Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

27.06.2011 Workshop: Planlegging av gjennomføring IHR-studier - med dokumentasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "27.06.2011 Workshop: Planlegging av gjennomføring IHR-studier - med dokumentasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 27.06.2011 Workshop: Planlegging av gjennomføring IHR-studier - med dokumentasjon

2 Diskusjonstemaer med ca tidsbruk TidsromAktivitetDetaljer 12-12.15InnledningKort om dagen og temaene 12.15- 13.30Håndtering av informasjon og involvering av ulike grupper ansatte og studenter Hvor mye? Hvor bredt? Referensegruppe(r)? Eksisterende fora? 13:30- 14Kaffe/te + påfyll 14- 15:30Tidsløp og ressursbruk Kompetansebehov Organisering 15:30- 16Oppsummering 18.00 -MiddagPosthallen restaurant, Prinsens gt 8

3 Brukere, interessenter Studieadmin ansatt STA, UV og SV Studieadmin ansatt UiO Admin ansatt ved UiO Student Søker Potensiell student Tidligere studenter Studentorganisasjoner Vit.ansatt Emneansvarlig Programansvarlig Underviser Sensor Eksamensvakt Opptakskomite SA Fakultet Institutt Ledelse og organer/utvalg alle nivåer Partnere (samarbeidsuniversitet) Praksissteder Eksterne KD Presse Myndigheter Politikere Arbeids-/næringsliv Skolen Almenheten

4 Brukergrupper med informasjonsbehov Nettsider Nettsider/ nyhetsbrev/e- post Møter og nettsider Workshops Arbeidsgrupper Primært ansatte Ledere alle nivå Fagforeninger Beslutningstakere Berørte ansatte Rådgivere (inkl studentorganisasj oner) Prosessdeltakere Berørte brukere Informasjonsbehov Brukergrupper 1 234 0 Det rettes ikke info spesifikt mot disse

5 Brukertre: Studentmobilitet og lokalopptak 4 3 2 1 0 Studieadminansatt, STA, UV, SV med rådgivere Studieadminansatt UiO Studentorganisasjoner Info-ko nettverk Utdanningskomite/-fora Programansvarlig Partnere (samarbeidsuniversitet) Emneansvarlig KD Presse Student Vitenskapelig ansatt Underviser Adminansatt UiO Søker Tidligere student Skolen Opptakskomite Sensor Politikere Almenhet Myndigheter Praksissteder Eksterne Eksamensvakter Potensielle studenter Arbeids-/næringsliv

6 Brukertre: Eksamen og admin av undervisning 4 3 2 1 0 Studieadminansatt, STA, UV, SV med rådgivere Studieadminansatt UiO Studentorganisasjoner Info-ko nettverk Utdanningskomite/-fora Underviser ! Emneansvarlig ! Eksamensvakter Presse Student Vitenskapelig ansatt Adminansatt UiO Søker Tidligere student Skolen Opptakskomite Politikere Almenhet Myndigheter Eksterne Partnere (samarbeidsuniversitet) Eksamensvakter Potensielle studenter Arbeids-/næringsliv KD Programansvarlig Sensor Praksissteder

7 Beslutningsorganer, rådgivende organer/nettverk Universitetsstyret Rektor Universitetsdirektør Dekanmøte Direktørnettverket ULG: fagdirektørene Studiekomiteen LMU Fakultetsstyre Instituttstyre Fakultetsledelse Instituttledergruppe Kontorsjefgruppe Nettverk for admin studieledere Infoko-nettverk Andre studieadmin nettverk Utdanningskomite/fora Programråd Tillitsvalgte AMU LAMU

8 Oversikt over beslutningstakere og rådgivere Fakultetsstyre LMU Instituttstyre Inst. ledergruppe Fak. ledelse Andre studadmin nettverk Programråd Kontorsjefer Studiekomite Dekanmøte Rektor U-styret U-dir Prosjektledelse Plangruppe Tillitsvalgte MB/GGR /BKc Dir. nettverk ULG Nettverk admin studieledere

9 Tidsløp – årshjul: Øvelse Juli 2011 Aug 2011 Sept 2011Okt 2011 Nov 2011 Des 2011 Studiestart Uke 33, 34 Saksbehandlingstopp Aug, sept Ferie opptak August Student- mobilitet Lokal- opptak opplæring inkl oppstarts- aktivitet – beg sept Detalj- kartlegging – frist 21/9 Avsjek k- OK? 23/9 Detaljert redesign Avsjekk- gå videre? Info=3 Ferdigstille forslag SK 8/12 Dir nettverk UDIR Strategisk redesign Dirnettverk + studledere 12/10 Felles: opplæring inkl oppstarts- aktivitet – beg sept Detalj- kartlegging – frist 21/9 Avsjek k- OK? 23/9 Detaljert redesign Avsjekk- gå videre? Info=3 Ferdigstille forslag Dir nettverk UDIR Strategisk redesign Dirnettverk + studledere 12/10 SK 8/12 Beslu tning Aktivitet i arbeidsgruppe Aktivitet IHR- studier Årshjuls- aktivitet Info- punkt Delbesl utning/ Avsjekk Timeplanlegging Okt-nov Eksamen Nov 2011 Detaljkartlegging undervisning 15/11 - Avsjek k- OK? 18/11 Administrere undervisning (forts neste foil) oppstarts- aktivitet – beg nov Strategisk redesign Dirnettverk + studledere Des?

10 Tidsløp – årshjul: Øvelse Jan 2012 Feb 2012 Mars 2012April 2012 Mai 2012 Juni 2012 Eksamen detaljkartlegging 15/1 – 15/2 Mulig oppdelt verdistrøm av årshjulshensyn Eksamen Mai 2012 Timeplanlegging Mars/april ¼ frist budsjettinnspill ¼ Prosjektleder slutter Administrere undervisning Planlegge og gjennomføre eksamen Felles: Beslu tning Aktivitet i arbeidsgruppe Aktivitet IHR- studier Årshjuls- aktivitet Info- punkt Delbesl utning/ Avsjekk Avsjek k- OK? 17/2 Detaljert redesign Avsjekk- gå videre? Info=3 Ferdigstille forslag SK primo mai? Dir nettverk Uke 19- 21? UDIR Primo juni? Strategisk redesign Dirnettverk + studledere 29/2 oppstarts- aktivitet – beg jan Detaljert redesign Avsjekk- gå videre? Info=3 Ferdigstille forslag Dir nettverk Mars? UDIR April? SK mars?

11 Ideer ift tidsløp 3 dagers opplæring inkl detaljkartlegging: Seminar og workshop = oppstartsaktivitet Deltakere: Alle 4 arbeidsgruppene med ledere og dokumentarist (så fremt det er på plass ) + plangruppeleder og plangruppedokumentarist Mengde opplæring som del av oppstartsaktivitet for verdistrøm 3 og 4 må vurderes (avhengig av hvem som har mulighet til å delta i sept 2011)

12 Ressurser: Diskusjon Hvilken kompetanse må vi ha med i arbeidsgruppene i forhold til: –Nivårerepresentasjon –Bredderepresentasjon –Breddekunnskap vs spesialistkunnskap –Kunnskap om forvaltning og lovverk –Verktøykunnskap (prosjekt, metodikk) –Personlige egenskaper –Annet? Hvilken kompetanse må vi ha med i prosjektet forøvrig? –Koordineringsgruppe? –Ledergruppe/lederoppfølging? –Plangruppe? Leder? Dokumentarist? Sammensetning forøvrig? –Annet? Hva slags organisering krever dette? Roller Ansvar Myndighet Diskuterer dette videre over sommeren


Laste ned ppt "27.06.2011 Workshop: Planlegging av gjennomføring IHR-studier - med dokumentasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google