Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra kunnskap til handling og fra handling til kunnskap Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra kunnskap til handling og fra handling til kunnskap Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra kunnskap til handling og fra handling til kunnskap Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

2 Nytt, nyttig og nyttiggjort Lokal kunnskap Internasjonalt forskningsgrunnlag Forskning styrt av offentlig sektor selv Flere kommuner, regionale aktører og FoU-institusjoner deltar

3 Bakgrunn Samfunnsutviklinga krever at oppgavene i offentlig sektor må løses på nye måter. Kommunene spiller en nøkkelrolle. Forskning- og utviklingsaktivitet (FoU) i kommunene blir viktigere og viktigere. Kunnskap som kan brukes i kommunene. Kommunen tar aktivt del i forskningen – læring viktig Resultatene skal kunne tas i bruk i andre kommuner eller deler av offentlig sektor.

4 Bakgrunn

5 Folkehelseprosjekt Folkehelselovens styringssirkel i den kommunale hverdagen Kunnskapsbasert folkehelsearbeid Arbeidsmetoder

6 Fra kunnskap til handling og fra handling til kunnskap Malvik kommune Steinkjer kommune Vikna kommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag KS Nord-Trøndelag Senter for helsefremmende forskning NTNU/HiST HUNT forskningssenter NTNU

7 Omfang Varighet: Høst 2012 - vår 2016 Økonomisk ramme på kr. 6,175 millioner. Kr. 1,800 millioner fra Regionalt forskningsfond. Nord-Trøndelag fylkeskommune kr. 1, 375 millioner. Alle deltakerne bidrar med egeninnsats. Kommunene støttes økonomisk

8 Prosjektorganisering Prosjektansvarlig og prosjektledelse: Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK) og Senter for helsefremmende forskning (SHF), NTNU/HiST. Prosjektgruppe med representanter for deltakerne Prosjektgrupper og styringsgrupper i hver kommune Faggruppe – forskere og prosjektledelse Kommunene eier og utformer sitt prosjekt Prosjektledelse: Prof. Geir Arild Espnes SHF og Spesialrådgiver/dr. art Margunn Skjei Knudtsen, NTFK Vikna kommune: Folkehelsekoordinator Trond-Stian Jenssen Steinkjer kommune: Kultursjef Ellen Samuelsen Malvik kommune: Folkehelsekoordinator Lars Slettom

9 Mål, målgrupper og resultat Overordnet mål -Nye og bedre arbeidsmåter for å fremme innbyggernes helse Målgrupper -Kommunene (fag og administrasjon) -Politikere på kommune-/region-/nasjonalt nivå -Forskningsmiljøer (nasjonalt og internasjonalt) -Nasjonale fag- og kompetansemiljø (eks. Helsedirektoratet) Resultat -Ny kunnskap og ny praksis -Modeller, mal, rutiner for tverrsektorielt samarbeid i kommunene -Verktøy til bruk i folkehelsearbeidet i flere kommuner -Artikler

10 Prosjektets to hoveddeler Det praktiske prosjektet i kommunene FoU-prosjektet

11 Kommunene har valgt hver sitt praktiske prosjekt Malvik – Malvikstien – Møteplasser og fysisk aktivitet Steinkjer - Folkehelse i sentrum - Møteplasser Vikna kommune – Møteplass for trivsel og vekst

12 FoU-aktørenes to roller Bistand i prosesser: rådgivning, søkekonferanser, innhenting av ny kunnskap, bistå i planlegging av til eks. evaluering, utvikling av spørreskjema osv. Kartlegge og analysere arbeidsmetodene i kommuneprosjektene.

13 Spredning og formidling Fagdager, seminar og konferanser Møter og samlinger i kommunene Kronikker Artikler Nett www.frakunnskaptilhandling.nowww.frakunnskaptilhandling.no


Laste ned ppt "Fra kunnskap til handling og fra handling til kunnskap Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google