Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skyteledelse Ansvar – krav – myndighet. Skyteledelse, ansvar – krav – myndighet Tema for timen Tema for timen  Baneinstruks  Standplassleders sikkerhetsansvar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skyteledelse Ansvar – krav – myndighet. Skyteledelse, ansvar – krav – myndighet Tema for timen Tema for timen  Baneinstruks  Standplassleders sikkerhetsansvar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skyteledelse Ansvar – krav – myndighet

2 Skyteledelse, ansvar – krav – myndighet Tema for timen Tema for timen  Baneinstruks  Standplassleders sikkerhetsansvar  Standplassleders myndighet  Standplasskontrollørers oppgaver  Skyteledelse  Kommando  Feil på våpen og ammunisjon, omskyting m.m. Skyteledelse, ansvar – krav – myndighet Et feltstevne krever normalt flere kvalifiserte standplassledere

3 Skyteledelse, ansvar – krav – myndighet  Leksjonsmål  Kjenne til normalt innhold i baneinstruks  Kjenne kravene for å være standplassleder i DFS  Ha kjennskap til gjeldende lover og regler  Kjenne standplassleders ansvar og myndighet Hovedprinsippene for standplassledelse er de samme enten det er felt-, bane- eller stangskyting

4 Skyteledelse, ansvar – krav – myndighet Baneinstruks Baneinstruks  Godkjent av Politiet  Oppslått  Underskrevet av skytterlaget  Innhold: Åpningstider Varsling med flagg etc Sperretiltak Godkjente våpen/kaliber Hvilke mål det kan skytes mot Ansvar Eksempel Instruks for Knallerten skytebane 1.Beskrivelse 2.Varsling 3.Brukstid 4.Mål 5.Skyteledelse 6.Sikkerhetsmerke 7.Ansvar 8.Godkjenning Instruks for Knallerten skytebane 1.Beskrivelse 2.Varsling 3.Brukstid 4.Mål 5.Skyteledelse 6.Sikkerhetsmerke 7.Ansvar 8.Godkjenning Skyteledelse, ansvar – krav – myndighet

5 Krav til standplassleder  Standplassleder skal minimum være 18 år  Standplassleder skal ha tilstrekkelig kunnskap om: Skytereglementet Program som skal skytes Aktuelle våpen Vanlige kommandoer Sikkerhetsreglene, herunder spesielt visitasjonsreglene Standplassleders myndighet Standplassleders alminnelige ansvar Skyteledelse, ansvar – krav – myndighet På Landsskytterstevnet er det Forsvarets personell som er standplassledere

6 Skyteledelse, ansvar – krav – myndighet Sikkerhetsansvar  Standplassleder er ansvarlig for det som foregår på standplass.  Standplassleder skal holde kontroll på terrenget mellom standplass og skivene, samt kulenedslaget.  Standplassleder skal umiddelbart avbryte skyting om sikkerheten ikke overholdes.  Forhold som forstyrrer standplassleder eller kontrollører skal rettes opp før skyting starter. Skyteledelse, ansvar – krav – myndighet Føring av resultater er normalt en tilleggsoppgave for standplassleder i feltskyting

7 Skyteledelse, ansvar – krav – myndighet Sikkerhetsansvar (forts)  Sikkerhet på standplass innebærer: God våpenkultur overholdes Visitasjonsreglene følges At det er ro, orden og oversiktlighet Kommunikasjon med standplassassistenter Regler for røyking og bruk av øreklokker overholdes  I terrenget, innenfor sikkerhetssonen følger standplassleder spesielt med: I kulenedslaget Mellom standplass og skivene Sperringer på arenaen som hindre personer fra å komme inn i sikkerhetssonen At sikkerhetsmerker er tilgjengelig At personell som av arrangementsmessige årsaker må fram til skive bærer refleksvester Skyteledelse, ansvar – krav – myndighet At standplassleder kan reglene for visitasjon av våpen er et absolutt krav.

8 Skyteledelse, ansvar – krav – myndighet Myndighet  Standplassleder har myndighet til å: Nekte skytestart om sikkerheten ikke er ivaretatt Vise bort personell fra standplass og området rundt som forstyrrer skytingen Vise bort personell som ikke følger standplassleders pålegg og kommando Vise bort personer fra standplass og området rundt, som er beruset Bestemme oppgaver og gjøremål for standplasskontrollører Stanse skyting når som helst om sikkerheten ikke er ivaretatt Stevneledelsen skal ha tilgang til standplass, men dette skal skje slik at det ikke forstyrrer standplassleder Skyteledelse, ansvar – krav – myndighet

9 Standplasskontrollør Standplasskontrollør  Standplasskontrollør har normalt disse oppgaver: Standplasskontrollør er standplassleders ”forlengede arm” Kontrollører skal ha sin oppmerksomhet rettet mot det som skjer på standplass Påse at kommandoer blir fulgt Påse at alle opptrer iht sikkerhetsreglene, herunder at munningen til enhver tid peker i ufarlig retning. Spesielt ved stillingsskifter og ved lading! At lading først skjer på standplassleders kommando Gi tegn/signal/melding til standplassleder om noe ikke er i orden Påse at reglementet for skytingen blir fulgt, herunder korrekt skytestilling, utgangsstilling, og at det skytes riktig antall skudd osv. Gjennomføre visitasjon av alle våpen og magasiner før skytterne forlater standplass Skyteledelse, ansvar – krav – myndighet

10 Standplassledelse  Standplassleder er ansvarlig for skyteledelsen slik: Stevneledelsen oppnevner kvalifisert standplassleder Kjenne DFS sitt reglement for skyteledelse, program og sikkerhet Kommunikasjon med kontrollørene Kontroll på farlig område Ikke ha fokus mot resultatene på PC skjerm Skyteledelse, ansvar – krav – myndighet

11 Kommando  Standplassleder skal benytte reglementert kommando fordi; Den enkelte kommando har en bestemt betydning se instrukser : http://www.dfs.no/opplaring/tillitsvalgt/standplasslederinstrukser http://www.dfs.no/opplaring/tillitsvalgt/standplasslederinstrukser Gjenkjennbarhet er viktig for å kunne ha faste sikkerhetsrutiner Kommandoen får samme betydning for standplassleder og skytter Visitasjonsreglene er beskrevet i presentasjonen om ”alminnelige sikkerhetsregler” Skyteledelse, ansvar – krav – myndighet

12 Uforutsette hendelser  Håndtering av uforutsette hendelser krever ekstra påpasselighet. Slike hendelser kan være; Våpenbrudd og problemer med utstyret Funksjonsfeil og forkilinger Skarp patron som sitter fast i kammeret Omskyting som gjør at resten av laget må vente Trøbbel med arrangementet, stevnestyring, skiver etc. Skyteledelse, ansvar – krav – myndighet Det vanligste våpenbrudd er tennstempelbrudd. Som oftest oppstår feil med våpenet som et resultat av dårlig vedlikehold.

13 Skyteledelse, ansvar – krav – myndighet Sanitet Norges Skytterstyre vedtok i desember 2013 følgende nye punkter i Skytterboka: (Nærmere retningslinjer og oppfølging vil komme i løpet av 2014) 8.180 Sanitet 8.181 Ansvar Det er skytterlagets ansvar at alle med ansvar for treninger, stevner og andre aktiviteter i lagets regi er kjent med hvor sanitetsmateriellet er plassert, samt de regler som skytterlagets styre har vedtatt for varsling og skadestedsledelse. 8.182 Lege Ved større stevner skal lege eller legevakt varsles om arrangementet. 8.183 Materiell Det skal sentralt plassert på alle godkjente skytebaner i DFS være førstehjelpsutstyr for behandling av vanlige slag-, brudd-, skrubb og kuttskader etc. Ved feltskyting plasseres materiellet sentralt. Det anbefales videre at hjertestarter er tilgjengelig, særlig i fbm. større stevner. 8.184 Oppslag Sentralt plassert på skytebanen skal det være oppslått DFS kriseplan og egen nødplakat med telefonnummer til nødetater, samt koordinater for å angi sted i fbm. tilkalling av utrykningsenheter/legehelikopter. Skyteledelse, ansvar – krav – myndighet

14 Oppsummering 1)Hvilke formelle krav gjelder for å være standplassleder? 2)Hvordan er visitasjonsreglene for Sauer 200 STR? 3)Hva sier reglementet om krav til hørselvern? Skyteledelse, ansvar – krav – myndighet Det er mer krevende å være standplassleder med nybegynnere på standplass. Flere standplasskontrollører kan da være nødvendig.


Laste ned ppt "Skyteledelse Ansvar – krav – myndighet. Skyteledelse, ansvar – krav – myndighet Tema for timen Tema for timen  Baneinstruks  Standplassleders sikkerhetsansvar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google