Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sykkelbyen Førde – Status pr. mai 2015 Arve Seger Prosjektleiar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sykkelbyen Førde – Status pr. mai 2015 Arve Seger Prosjektleiar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sykkelbyen Førde – Status pr. mai 2015 Arve Seger Prosjektleiar

2 Kva har skjedd – Kva skjer? Vi ventar Vi er litt parkert

3 Kva har skjedd – Kva skjer? Vi trør litt i lufta Vi er litt på leit

4 Kva har skjedd – Kva skjer? Kva ventar vi på……. 1,6 mrd

5 Kva har skjedd – Kva skjer? Kva ventar vi på……. = 1,0 mrd til gang og sykkel

6 Kva har skjedd – Kva skjer? Førdepakken KS2 vart ferdig og levert Samferdsledepartementet i byrjinga av april Stortingsproppen er på veg til Samferdsledepartementet Vi arbeider ut i frå at det blir vedtak på Stortinget før sommaren i år. Men………..

7 Kva får vi? Eit samanhengande sykkelvegnett

8 Kva får vi?

9 Kva har vi gjort? Medan vi har trødd Mobilitetsveka

10 Kva har vi gjort? Bilfridag Medan vi har trødd

11 Kva har gjort? Sykkelparkert

12 Kva har vi gjort? BMX bane og anna akrobatikk

13 Kva har vi gjort? Sykkelturar på UT.noUT.no

14 Kva har vi gjort? «Vårsjekken»

15 Kva gjer vi no? SYkkelparkeringsplan

16 1.Under arbeid a)Ikkje bysyklar? b)Lånesyklar mot depositum 2.Organiserast av?: a)Frivillighetssentralen b)Kronborg Ressurssenter 3.For kven: a)Turistkontoret / Førdehuset b)Hotella / Campingen c)Førdefestivalen d)Skulane e)Andre Kva gjer vi no? Låne- / leigesyklar

17 Kva gjer vi no? Sykkelteljingar

18 Kva gjer vi no? Sykkelrekneskap

19 Kva gjer vi no? 1.Sykkelbyavtalen går ut 31.12.2015 a)Er alle partane med å bidra vidare? Organisering – sykkelby etter 2015

20 Kva gjer vi no? Organisering – sykkelby etter 2015 1.Kva kan det bli til? a)Alle er med – avtalen held fram b)Sykkelbyen går inn i kommunen sin vanlege forvaltning a)Ingen styringsgruppe b)Ingen prosjektgruppe

21 Utfordingar Byggjer vegane fram til 2024

22 Utfordingar skal fylle Vegane med syklistar

23 Utfordingar Vegane skal fyllast med syklistar Korleis gjer vi det best?: Kampanjar? –Kva for kampanjar vil vere rett no? –Arrangement? Fysiske tiltak medan vi ventar? –Andre tiltak enn sykkelparkering?


Laste ned ppt "Sykkelbyen Førde – Status pr. mai 2015 Arve Seger Prosjektleiar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google