Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tørvis Hotel, Marifjøra

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tørvis Hotel, Marifjøra"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tørvis Hotel, Marifjøra
_______________________________________________________ Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane - eit regionalt utviklingsselskap i eit fylkesdekkande nettverk. Tiltaksforum Sogn og Fjordane september 2010 Tørvis Hotel, Marifjøra

2 Kunnskapsparken som nasjonalt konsept
26 Kunnskaps- og forskingsparkar 38 Næringshager 26 Inkubatorar 8 Industri-inkubatorar SIVA sf : Statleg verksemd for regional nettverksbasert nyskaping og industrivekst

3 Etablert 2001 (operativ drift f.o.m april 04)
Eigarar (privat og offentleg) Fjord Invest Såkorn AS, Førde 38% Fylkeskommunen i Sogn og Fjordane 38% SIVA sf - Selskapet for industrivekst 15% Sogndal kommune 8 % Stryn Næringshage AS 1 % AK: NOK

4 Tilsette Styre Kjetil Kvåle Jøril Hovland Geir Opseth Vegard Strand
Dagleg leiar Jøril Hovland Prosjektleiar FoU Geir Opseth Prosjektleiar Næring /inkubator (20%) Vegard Strand - Prosjektleiar Næring Marte Kjernsholen Prosjektmedarbeidar inkubator Konrad Fagertun Inkubatorleiar, Styre Vidar Grønnevik (leiar), Oddbjørn Bukve, Siw Heggedal Longvastøl, Jan Erik Sandbakk, Stig Vattekar, Frank Sandnes og Terje Laberg. Varamedlem Liv Synnøve Bøyum.

5 Fosshaugane Campus - eit kompetansemiljø i vekst
Skule/utdanning: ca. 360 tilsette Andre : ca. 140 tilsette

6 Visjon Kunnskapsparken skal arbeide med innovasjon og nyskaping, og gjennom aktivt nettverksarbeid legge til rette for sterke innovasjonsmiljø i fylket.

7 Korleis bruke oss ?

8 Dette driv vi med FoU inkubator Mat- og natur inkubator
FoU VRI / Studentfunn Connect Vest BAN Kapital - bankfond Fjord Invest - presåkornfond ?

9 Fjord Inkubator - distribuert FoU inkubator
- Inkubator for mat- og naturbasert Næringsutvikling 13 BEDRIFTER I INKUBATOREN PR. DATO. 3 CASE VERT PT. VURDERT TEKNE OPP 5 BEDRIFTER HAR FULLFØRT PERIODEN I INKUBATOR OG STÅR PÅ "EIGNE BEIN” 5 BEDRIFTER ER TEKNE UT AV INKUBATOREN GRUNNA MANGLANDE FRAMDRIFT.

10 Kvifor Inkubator ? Ein inkubator er ei ”rugekasse” for bedrifter
Bedrifter som sit i ein inkubator har større sjanse til suksess Det skal væra eit kvalitetsstempel for bedrifta å være i ein inkubator Fjord Inkubator sin FoU inkubator fungerar Både iPark i Stavanger, Forskningsparken og Campus Kjeller forvaltar eigne fond, noko som har gjort det særs attraktivt å være bedrift i inkubator.

11 Fylkesdekkande nettverk

12

13 Tilgang på risikokapital
”En inkubator uten et fond er like ubrukelig som en evenukk” Grundere samlast der det finst midlar Et inkubasjonsfond vil auka attraktiviteten til inkubatoren, gi høgre kvalitet på verksemdene og frigjera kapital hjå private investorar. Felles opptaksnemd i inkubatorane syter for objektiv seleksjon til å bli teken opp i inkubator

14 Lunanor Presentasjon for Fjordinkubator.
LUNANOR AS: Nyoppstartet selskap av gründere bak Miljøpeis. Produksjon og utvikling av markedets beste biopeiser. Etablert i Stryn august 2010 av Odd-Rune Flo

15 Mobile Marketing Tools
Software til utvikling av mobilreklame og mobilmarkedsføring Hjelper små/mellomstore bedrifter å komme seg over på den mobile plattform Etablert i Florø Elin Skaflestad & Rodrigo Sedano

16 Lumens Verdens beste LED-pære og armatur
Ønsker å etablere egen fabrikk i Kina Eneste totalt dimbare LED-pære med korrekt fargetemperatur. Etablert i Sandane av Jan Tore Fossheim

17 Effektiv og rask kommunikasjon og oversikt
”Enklere for trenerne å kommunisere med spillere og ha oversikt over kamper, trening og resultater” Effektiv og rask kommunikasjon og oversikt Kostnads- og tidsbesparende Enkelt å føre aktiviteter - lav brukerterskel Statistikkverktøy med mulighet for individuell tilpasning Felles kalender Alt samlet på en plass Utviklet av Tomas Walsvik

18 Melin Medical AS Nyutviklet terminal for håndtering av betaling og timebestilling og resepter Utviklet av Dr. Jesper Melin Ganc-Petersen på Sandane

19 Vavia: Fra idè til OL på under ett år!
Idehaver: Asbjørn Hønsi, Vik

20 Fiskeredskap utviklet av Frode Forsberg i Florø

21 Verdens enkleste timeliste: Yast.com
Utviklet i Sogndal av 5 tilflyttere

22 Bratt Moro Naturbasert næring initiert av Tor Yttri i Sogndal
Den beste snøen Dei flottaste fjella Den fremste kunnskapen om trygg ferdsel i bratt lende

23 Well Integrity Solution
Avansert verktøy og teknikk for å reparere lekkasje i oljebrønner Utviklet av Jostein Alværn og Bjarne Langeteig i Balestrand

24 Avans AS Utvikler programvare for bruk i rehabiliterings- og opptreningsinstitusjoner Forenkler kommunikasjon og rapportering Utviklet i Dale av Magnar Høyvik

25 Ategro Nymoderne ”not” for fiske på større fartøy
3 prototyper er produsert, og testes i dag på fartøy Utviklet av Atle Grøneng i Florø

26 Fjord Energi Fjord Energi ble opprettet på Sandane for å bedre forholdene for småkraftprodusenter Sikrer høyere margin ved å oppnå bedre pris på kraftbørsene Daglig leder: Monica Heggheim

27 Tidligere inkubatorbedrifter:
Farmhouse fra Stryn BioNordic fra Jostedalen Tracksa fra Vadheim

28 ?


Laste ned ppt "Tørvis Hotel, Marifjøra"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google