Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVORFOR TENKE NYTT? i verdens beste velferdsstat… NOU 11:2011 Innovasjon og omsorg ”Utrede muligheter og foreslå nye innovative grep og løsninger for å.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVORFOR TENKE NYTT? i verdens beste velferdsstat… NOU 11:2011 Innovasjon og omsorg ”Utrede muligheter og foreslå nye innovative grep og løsninger for å."— Utskrift av presentasjonen:

1 HVORFOR TENKE NYTT? i verdens beste velferdsstat… NOU 11:2011 Innovasjon og omsorg ”Utrede muligheter og foreslå nye innovative grep og løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer” Kåre Hagen Direktør – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA KreativOmsorg2012 – Drammen 19. april

2 HVORFOR INNOVASJON? i verdens beste land å bo i… ”Utrede muligheter og foreslå nye innovative grep og løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer”

3 HVORFOR INNOVASJON? i verdens beste land å bo i… ”Utrede muligheter og foreslå nye innovative grep og løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer”

4 Det minst usikre av alt.. 1900195020002050 Aldring Overlevelse Livsstil Demens Enkeltdiagnoser Folkesykdommer

5 +/- 200 000 Kilde: SSB. Standard er timeinnsats per bruker. + 150 000 Om vi hopper som Wirkola

6 +/- 200 000 Kilde: SSB. Standard er timeinnsats per bruker. + 150 000 Om vi hopper som Wirkola Tror vi virkelig at 2 av 3 jenter vil velge helse/omsorg hvert år, i de neste 50 år?

7 INNOVASJON I OMSORG virker ikke denne over hele Norge? varsler den ikke helt til noen hjelper? åpner den ikke dører og låser? har den ikke GPS? sender den ikke om brukeren faller? slår den ikke på lys? varsler den ikke brann? er den ikke en klokke eller et smykke? (NÅR TEKNOLOGIEN ER DER, TIL EN BILLIG PENGE, MED STOR VELFERDSEFFEKT?) HVORFOR?!?!

8 1. Flere kan klare seg selv bedre (selvhjulpenhet) 2. På måter vi selv ønsker (verdighet) 3. Mer makt som tjenestemottaker (brukerinnflytelse) 4. Støtte for yrkesaktive (’bekymringsreduksjon’) 5. Lønnsomme investeringer (i eget hjem lengst mulig) 6. Utløse uutnyttede ressurser (mobilisere nettverk) 7. Bruke arbeid og bygninger effektivt (ikke sløse) 8. Attraktive arbeidsplasser og karriereveier (status) Hvilke verdier må tjenestene skape mer av?

9 OM INNOVASJON I OMSORG Innovasjon Innovasjon er ikke bare næringsutvikling og teknologi. Begrepet favner langt bredere og kan betraktes som en måte å forholde seg til oppgaver på – også i offentlig sektor! Innovasjon kan resultere i nye produkter, men like gjerne i helt andre måter å løse tjenestebehov på – også i omsorgssektoren! Innovasjon forutsetter risikovillighet, men også en mer systematisk etterprøving av effekten av de tiltakene som utprøves.

10

11

12

13

14

15 SKANDALE!! Diagnose: SKANDALE!!

16 Medisin: MER Penger, Plasser, Personell!!

17 FALLENSOMHET KOGNITIV SVIKT Gjør som i matematikken: Re-formulér oppgaven på en løsbar form!

18 FALL ENSOMHET KOGNITIV SVIKT Samhandling med andre forsinker utvikling av sansetap og hjelpebehov Bedre mental og fysisk helse reduserer ulykkesrisiko Øker tryggheten øker deltakelsen i sosiale fellesskap Vi ønsker alle å være til stede i eget liv, selvhjulpne, med trygghet i egen, praktisk bolig, i et omsorgsfullt nærmiljø, så lenge som mulig!

19 Teknologi finnes – hvorfor tas den ikke i bruk? FALL ENSOMHET KOGNITIV SVIKT Samhandling med andre forsinker svekkelse av mange funksjonsevner Bedre mental og fysisk helse reduserer ulykkesrisiko Sannsynlighet Konsekvens Varsling Selvtrening Glemsomhet Lysstyring Lekedyr Tidlig varsling Feilmedisinering Visuell kommunikasjon Personlig hygiene Sosiale medier Reduseres frykten for fall øker deltakelsen i sosiale fellesskap Medisiner Habilitering Bo-løsninger

20 FALL ENSOMHET KOGNITIV SVIKT Samhandling med andre forsinker svekkelse av mange funksjonsevner Bedre mental og fysisk helse reduserer ulykkesrisiko Reduseres frykten for fall øker deltakelsen i sosiale fellesskap BIL BOLIG IDRETT LYS SIVILSAMFUNN PÅRØRENDE IKT – og IA LIKEMENN FLY NYE FAG FANTASI! AKTIVITET Innovasjon og organisering

21 Teknologi og etikk Ny teknologi må avdramatiseres og normaliseres Faglig forsvarlighet og profesjonsetikk duger som kompass! Datatilsynet er generelt negativ til at elektroniske hjelpemidler, av økonomiske hensyn, benyttes til å erstatte menneskelig kontakt, særlig i pleie- og omsorgssektoren Datatilsynet 2002

22 Teknologi og verdighet Gjetning.. Morgendagens eldre vil ønske teknologi som øker selvhjulpenheten, heller enn å være avhengige av andre mennesker…

23 Den beste medisin for et menneske er et annet menneske. Jens Meinich

24 Den beste medisin for et menneske er et annet menneske. Jens Meinich

25 Den beste medisin for et menneske er et annet menneske. Jens Meinich

26

27 Vi er egentlig på vei.. 50100år7525 SYK FRISK AVHENGIG SELV- HJULPEN

28 Men må gjøre mer.. 50100år7525 SYK FRISK AVHENGIG SELV- HJULPEN mye

29 Så vi oppnår det vi ønsker 50100år7525 SYK FRISK AVHENGIG SELV- HJULPEN Den andre samhandlingsreformen mellom de profesjonelle og ressursene som er i sivilsamfunnet! BRA (og billig..) Utrivelig (og dyrt..)

30 NESTE Fra ’beste’ til NESTE praksis! ForeldetGod nokBesteNeste! Disiplinbasert Forskning Under- leverandører Krevende Kompetente Kommuner INNOVASJONSKULTUR Desentral, praksisnær FoU Utdanning Sentre for Omsorgstjenesteforskning Mål: Innen 10 år å bruke 1 prosent av sektorens utgifter til FoU!!

31 Antall eldre over 85 år per 100 personer 50-66 år 2012-2025: Besøkelsestid! * For å utvikle den kjernestab som skal lede en dobling av tjenesteproduksjon på få år.. * For å utvikle de kompetanser og nye fag som trengs til verdiskapningen * For å utvikle de utdanningsløp som er åpne og praksisnære nok til å være nyttige * For å utvikle det mangfold av jobbinnhold som er attraktivt for alle fag og næringer * For å gire kvalifiserings- og attførings- industrien inn mot omsorgsfeltet.

32 INNOVASJON SOM LØSNING Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag. Sees, gripes og brukes mulighetene, er en helt annen framtid mulig!


Laste ned ppt "HVORFOR TENKE NYTT? i verdens beste velferdsstat… NOU 11:2011 Innovasjon og omsorg ”Utrede muligheter og foreslå nye innovative grep og løsninger for å."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google