Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.innovationnorway.no Horisont2020 for næringslivet Kick-off 10.juni 2015 Lisbeth Vassaas, EU-rådgiver Innovasjon Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.innovationnorway.no Horisont2020 for næringslivet Kick-off 10.juni 2015 Lisbeth Vassaas, EU-rådgiver Innovasjon Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.innovationnorway.no Horisont2020 for næringslivet Kick-off 10.juni 2015 Lisbeth Vassaas, EU-rådgiver Innovasjon Norge

2 1 HORISONT 20202020 2 3 Fremragende vitenskap Konkurransedyktig næringsliv Bedre samfunn

3 SMB-muligheter i Horisont 2020 FoU-drevetMarkedsdrevet SMB-instrumentet og Fast Track to Innovation for innovasjoner nær markedet for forskningsintensive SMB-er Forskningssamarbeid for forsknings- og utviklingstemaer HORISONT 2020

4 Hvilke bedrifter er H2020 aktuelt for? Alle typer bedrifter ( små, store, noen ordninger er kun for SMB) Alle typer organisasjoner (størrelse, alder, omsetning, sektor) som har innovasjoner klar for markedet som driver egen forskning som ønsker å delta i større internasjonale samarbeidsprosjekter (mulighet for ulike roller) SMB-instrumentet: Alle typer innovative SMB som har utvikling, vekst og internasjonalisering som ambisjon http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.pdf

5 Hvem kan være «moden» for EU-prosjekt? Organisasjoner som har: Klar og tydelig Strategi ( forskning, utvikling, innovasjon - investerer aktivt i innovasjon) Ambisjoner ( vekst,internasjonalisering,kommersialisering) Motivasjon Kapasitet ( team – kompetanse - økonomi) Erfaring ( kommersialisering, utvikling, prosjekter, søknadsprosesser) Behov for tilgang til utviklings- og samarbeidspartnere i Europa Prosjektideer med stor innovasjonshøyde Spisskompetanse/teknologiske løsninger som Europa trenger

6 Hvorfor delta i EU-prosjekt? Oppnå noe som er for stort til å gjøre alene Samarbeide på tvers av tradisjonelle verdikjeder Utnytte organisasjonens teknologi/kunnskap som er vesentlig for å utvikle nye løsninger Få tilgang til et europeisk nettverk av forskning og teknologi Få tilgang til ferdigheter og ekspertise du/organisasjonen mangler Finne muligheter til å prøve ut nyskapende løsninger www.innovationnorway.no

7 SMB-instrumentet i Horisont2020

8 Kun SMB kan søke (alene eller med andre SMB) Koblet til Samfunnsutfordringene og LEIT «Mesterliga» – skarp konkurranse Excellence – Impact - Implementation 3 faser Tilskudd Fase 1(50.000 euro),Fase 2 (0,5- 2,5 mill euro) 4 cut-off-datoer årlig 70 % støtte SMB Instrumentet

9 SMB-INSTRUMENTET Markedsføre virke- midlet som kvalitets- merke. Styrke tilgang til privat finansiering. Støtte via nettverk, informasjon, opplæring, («investment readiness») EUs finansielle instrumenter (gjelds- og egenkapitalfasiliteter Ingen direkte finansiering Input: Forretnings- plan 2 + aktivitets- beskrivelse fase2 (~30 sider) Aktiviteter: Utvikling, prototype, testing, pilotering, modell, oppskalering, markedsreplikasjon, FoU Output: Investorklar forretningsplan 3 EUR 0,5-2,5 M ~12–24 md Input: Idé/konsept Forretningsplan 1 (~10 sider) Aktiviteter: Gjennomførbarhet Risikovurdering Immaterielle rettigheter Partnersøk Design Pilotsøknad osv. Output: Forretningsplan 2 Engangssum: EUR 50’ ~6 md 123 Konsept- og mulighetsstudie Innovasjons- aktiviteter Kommersialisering

10 Erfaringer fra søknadsrundene SMB Instrumentet ( EASME) Only 12 % are meeting the criteria for commercialisation potential – 60% of these are funded 88 % come from SMEs that have potentially good ideas but are unlikely to succeed. “They haven’t thought about the market, the competitors, and about what customers are thinking,” We have fantastic ideas but we are fairly bad at commercialising and bringing all these wonderful ideas to the market We want to focus on supporting companies that want to bring ideas to the market and reward them for their courage,” said Reichert. Reflecting on a rejection helps SMEs to rethink their strategy and focus more on the business aspects of their project. “Resubmitted proposals are at least twice as successful

11 Klar melding: Fokus på Business Plan! Investor-ready business plan Evaluators give detailed feedback on all applications. Each proposal is graded on 21 items via a 5-step qualitative scale that ranges from ‘fair’ to ‘excellent’ weaker proposals can be funded if the competition is not high enough the evaluation process is relative to the overall quality of all projects. This means an average proposal can get closer to the quality threshold, or even pass it, if the rest of the proposals are mediocre not the number of jobs a project plans to create, or what economic impact the SME will have, BUT most important: SME’s ability to bring a product to the market and to present a sufficiently ambitious development strategy

12 Fast Track to Innovation Nytt virkemiddel fra januar 2015

13 www.innovationnorway.no Konsortium 3- 5 deltakere 3 ulike land Næringsliv minst 60% av budsjettet og minst 3 av partnerne dersom 5 totalt Tematisk åpent innen SC og LEIT Bærekraftige innovasjoner Åpent for alle typer organisasjoner Døråpner for nye deltakere i EU- programmer Erfarne, utviklingsorienterte industribedrifter ca 20 prosjekter årlig Støttebeløp maks 3 mill.euro (70%) 3 cut-offs i 2015 (22. 04, 25.08, 24.11) Markedsintro maks 3 år etter oppstart (last push) From mature R&D to Market-Mature Innovation» - TRL 6 ( prototyp testet i et relevant/reelt miljø) Skal aksellerere kommersialiseringen For SMB med internasj. vekstambisjoner

14 Hvordan komme i gang med H2020? Avklar motiv og formål – hvorfor EU-prosjekt? Forankring i ledelsen! Bygg konsortium! benytt det nettverket du har (leverandører, kunder, forskningsmiljøer) Bygge gode konsortier tar tid og krever tillit! Dra på konferanser, delta på møteplasser og «brokerage events» og presenter ideer og forslag til prosjekter Meld deg inn i Europeiske Teknologiplattformer og vær aktiv! 21.01.2015 TEJ

15 Individual ETPs 21.01.2015 TEJ Bio-based economy EnergyEnvironmentICT Production and processes Transport EATIPBiofuelsWssTPARTEMISECTPACARE ETPGAHEU PV TP ENIACESTEPALICE FABRE TPTP OCEAN EPoSSEuMaTERRAC Food for LifeRHC ETP4HPCFTCERTRAC Forest-basedSmartGrids euRobotics [AISBL] ManufutureWaterborne PlantsSNETP NEMNanomedicine TP OrganicsTPWind NESSISMR ZEP Networld 2020 SusChem Photonics 21

16 Noen råd til slutt………. Gjør deg kjent med Participant Portal: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html Søk om PES-midler: Støtte til søknadskriving http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/PES/1049787895209 Bruk EU-rådgiverne i Innovasjon Norge! Bruk fagekspertene/NCPene i forskningsrådet! www.innovationnorway.no

17 Lykke til videre! www.innovationnorway.no


Laste ned ppt "Www.innovationnorway.no Horisont2020 for næringslivet Kick-off 10.juni 2015 Lisbeth Vassaas, EU-rådgiver Innovasjon Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google