Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan forbedre skolen/læringen gjennom kvalitetsundersøkelser, målinger, evalueringer og analyser av disse?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan forbedre skolen/læringen gjennom kvalitetsundersøkelser, målinger, evalueringer og analyser av disse?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan forbedre skolen/læringen gjennom kvalitetsundersøkelser, målinger, evalueringer og analyser av disse?

2 Avklaringer Lovkrav om skoleforbedrings- arbeid Skolens drøm om å bli en best mulig skole Resultater som kan måles Resultater som ikke kan måles Begge deler Alt kan ”måles”

3 Lovkrav § 5-2. Styret sine oppgåver Styret skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå … nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i § 7-2 tredje ledd. § 2-3. Nasjonale undersøkingar om læringsmiljøet for elevane Skolen sitt styre skal sørgje for at nasjonale undersøkingar om motivasjon, trivsel, … og det fysiske miljøet blir gjennomførte og følgde opp lokalt.

4 1.Verktøyene 2.Metoden 3.Plan for vurderings- arbeidet

5 1. Verktøyene Skoleporten –Karakterer, nasj. prøver, miljø, ressurser Elevundersøkelsen –Skolemiljø/læringsmiljø PAS –Gir detaljert info om nasjonale prøver Kartleggingsprøver –Obligatorisk regning og lesing 2. trinn

6 Prøveadm.system PAS PAS (prøveadm.system for eksamen og nasjonale prøver)PAS –www.udir.no/nasjonaleproverwww.udir.no/nasjonaleprover –Brukerveiledninger prøvegjennomføringBrukerveiledninger prøvegjennomføring –Brukerveiledning oppfølging av resultaterBrukerveiledning oppfølging av resultater

7 Oppfølging nasjonale prøver Resultatrapporter i PAS kort tid etter registreringPAS –Hvor mange poeng hver elev har oppnådd på prøven. Hvor mange elever som har svart riktig/galt på hver oppgave i prøven. Skalarapporter i PAS 1. halvdel november –Hvordan elevene fordeler seg på de ulike nivåene på skalaen. –En rapport om den enkelte elevs resultater som grunnlag for underveisvurdering og i utviklingssamtalen med eleven og foresatte.

8 Elevundersøkelsen Mye informasjon om undersøkelsen –BrukerveiledningerBrukerveiledninger –Se spørsmåleneSe spørsmålene –Forbedret rapportportalrapportportal –Bestilling av rådata (pt ikke mulig)Bestilling av rådata

9 Skoleporten Ny utgave desember 2007 Samler opp info fra andre databaser

10 Feil i skoleporten

11

12

13

14

15

16

17

18 Rapportverktøy som kommer mai 2008: - Egendefinert rapport (velge indikatorer selv) - Eksport av rapport til regneark

19 2. Metoden 1.Fokus på arbeidet til hver lærer Bruke PAS på enkeltelev-nivå PAS Grunnlag for elev/foreldresamtaler Oppfølging av samme elev over tid 2.Fokus på helheten ved skolen Sammenligne grupper og år, egen skole Sammenligne skoler, nasj. gj.sn. etc

20 ”Følge opp resultatene” For å oppnå bedre læring! = elevresultater i vid forstand Ramme- betingelser Organisering Metodevalg Læringseffekt (=måloppnåelse) Synliggjøre sammenhenger: = Virksomhetsbasert vurdering

21 Vurdering Tilfredstillende måloppnåelse? –JA: Ingen endring Nei: Hvilke endringer må gjøres? –rammebetingelser (lærere, rom etc) –organisering (grupper etc) –metodevalg

22 Kontinuerlig arbeid Innsamling av informasjon, analyse og vurdering Informasjon (systematisk, oversiktlig) Sammenligne med kjennetegn på måloppnåelse Vurdering (grad av måloppnåelse) Endringer/tiltak Plan Gjennomføring

23 Case 5. klasse regning, nasjonal prøve Hva bør blå rektor gjøre? 1. … 2. ….

24 Måler kvalitet. Søgnen er strålende fornøyd med resultatene, og viser til at Oslo har lagt mye arbeid i å måle resultater og kartlegge hvilke skoler som ligger dårlig an, for så å sette inn ressurser der. Blant annet har mange elever i 2. klasse hatt stor framgang i lesing. – Vi har ikke sittet og ventet på neste PISA eller PIRLS, sier hun. Oslo får hentet ut statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som viser hvor mye hver skole bidrar til læring, når forhold som sosial bakgrunn skrelles bort. Denne typen statistikk med såkalte skoleindikatorer ble lansert som en løsning for hele landet mens Kristin Clemet var utdanningsminister, men senere stoppet.

25 8. klasse, regning Kommune SkoleFylke

26 1.Verktøyene - Skoleporten - Elevundersøkelsen - PAS 2. Metoden -Fokus på lærers arbeid -Fokus på helheten ved skolen 3. Plan for vurderingsarb. - Plan for gjennomføring og utvikling av elevvurdering - Plan for virksomhetsbasert vurdering

27 Plan elevvurdering Planen må omfatte 1.Lærers arbeid med å samle inn data 2.Tidspunkt for elev/foreldresamtaler

28 Plan helhetlig vurdering (1) HVA (fokusområder): 1.Læringsutbytte 2.Undervisningskvalitet 3.Elevenes arbeidsmiljø 4.…… 5.……

29 Plan helhetlig vurdering (2) HVORDAN? –Innsamling –Vise sammenligninger i rapporter –Vurdere grad av måloppnåelse HVEM? NÅR?

30 TiltakHvordan?Når? Standpkt.Smlgn tidligere år Smlgn andre skoler Juni EksamenSmlgn tidligere år Smlgn andre skoler Sept Nasj. prøverSmlgn tidligere år Smlgn andre skoler ??? Fokusområde 1: Læringsutbytte

31 TiltakHvordan?Når? Egen spørre- undersøkelse Utvikle i samarb. m. elever og lærere Jan Muntlige evalueringer Referat/rapport fra evalueringsmøter Des/ juni ”Inspektører”Insp. hører på lærernes timer Okt Fokusområde 2: Undervisningskvalitet

32 TiltakHvordan?Når? Elev- undersøkelsen Avdekk svakheter Smlgn tidligere år Smlgn andre skoler Feb. Egne spørre- undersøkelser Avdekk svakheterMars Fokusområde 3: Elevenes arb.miljø

33 –rammebetingelser (lærere, rom etc) –organisering (grupper etc) –metodevalg Vurdering gjennomført: Nå trengs det tiltak! Ikke tilfredstillende måloppnåelse, hva gjøres? Skolefokus Lærerfokus

34 Systematikk På helheten! Overfor den enkelte elev! Skolefokus Lærerfokus

35 1.Verktøyene - Skoleporten - Elevundersøkelsen - PAS - Kartleggingspr. 2. Metoden -Fokus på lærers arbeid -Fokus på helheten ved skolen 3. Plan for vurderingsarb. - Plan for gjennomføring og utvikling av elevvurdering - Plan for virksomhetsb. vurdering 4. Tiltak ( Endringer som må gjøres!) - I forhold til den enkelte elev - Helheten

36 KFF-KSS Modul 2 Del G Oppfølging av nasjonale kvalitets- vurderinger


Laste ned ppt "Hvordan forbedre skolen/læringen gjennom kvalitetsundersøkelser, målinger, evalueringer og analyser av disse?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google