Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stjørdal, 17. april Hvilke råd vil vi ha? Børre Rognlien, Idrettspresident.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stjørdal, 17. april Hvilke råd vil vi ha? Børre Rognlien, Idrettspresident."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stjørdal, 17. april Hvilke råd vil vi ha? Børre Rognlien, Idrettspresident

2 Side 2 NIF Fellesorgan for alle idretter i hele Norge Særforbund Fellesorgan for en spesifikk idrett nasjonalt Gruppe Organiserer en aktivitet i idrettslaget Idrettslaget Særkrets Fylkes/regionsledd for den spesifikke idretten Idrettsråd Fellesorgan for alle Idrettslag i en kommune Idrettskrets Fellesorgan for alle idretter i et fylke Gruppen forholder seg til særkretsen i idrettslige spørsmål IOC Int. særforbund Stat ( regjering/storting ) Fylkeskommune ”Stortingsbenken” Kommunen Organisasjon Norsk idrett består av nesten 2 200 000 medlemskap og 12 000 idrettslag

3 Side 3 Kapittel 8 – Idrettsråd §8-2. Oppgaver (1) Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for: - samarbeid mellom lagene - mellom lagene og de kommunale myndigheter - mellom lagene og idrettskretsen NIFs lov

4 Side 4 § 8-2. Oppgaver (2) Idrettsrådet skal: styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang samt utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke NIFs lov

5 Idrettsrådene er viktige organisasjonsledd Samarbeid med kommunene Kommuneplan og reguleringsplaner Fordeling av treningstid Påvirkning av lokale beslutninger Anleggsprioriteringer Rammebetingelser Påvirkning av idrettspolitiske beslutninger gjennom idrettskretsene - grip sjansen!

6 Side 6

7 Side 7

8 Side 8 % av idrettsrådene Kvinneandel

9 Side 9

10 Side 10 Tusen kroner Andel av idrettsrådene Tre prosent av LAM midlene til idrettsrådene?

11 Side 11 Svært bra

12 Fanesaker i fm valget Sørge for nok anlegg Gjøre det lettere å være idrettslag En time fysisk aktivitet hver dag for alle skoleelever Bevare enerettsmodellen

13 Side 13

14 Side 14

15 Side 15

16 Side 16

17 Side 17 Justerte spillemiddelsatser 20102015 Prosent økning Ordinær tilskuddssats0,71,043 % Flerbrukshaller7,010,043 % Ishall6,012,0100 % Bandybane4,08,0100 % Svømmebasseng 25m x 15,5 m12,018,050 % Turnhall - basishall2,54,060 % Ekstra tilskuddet til interkommunale anlegg er økt fra 20 % til 30 % Alle idrettsanlegg i pressområder (19 kommuner) får et ekstratilskudd på 15 %

18 Side 18

19 Side 19

20 Side 20

21 Side 21 610 millioner kroner i spillemidler 290 millioner kroner i mva varer og tjenester 100 millioner kroner i mva anlegg 45 millioner kroner grasrotandel Over en milliard mer til idrett siste fire år

22 Side 22 57 millioner til utstyrsordning for funksjonshemmede under 26 år 300 millioner til personlig bruker assistent Spillemidler til overtrykkshaller Andre saker

23 Side 23 Økning på 750 millioner kroner

24 Fra anleggsløfter til «Anleggsløftet» 1 milliard kroner til anlegg over statsbudsjettet hvert år fram til og med 2022 Fjerne etterslepet Øke tilskuddssatsene Bygge flere anlegg Bygge nytt toppidrettssenter La oss samle alle klubber, idrettsråd, idrettskretser og særforbund bak dette kravet

25 Side 25

26 Idrettstinget Fire viktige idrettspolitiske diskusjoner Voksenidrett Ungdomsidrett Mer tilgjengelig organisasjon Enerettsmodellen og idrettens finansiering

27 Nye lotterier Regjeringen har vedtatt at det opprettes fem nye lotterier som kan omsette for 300 millioner kroner hver NIF er bekymret for Norsk Tippings resultatutvikling NIF er bekymret for at dette setter enerettsmodellen i spill

28 Utredning av lisenssystem Regjeringserklæring Rambøllrapporten Reduksjon i overføringene ved innføring av en lisensmodell for sportspill og online kasinoer Store tap for overskuddsmottakerne og samfunnet ved innføring av et lisenssystem også på lotteridelen av Norsk Tippings virksomhet

29 Side 29 64 % av netto omsetning (innsats minus premier) til spillene som inngår i tippenøkkelen går til gode formål – en lisensmodell vil trolig gi 15 % Enerettsmodellen gir fire ganger så mye penger til overskuddsmottakerne som en lisensmodell Enerettsmodell vs. lisenssystem

30 PENGESPILLPROBLEMER «Omfanget av problemer knyttet til pengespill i Norge er lavere enn gjennomsnittet fra tidligere internasjonale befolkningsundersøkelser …»

31 Side 31 Vi vil ha gode råd Vi vil ha idrettsråd som: Er kompetente Er troverdige Jobber langsiktig til beste for idretten i kommunen Takk for innsatsen for norsk idrett! Hvilke råd vil vi ha?


Laste ned ppt "Stjørdal, 17. april Hvilke råd vil vi ha? Børre Rognlien, Idrettspresident."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google