Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fem års okkupasjon Foto: Deutsches Bundesarchiv. Fem års okkupasjon Quislings forsøk på å danne en varig regjering hadde mislyktes. Verken nordmenn eller.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fem års okkupasjon Foto: Deutsches Bundesarchiv. Fem års okkupasjon Quislings forsøk på å danne en varig regjering hadde mislyktes. Verken nordmenn eller."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fem års okkupasjon Foto: Deutsches Bundesarchiv

2 Fem års okkupasjon Quislings forsøk på å danne en varig regjering hadde mislyktes. Verken nordmenn eller tyskere hadde tiltro til ham. Det ble dannet et administrasjonsråd som skulle sørge for at samfunnet ikke kollapset i de tyskokkuperte områdene. Foto: Deutsches Bundesarchiv

3 Fem års okkupasjon Tyskerne krevde at Stortinget skulle sammenkalles og avsette kongen og regjeringen. Etter hardt press gav Stortinget etter. Kongen og regjeringen avviste kravet. Kongens nei var et av få lyspunkter sommeren 1940.

4 Fem års okkupasjon Tyskerne mente det var behov for en mer autoritær administrasjon i Norge. Josef Terboven ble utnevnt til landets leder. Høsten 1940 innsatte Terboven en regjering som for det meste bestod av NS-folk. Som Norges leder var Terboven kun underlagt Hitler. I realiteten hadde han diktatorisk makt over alle sivile saker i landet. Foto: Deutsches Bundesarchiv

5 Fem års okkupasjon Nå ble det gjort forsøk på å nazifisere Norge. Man forsøkte å få personer fra rettsvesen, politi, skole, kirke og kultur over på sin side. Det ble gjort endringer i forvaltningen. Folkevalgte representanter fikk lite de skulle ha sagt. Stortinget fotografert i 1941.

6 Fem års okkupasjon Nazifiseringen møtte motstand på flere hold. Høyesterett la ned sine embeter i protest. De fleste av landets lærere protesterte og nektet å oppdra barna innenfor nazistisk ideologi. Kirken tok standpunkt. I landets kirker ble det lest opp brev som kritiserte nazismen.

7 Fem års okkupasjon Myndighetenes kontroll over massemedia innebar sensur og propaganda. En del aviser ble nedlagt da de nektet å utgi nazistisk propaganda. Andre aviser drev videre under nazistisk sensur. I mangelen på informasjon, oppstod det illegale aviser. Med fare for livet ble avisene ble spredt fra person til person. Foto: Vervin

8 Fem års okkupasjon Nazistene brukte radioen til å spre propaganda. Nordmennene kunne også motta regjeringens sendinger fra London. Nazistene bestemte derfor at bare NS-medlemmer fikk lov til å ha radio. Over en halv million radioer ble beslaglagt i Norge i 1941.

9 Fem års okkupasjon Det tok ikke lang tid før vareknappheten ble merkbar. Det ble snart innført rasjonering på de fleste varer. Fiskepølser, kaffe av erter, brød, vafler og kaker med potet. Når man manglet noe, måtte man lage noe som lignet. Å stå i kø ble dagligdags. Folk møtte opp grytidlig i et forsøk på å skaffe seg sårt tiltrengte matvarer.

10 Fem års okkupasjon Mange begynte å dyrke poteter selv. Det var ikke uvanlig at folk skaffet seg gris, kaniner og høns. Foto: Eiliv C. Ranum

11 Fem års okkupasjon Befolkningen kunne deles i tre leirer. Jøssinger kalte man folk som var mot tyskerne og okkupasjonen. Medlemmer av NS var på lag med tyskerne. Folk som prøvde å holde seg inne med begge parter ble kalt for ”stripete”. Foto: Rolf Gaustad

12 Fem års okkupasjon Motstaden mot okkupasjonsmakten kunne vises på flere vis. En kam i baklomma symboliserte at man greide seg selv. Den røde nisselua viste at man var gode jøssinger. Mange viste sin motstand ved å nekte å sitte ved siden av tyskere og norske nazister på tog, trikker og busser. En binders på jakkeslaget betydde at man holdt sammen.

13 Fem års okkupasjon De militære motstanden i det okkuperte Norge ble kalt Milorg. Medlemmer av Milorg arbeidet i full hemmelighet. Milorg fikk tilsendt utstyr som våpen, mat og radioer fra England. Ble man tatt av Gestapo, kunne det vente tortur, fengsling og dødsdom. Mot slutten av krigen gjennomførte Milorg mange sabotasjeaksjoner mot okkupasjonsmakten. Måløyraidet. Britiske soldater og norske mannskaper gikk til angrep på tyskerne i 1941.

14 Fem års okkupasjon På Vemork ved Rjukan i Telemark lagde tyskerne tungtvann. De allierte fryktet at tyskerne skulle bruke tungtvannet til å lage atomvåpen. I 1943 deltok flere unge, norske menn i en sabotasjeaksjon mot fabrikken. Tyskerne gjenoppbygde fabrikken, men senere samme år ble den bombet av amerikanske fly.

15 Fem års okkupasjon Den norske handelsflåten skulle vise seg å bli Norges viktigste bidrag i kampen mot Tyskland. Norske skip bidro til at det ble fraktet krigsutstyr og drivstoff mellom allierte land. Tyske fly og ubåter bombet og torpederte mange skip. Man regner med at nesten 4 000 norske krigsseilere døde under krigen.

16 Fem års okkupasjon I løpet av krigen var om lag 54 000 nordmenn medlem i NS. Nasjonal Samling anså kommunismen som sin største motstander. NS ønsket en sterk stat med en sterk leder på toppen. Man hadde ingen tro på demokratiet. NS hadde egne halvmilitære stormtropper. Disse kaltes for Hirden. Norske frontkjempere i Sovjetunionen.

17 Fem års okkupasjon I 1940 kom nordmannen Henry Rinnan i kontakt med Gestapo i Trondheim. Man ble enige om at Rinnan skulle arbeide for det tyske hemmelige politiet. Rinnan avslørte mange nordmenn som arbeidet mot tyskerne. Etter hvert bedrev Rinnan og hans organisasjon tortur og drap på nordmenn. Henry Oliver Rinnan (1915-1947)

18 Fem års okkupasjon Grini fangeleir. Til sammen satt 20 000 fanger i leiren i løpet av okkupasjonen.

19 Fem års okkupasjon Helt siden okkupasjonens begynnelse hadde jødene blitt trakassert av NS- regimet. Jøder ble arrestert og mishandlet, det ble drevet hærverk ovenfor jødisk eiendom. Quisling bestemte at jødene ikke hadde lov til å oppholde seg i Norge. I 1942 startet utsendingen av landets jøder. Mange rømte til Sverige, men over 700 norske jøder døde i tyskernes utryddelsesleirer.

20 Fem års okkupasjon Tyskerne fryktet nattlige flyangrep fra de allierte. Det ble bestemt at man skulle mørklegge alle hus ved hjelp av blendingsgardiner. Man ble straffet dersom man ikke blendet vinduene. For de som drev illegalt arbeid var mørket en venn som gjorde det lettere å holde seg skjult for tyskere og NS-folk.

21 Fem års okkupasjon Hitler fryktet en alliert landgang i Norge. Det ble derfor bygd en rekke festningsverk i landet. Kystfort, ubåtbaser, flyplasser og radaranlegg dannet til sammen Festung Norwegen. Byggingsarbeidet ble for det meste utført av krigsfanger fra Polen, Sovjetunionen og Jugoslavia.

22 Fem års okkupasjon Områdene lengst nord i Norge ble hardt rammet da krigen nærmet seg slutten. Tyskerne brente ned alt de kunne komme over i Finnmark og Nord-Troms. Mer enn 10 000 bolighus, skoler, sykehus, fabrikker og kirker ble ødelagt. Veier og broer ble sprengt, fiskeflåten ble senket. Om lag 60 000 mennesker ble tvunget til å bli med tyskerne sørover.

23 Fem års okkupasjon Frigjøringen av resten av Norge gikk mer fredelig for seg. 7. mai kapitulerte tyskerne i Europa. De tyske styrkene i Norge overgav seg dagen etter. Etter fem år var det endelig fred og frihet i Norge. Den 7. juni 1945 kom kongen tilbake til Norge etter nøyaktig fem år i landflyktighet. Man anslår at 400 000 mennesker var møtt opp for å hilse ham velkommen.

24 Fem års okkupasjon Landssvikoppgjøret Nordmenn - LandssvikUtlendinger - Krigsforbrytelser Dømt til døden3015 Dømt til frihetsstraff17 00066 Dømt til annen straff3 4500 Vedtatt forelegg på frihetsstraff3 1200 Vedtatt forelegg på annen straff25 1800 Frifunnet ved endelig dom1 3755 Påtaleunnlatelse5 5000 Henlagt etter bevisets stilling37 150261 Sum92 805342

25 Fem års okkupasjon ilde:Lenke:Rettigheter: Forsidehttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_101I-114-0063-04,_Narvik,_Wachtposten_neben_Flak.jpg?uselang=nbhttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.no Quislinghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-2004-1001-500,_Vidkun_Quisling,_Autogramm_schreibend.jpghttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en Grinihttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Grini_1941-43.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain Terbovenhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_101I-117-0357-34A,_Norwegen,_Bergen,_deutsche_Offiziere.jpghttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en Stortingethttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Nazi-occupied_Parliament_of_Norway_1941.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/public_domain Dorahttp://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Uboatsafterthewar.jpg&filetimestamp=20060802185313http://en.wikipedia.org/wiki/public_domain Køhttp://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Oslo_queue_ww2.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/public_domain NShttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nasjonal_Samling_insignia.svg?uselang=nbhttp://en.wikipedia.org/wiki/public_domain Rinnanhttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Vemorkhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Vemork_Hydroelectric_Plant_1935.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/public_domain Villagrishttp://www.cruickshank.no/slektsfoto5.htmCopyright©2007 Eiliv C. Ranum Skiphttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cc/Allied_tanker_torpedoed.jpg/220px-Allied_tanker_torpedoed.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain Sjømannhttp://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Norwegian_sailor_WW2.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain Jødenehttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anti-Semite_graffiti_Oslo_1941.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain Kongefamilienhttp://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Kongefamilien_1945.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain Kapituleringhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:German_surrender_of_Akershus_Fortress.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain Kirkeneshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kirkenes_burning.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain Kirkehttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fresvik_kyrkje_Wilse.jpeg?uselang=nbhttp://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain Måløyhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ammunition_dump_burns_norway.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain NShttp://www.lokalhistoriewiki.no/index.php/Bilde:NS_utenfor_Aasheim_-43.JPGhttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Bombehttp://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_bombing_during_World_War_IIhttp://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain Radiohttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:1941_CGE_KL-500_radio.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain Binderswww.powerped.com Skrekkens hushttp://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Rudolf_Kerner_Skrekens_hus.JPGhttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.no


Laste ned ppt "Fem års okkupasjon Foto: Deutsches Bundesarchiv. Fem års okkupasjon Quislings forsøk på å danne en varig regjering hadde mislyktes. Verken nordmenn eller."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google