Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årets norske Leanvirksomhet Lean Forum Norge ønsker å kåre Årets norske Leanvirksomhet. Målet er å sette et fokus på virksomheter som kan være forbilder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årets norske Leanvirksomhet Lean Forum Norge ønsker å kåre Årets norske Leanvirksomhet. Målet er å sette et fokus på virksomheter som kan være forbilder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årets norske Leanvirksomhet Lean Forum Norge ønsker å kåre Årets norske Leanvirksomhet. Målet er å sette et fokus på virksomheter som kan være forbilder for andre i sitt forbedringsarbeid og å drive frem leanutviklingen i Norge. Beskrivelse av søknadskjema: Søknaden består av en forside (denne siden), 4 sider med informasjon og 1 vedlegg: Side 1: Hvordan passer Lean inn i virksomhetens overordnede mål og strategi? Side 2: Hvilke resultater har dere oppnådd i forbedringsarbeidet? Side 3: Hvordan arbeider dere med forbedringer? Side 4: Hva kan andre lære av dere? Hva er deres styrker og svakheter i måten dere jobber med forbedringsarbeid? Vedlegg 1: Bakgrunnsinformasjon om virksomheten VIKTIG: Det er kun disse arkene som vurderes – eventuelle andre vedlegg blir ikke vurdert! Virksomhet/organisasjon: ____________________________________________ Organisasjonsnr: ____________________________________________ Kontaktperson: ____________________________________________ Adresse: ____________________________________________ Spesifikk avdeling/enhet som søker: ____________________________________________ Antall ansatte i søkende del av virksomheten: ____________________________________________ Funksjon/ Tittel ____________________________________________ Telefonnummer: ____________________________________________ E-Post: ____________________________________________ Send inn dette søknadsskjemaet til tove.lokken@leanforumnorge.no

2 1) Hvordan passer Lean inn i virksomhetens overordnede mål og strategi? Hvorfor jobber dere med forbedringsarbeid? (strategisk rasjonale) Hva ønsker dere å oppnå?

3 2) Hvilke resultater har dere oppnådd i forbedringsarbeidet? Hvilke gevinster og læring har dere oppnådd, og for hvem? (resultater innen f.eks. prosess, kvalitet, HMS, økonomi, tilfredshet, kultur, samarbeid, medvirkning og innovasjon - sett opp mot eksterne eller interne kunder/brukere, eiere, medarbeidere, samfunnet og miljøet)

4 3) Hvordan arbeider dere med forbedringer? Hvordan henger styringsmodellen sammen med forbedringsarbeidet? Hvordan definerer dere hvilke problemer som skal løses på ulike nivå i organisasjonen? Hvordan organiseres arbeidet med problemløsning? Hvordan arbeider ledelsen med forbedring? Hvordan er de ansatte på ulike nivå og tillitsvalgte involvert i forbedringsarbeidet? Hvordan er forbedringsarbeidet integrert med daglig drift?

5 4) Hva kan andre lære av dere? Hva er deres styrker og svakheter i måten dere jobber med forbedringsarbeid? Hva er deres viktigste læringspunkter? Hvilke råd vil dere gi til andre? Hva er den største utfordringen i måten dere jobber med forbedringer i dag?

6 Vedlegg 1) Bakgrunnsdata Virksomhet/organisasjon, medarbeidere, visjon/forretningsidé, produkter/tjenester, kunder/brukere, marked, Lean-historikk og bakgrunn


Laste ned ppt "Årets norske Leanvirksomhet Lean Forum Norge ønsker å kåre Årets norske Leanvirksomhet. Målet er å sette et fokus på virksomheter som kan være forbilder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google