Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppdateringsseminar 5. – 6. februar 2011 PFT OG UTSJEKKER.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppdateringsseminar 5. – 6. februar 2011 PFT OG UTSJEKKER."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppdateringsseminar 5. – 6. februar 2011 PFT OG UTSJEKKER

2 Oppdateringsseminar 5. – 6. februar 2011 PFT OG UTSJEKKER beskrevet i Mikroflyhåndboka Vi skal drøfte prosedyrer og praksis.

3 Oppdateringsseminar 5. – 6. februar 2011 Fornyelse av flygebevis u Ved fornyelse av gyldig flygebevis skal PFT/M være gjennomført i løpet av de siste 24 måneder. Når dette er gjort. Har vi da de rettighetene som er påført flygebeviset?

4 Oppdateringsseminar 5. – 6. februar 2011 Fornyelse av flygebevis u PFT skal gjøres med en godkjent mikroflyinstruktør klasse 1 eller 2 (IK1 eller IK2), og skal u bestå av: u Teoretisk prøve u Praktisk flyging

5 Oppdateringsseminar 5. – 6. februar 2011 Vedlikeholdskrav (uavhengig av fornyelse) Det er 3 krav 1. minimum 12 timer på mikrolett luftfartøy siste 24 måneder. 2. Hvis en flyr mindre enn dette skal en ha en PFT/M som ikke er eldre enn 12 måneder. u Hvis ingen av de to kravene i pkt. 2 er innfridd skal det foretas PFT/M med instruktør.

6 Oppdateringsseminar 5. – 6. februar 2011 3.deltagelse på sikkerhetsseminar i lokal mikroflyklubb i løpet av siste 24 måneder. Det tredje kraver er;

7 Oppdateringsseminar 5. – 6. februar 2011 Teoretisk prøve u Det skal være en skriftlig prøve og en samtale. u Det skal legges stor vekt på at kandidaten kan redegjøre for luftromsklasser og luftrommets inndeling, Spesielt på den plassen det opereres fra. Kandidaten skal forklare hvor det finnes informasjon om dette.

8 Oppdateringsseminar 5. – 6. februar 2011 Kandidaten skal få spørsmål og si sin mening om: u De viktigste årsakene til ulykker/uhell. u 2. Flysikkerhet, disiplin, "Airmanship (Flygerskjønn)". u 3. Vedlikehold av mikrolett luftfartøy. u 4. Drivstoff og drivstoffbehandling. u 5. Flyging i varierende værforhold. u 6. Vekt og balanse, beregning av luftfartøyets tyngdepunkt. u 7. Flyging med passasjerer (hvis aktuelt). u 8. Tekniske og operative begrensninger. u 9. Luftrommets inndeling og henting av oppdatert informasjon.

9 Oppdateringsseminar 5. – 6. februar 2011 PFT - Praktisk prøve u Alle øvelsene angitt i Mikroflyhåndboka pkt 4.4.2 Dette er jo bare en Flytur med innlagte øvelser! Hva skal vi legge størst vekt på?

10 Oppdateringsseminar 5. – 6. februar 2011 u Start av luftfartøyet. Taxing. u Prerotasjon rotor, avgang, stigning til oppgitt høyde, sakteflyging (kun gyroplan) u Avgang, stigning til oppgitt høyde, sakteflyging. u Moderat steiling/mushing rett fram. u Under foregående øvelse demonstrere/trene på å korrigere tendenser til vingedropp med bruk av motsatt sideror. u Markert steiling rett fram. u Moderat steiling i høyre og venstre sving med motor. Under denne øvelse skal

11 Oppdateringsseminar 5. – 6. februar 2011 Forts.: u krengningsvinkel være 15-20 grader og motorpådrag skal ikke være større enn at steiling inntreffer før nesevinkel er 30 grader. u Opphevelses/uttaksprosedyrer skal drilles FØR øvelsen starter. u 15, 30 og 60 grader rene svinger i konstant høyde. u Nødprosedyre. Nødlandingsøvelser. u Oppbremsing av rotor til full stopp (kun gyroplan). u Taxing til oppstillingsplass, parkering. Klargjøring av luftfartøyet til neste flyging. u Innføring i luftfartøyets loggdokumenter, og i kandidatens personlige flygetidsbok.

12 Oppdateringsseminar 5. – 6. februar 2011 Type / modellutsjekk I mikroflyhåndboka står det: u Mikroflybevis gir en bare rett til å fly de typer eller den modell en har utsjekk på u Til fullt mikroflybevis inngår kravene til generelle tekniske kunnskaper om flyenes u oppbygging og vedlikehold. u Kunnskap om det som er spesielt for den enkelte modell eller variant må derfor inngå i kravene til utsjekken

13 Oppdateringsseminar 5. – 6. februar 2011 Type / modellutsjekk Vi vet at det er like store forskjeller i flyparken vår som det er fra moped til tyngre klasse motorsykler Ikke bidra til endrede sertifikatkrav! Vi klarer oss med typeutsjekk. Flytype/ modell, hjul/ ski, amfibium/ flottører etc.

14 Oppdateringsseminar 5. – 6. februar 2011 u 4.4.5.3 Praktisk flyging u Instruktøren må vurdere hvor mange timer trening kandidaten trenger for å håndtere ny u flytype eller ny modell på en tilfredsstillende og overbevisende måte

15 Oppdateringsseminar 5. – 6. februar 2011 u Dette kan være svært avhenge av erfaring, og hvilke ”modell-utsjekker” på lignende fly en har fra før. u Det må klarlegges hva som er største forskjell på modellen utsjekken gjelder i forhold til; u tidligere utsjekker. Høyvinget / lavvinget. Propell / motor. Instrumenter og utstyr. u Det må legges tilstrekkelig vekt på de moderne mikroflyenes egenskaper og begrensninger, for eks i forhold til ”normalklasse” fly.

16 Oppdateringsseminar 5. – 6. februar 2011 u Type / modellutsjekk u 4.4.5.4 Praktisk prøve

17 Oppdateringsseminar 5. – 6. februar 2011 u 4.4.5.5 Teoretisk u Kandidaten skal ha gjennomgått flygehåndboka og kunne redegjøre for luftfartøyets operative begrensninger i henhold til denne. u Skal kunne redegjøre for ; Relevante tekniske spesifikasjoner, avgangsvekt og last. u Kandidaten skal fylle ut utsjekkskjema. Se vedlegg 4.4 u Kandidaten skal være familiær med vedlikeholdsprogrammet for det aktuelle luftfartøyet og redegjøre for beregning av CG. u Når hele utsjekken er gjennomført på en tilfredsstillende måte kvitterer instruktøren for dette i kandidatens personlige flygetidsbok.

18 Oppdateringsseminar 5. – 6. februar 2011

19 Vi har ikke snakket om hvordan hvor godt eller dårlig vi har praktisert våre regler hittil, men hva vi skal legge vekt på heretter.

20 Oppdateringsseminar 5. – 6. februar 2011 - slutt -


Laste ned ppt "Oppdateringsseminar 5. – 6. februar 2011 PFT OG UTSJEKKER."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google