Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Felles lokal avløpsforskrift for Aksjon Jærvassdragområdet Hvorfor felles forskrift for Aksjon Jærvassdrag? Prosessen Innhold i forslag til felles forskrift.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Felles lokal avløpsforskrift for Aksjon Jærvassdragområdet Hvorfor felles forskrift for Aksjon Jærvassdrag? Prosessen Innhold i forslag til felles forskrift."— Utskrift av presentasjonen:

1 Felles lokal avløpsforskrift for Aksjon Jærvassdragområdet Hvorfor felles forskrift for Aksjon Jærvassdrag? Prosessen Innhold i forslag til felles forskrift

2 Hvorfor felles forskrift for AJV? Like rensekrav for hele Norge – Forurensningsforskriften Strengere rensekrav – lokale forhold Ikke mulig å endre krav til saksbehandling AJVs avløpsgruppes formål Like krav til felles vassdrag Samarbeid for mer effektiv ressursbruk

3 Felles avløpsforskrift for AJV– hva var viktig for konklusjon Spesifisering og tydeliggjøring av lokale forhold Viktig grunnlag for ytterligere samarbeid om tiltak Forskrift gjelde hele kommunen, ikke bare AJV området Samarbeid om søknads- og veiledningsmateriell Lik behandling i nabokommuner Felles holdning og forståelse i alle kommuner Alle med, selv uten ytterligere rensekrav

4 Felles avløpsforskrift for AJV - organisering av arbeid Utnytte samarbeid AJV og MORSA Eksisterende lokale forskrifter i AJV området Kommunerepresentanter med hjelp av sekretær utarbeide forskriftsforslag selv Forslag må inkludere kommentarer og søknadsmateriell Diskusjoner og avgjørelser tas i avløpsgruppen Samordning av tidspunkt for politisk behandling, offentlig høring og kunngjøring

5 Felles avløpsforskrift for AJV - fremdriftsplan Høst 2008:1. forslag klar for kommentar fra administrasjonen i kommunene Vinter 08/09:Varsling om oppstart, forberede politisk behandling April-mai 2009:1. gangsbehandling Juni-sept 2009:Høring Sept-Nov 2009:2. gangsbehandling 01.01.2010:Ikrafttredelse

6 Felles avløpsforskrift for AJV - Rensekrav Rensekrav i stedet for godkjente anleggstyper Renseklasser iht rensegrader i forurensningsforskriften Soneinndeling etter renseklasser Info om anleggstyper som tilfredsstiller renseklasser på www.avlop.nowww.avlop.no Spesifisering av lokale forhold

7 Renseklasser Rense- klasse Krav til Renseeffekt (%) Total fosfor (P) BOF 5 Suspendert stoff (SS)Annet a+90 -Bakteriefjerning a90 - b 70- c6070- d--20 (eller 180 mg SS/l)

8 Soneinndeling KommuneOmrådeRenseklasse RandabergSone 1: Ferskvann/kanal og sjø med brukerinteressera + Sone 2: Følsomt sjøområde/kanala Sone 3: Områder med krav om fellesanlegga (>50pe, Forurensningsforskr. kap.13) StavangerSone 1: Tastaa Sone 2: Nordre og Søre Sundea Sone 3: Ullandhauga Sone 4: Hinna og Jåttena Sone 5: Austre Åmøy,Ormøy,Roaldsøy,Vassøy, Hellesøy, Steinsøy, Steinsøyholmen, Kalvøy, Lindøy og Tunsøy d SolaSone 1: Alle ferskvannsresipientera Sone 2: Hafrsfjorda Sone 3: Nordsjøenc SandnesSone 1: Alle ferskvannsresipienter samt sjøområdene Indre Gandsfjord, Riskafjorden og Hølefjorden a Sone 2: Beskyttede bukter i sjøc Sone 3: God sjøresipientd GjesdalSone 1: Alle ferskvannsresipientera Sone 2: Sjøresipienterd KleppSone 1: Alle ferskvannsresipientera Sone 2: Sjøresipienterd TimeSone 1: Alle ferskvannsresipientera Sone 2: Sjøresipienterd HåSone 1: Alle ferskvannsresipientera Sone 2: Sjøresipienterd

9 Kart Stavanger

10 Kart Randaberg

11 Kart Sandnes

12 Noen spesielle lokale forhold Områder hvor infiltrasjon ikke er tillatt Krav om etterpolering – bakteriefjerning, renset avløpsvann til infiltrasjon/jordbruksgrøfter Tett tank løsninger Spesielle krav for hytter Krav om fellesløsninger Strengere rensekrav for noen sjøresipienter Krav til drift og vedlikehold


Laste ned ppt "Felles lokal avløpsforskrift for Aksjon Jærvassdragområdet Hvorfor felles forskrift for Aksjon Jærvassdrag? Prosessen Innhold i forslag til felles forskrift."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google