Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ADJEKTIV. BØYING I KJØNN OG TALL Adjektiv beskriver ting og personer, og det bøyes i forhold til det substantivet eller det pronomenet som beskrives.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ADJEKTIV. BØYING I KJØNN OG TALL Adjektiv beskriver ting og personer, og det bøyes i forhold til det substantivet eller det pronomenet som beskrives."— Utskrift av presentasjonen:

1 ADJEKTIV

2 BØYING I KJØNN OG TALL Adjektiv beskriver ting og personer, og det bøyes i forhold til det substantivet eller det pronomenet som beskrives. Adjektivet står foran substantivet det beskriver eller knyttes til substantivet ved hjelp av være eller bli. Eksempel: en fin byfine byer byen er finbyene er fine

3 HOVEDMØNSTER De fleste adjektiv får –t i intetkjønn og –e i flertall. Hankjønn/HunkjønnIntetkjønnFlertall en fin byet fint husfine biler ei stor jenteet stort barnstore gutter en rød kjoleet rødt hjerterøde epler

4 UNNTAK FRA HOVEDMØNSTERET 1)Adjektiv som ender på to like konsonanter, mister den ene i intetkjønn: en grønn dalet grønt fjellgrønne marker en stygg fabrikket stygt stedstygge bilder ei tykk kåpeet tykt skjerftykke klær Unntak: full – fullt og viss – visst, der vi beholder dobbel konsonant for å skille dem fra ful – fult og vis – vist.

5 2) Adjektiv som slutter på –el, -en og –er får sammentrukket form i flertall og i bestemt form: en vakker morgenet vakkert smilvakre hus en enkel sanget enkelt svarenkle tekster ei gammel dameet gammelt husgamle ting den vakre damadet gamle huset de enkle sangene

6 3) Adjektiv som slutter på m etter kort vokal, får to m-er i flertall: en tom flaskeet tomt skaptomme skuffer en dum mannet dumt svardumme folk ei lam jenteet lamt beinlamme mennesker

7 ADJEKTIV UTEN –T I INTETKJØNN Noen adjektiv får ikke –t i intetkjønn, og har bare én ubestemt entallsform: 1)Adjektiv som slutter på –ig. en hyggelig stund et hyggelig brevhyggelige venner en tåpelig boket tåpelig svartåpelige naboer

8 2) Mange adjektiv som ender på –sk: –Flerstavelsesord: praktisk, partisk, økonomisk –Ord for nasjonalitet: norsk, gresk, spansk –En del andre ord som ender på konsonant + -sk: glemsk, hatsk, synsk. en økonomisk katastrofe et økonomisk problem økonomiske eksperter en dansk forskeret dansk skipdanske turister OBS: Andre ord som ender på –sk bøyes regelmessig og får –t i intetkjønn: falskt, ferskt, friskt, raskt.

9 3) Adjektiv som ender på konsonant + -t og mange ord som slutter på en uttalt –d får heller ikke –t i intetkjønn: en svart frakket svart slipssvarte klær ei fast lønnet fast systemfaste regler en fremmed mannet fremmed menneske fremmede skikker 4) Adjektiv som ender på –s, får ikke –t i intetkjønn: en gammeldags stolet gammeldags husgammeldagse møbler

10 ADJEKTIV UTEN BØYING Noen adjektiv er ubøyelige: 1)Adjektiv som ender på –e: en spennende opplevelse et spennende livspennende øyeblikk en øde by et øde landskap øde områder 2) Adjektiv som ender på –a: bra, lilla, rosa: en bra mannet bra øyeblikkbra vitser

11 ANDRE BØYINGER Adjektiv som ender på lang vokal, bøyes forskjellig. De vanligste får dobbel t i intetkjønn og vokalen blir kort. I flertall får noen –e, men ikke alle. en blå himmelet blått havblå(e) farger en ny situasjonet nytt temanye muligheter

12 ADJEKTIV SOM PREDIKATIV Adjektiv kan stå etter være og bli, og da er adjektivet predikativ. Predikativer bøyes på samme måte som når adjektivet står foran et substantiv. Naturen er pen. Vannet er godtFjellene er vakre. Adjektivet står i ubestemt form, selv om substantivet er bestemt. OBS: I generelle beskrivelser med subjektet i ubestemt form, bruker vi intetkjønnsformen av adjektivet: Grønnsaker er sunt. Fisk er godt. Grammatikk er morsomt.

13 BØYING I BESTEMT FORM Når adjektivet står foran et substantiv i bestemt form, får også adjektivet bestemt form. Bestemt form av adjektiv er den samme som i flertall ubestemt. I tillegg kommer adjektivets bestemt artikkel (den, det og de). den fine bilen den fine lua det fine huset de fine klærne OBS: Etter genitiv og possessiver står adjektivet i bestemt form, men substantivet i ubestemt form: hans unge konelærerens nye sykkelPers fine hus

14 GRADBØYING AV ADJEKTIV Adjektiv har gradbøying. De har de tre formene positiv, komparativ og superlativ. Vi bruker de to siste formene for å gi uttrykk for sammenligning mellom to eller flere personer eller ting. Superlativ bruker vi også når en person skiller seg ut fra alle andre i en gruppe. Ola er flink i fotball. Per er flinkere enn Ola i fotball, men Knut er flinkest av dem alle.

15 POSITIVKOMPARATIVSUPERLATIV 1 a) Hovedmønster: - -ere-est kjekkkjekkerekjekkest finfinerefinest b) Adjektiv på –el, -en og –er enkel enklereenklest modenmodnere modnest vakkervakrerevakrest

16 POSITIVKOMPARATIVSUPERLATIV c) Adjektiv på –ig og –som lykkeliglykkeligerelykkeligst morsommorsommeremorsomst 2. Noen adjektiv har ikke egne former i komparativ og superlativ, og vi bruker mer og mest. a) Mange lange ord og en del fremmedord: absurd, stabil, interessant, delikat b) Ord som ikke bøyes etter adjektivet, som adjektiv på –e c) Mange ord på –sk: praktisk, systematisk

17 3. Adjektiv med andre bøyingsmønster: POSITIV KOMPARATIV SUPERLATIV fåfærrefærrest langlengrelengst storstørrestørst tungtyngretyngst ungyngreyngst

18 POSITIVKOMPARATIVSUPERLATIV godbedrebest gammeleldreeldst litenmindreminst mangeflereflest mye mermest ille, vondverreverst OBS: Superlativ har –e i bestemt form: Den eldste mannen. Det fineste huset. Den søteste jenta.


Laste ned ppt "ADJEKTIV. BØYING I KJØNN OG TALL Adjektiv beskriver ting og personer, og det bøyes i forhold til det substantivet eller det pronomenet som beskrives."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google