 2008


Laste ned ppt "Med fokus på læringsutbytte siden 1996 "Oslo' 96" - en omlegging av profesjonsutdanningene i medisin og odontologi Per Brodal Institutt for medisinske."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google