Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sommerkurs 17. juli Gruppe B. I dag Indirekte tale Avhengige interrogativer Ingen av delene Diskusjonsoppgaver om befolkning Rollespill med utgangspunkt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sommerkurs 17. juli Gruppe B. I dag Indirekte tale Avhengige interrogativer Ingen av delene Diskusjonsoppgaver om befolkning Rollespill med utgangspunkt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sommerkurs 17. juli Gruppe B

2 I dag Indirekte tale Avhengige interrogativer Ingen av delene Diskusjonsoppgaver om befolkning Rollespill med utgangspunkt i statistiske figurer Vokabular og grammatikk relatert til oppgaven Lekse: stil, årsak-virkningsoppgaver, s. 67–72 Frivillige ekstraoppgaver

3 Regler Begge to/ingen av dem brukes om: 1.Egennavn 2.Tellelige substantiv i bestemt form Begge deler/ingen av delene brukes om: 1.Ubestemt form av tellelige substantiv 2.Utellelige substantiv og andre begreper

4 INDIREKTE TALE OG TANKE 1) Vi bruker subjunksjonen at når vi gjengir en fortellende setning. 2) Vi bruker subjunksjonen om når vi refererer (eller har i tankene) et spørsmål som begynner med verbet. 3) Vi bruker spørreordet med tillegg som subjunksjon når det direkte spørsmålet eller tanken har et spørreord.

5 VÆR OPPMERKSOM PÅ DETTE: Ordstilling – vi får alltid leddsetning! Pronomen og possessiver skifter ofte form. Det blir verbforskyving i leddsetningen dersom verbet før den indirekte setningen står i preteritum (”Hun sa at…”). –Presens (reiser) blir til preteritum (reiste). –Preteritum (reiste) blir til preteritum perfektum (hadde reist). –Hvis presens er brukt om framtid, må det ofte forandres til preteritum futurum (”Vi reiser i morgen” ”Hun sa at de skulle reise...”) –Det blir også mulig forandring av tidsadverbial (i går dagen før)

6 BEFOLKNING - Folketall i Norge i dag: 5 176998 (1. april 2015)

7 NYE FAMILIEMØNSTRE Diskuter spørsmålene til teksten: A) Hvordan skiller det norske familiemønsteret seg fra andre lands familiemønster? B) Hvorfor kan man si at utviklingen av familielivet i de siste 20 – 30 årene både kan betraktes som negativt og positivt? C) Viser studier at skilsmissebarn klarer seg dårligere i livet fordi foreldrene skiller seg?

8 D) Hva er konsekvensen i de fleste land når kvinner får økt utdanning? E) Hva er det som overrasker andre land når man sammenligner norske kvinner med lav utdannelse med norske kvinner med høy utdannelse? F) Hvilke land synes det er viktig å lære av Norge, og hvorfor synes de det er viktig å lære av Norge? G) Hvilke anbefalinger får land som ønsker høyere fødselstall? Sammenlign familiemønstrene i Norge med deres hjemland.

9 ÅRSAK - KONSEKVENS Konsekvens + på grunn av (at) + årsak Konsekvens + fordi + årsak Konsekvens + siden + årsak Konsekvens + ettersom + årsak Konsekvens + for + årsak Årsak + så + konsekvens Årsak + dermed + konsekvens Årsak + av den grunn + konsekvens Årsak + derfor + konsekvens

10 Årsak: Jeg er ikke frisk. Konsekvens: Jeg er hjemme A) Jeg er hjemme på grunn av at jeg ikke er frisk. Jeg er hjemme på grunn av sykdom. B)Jeg er hjemme fordi jeg ikke er frisk. C)Jeg er hjemme siden jeg ikke er frisk. D)Jeg er hjemme ettersom jeg ikke er frisk.

11 E)Jeg er hjemme, for jeg er ikke frisk. F)Jeg er ikke frisk, så jeg er hjemme. G)Jeg er ikke frisk. Dermed er jeg hjemme. H)Jeg er ikke frisk. Av den grunn er jeg hjemme. I)Jeg er ikke frisk. Derfor er jeg hjemme.

12 Grunnen til Jeg er ikke frisk. Det er grunnen til at jeg er hjemme. Grunnen til at jeg er hjemme, er at jeg ikke er frisk. Skyldes Jeg er hjemme. Det skyldes at jeg er syk. At jeg er hjemme, skyldes at jeg er syk. Kommer av Jeg er hjemme. Det kommer av at jeg er syk. At jeg er hjemme, kommer av at jeg er syk. Nemlig Jeg er hjemme. Jeg er nemlig syk.

13 FIGUR-ROLLESPILL To roller: 1.Professoren 2.Journalisten Materiale: en figur som viser tall fra Statistisk sentralbyrå

14 STATISTIKK - VOKABULAR Denne figuren viser Tabellen viser / Ifølge tabellen Hovedtendensen er Med utgangspunkt i figuren ser vi …

15 Dette er en oppgang på … Nedgangen er på 10%. Polakkene utgjør den største gruppen innvandrere i Norge. En jevn utvikling Ingen endring Å holde seg stabil

16 Tallet på studenter var fallende. Antallet studenter… I absolutte tall … I prosent … Prosenten ligger på … Kurven stiger. å stige – stiger – steg – har steget å øke – øker – økte – har økt å synke – synker – sank – har sunket

17 Når det gjelder arbeidsinnvandring … Det kan tyde på Det ser ut til å være … Dette kan stemme med.. Dette kan ha sammenheng med… Det har kanskje noe å gjøre med… Jeg tviler på at … Dette skyldes nok … Dette slår alle rekorder..


Laste ned ppt "Sommerkurs 17. juli Gruppe B. I dag Indirekte tale Avhengige interrogativer Ingen av delene Diskusjonsoppgaver om befolkning Rollespill med utgangspunkt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google