Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Korleis legge til rette for bedriftsutvikling og knoppskyting Tiltaksforum 2012 Bjørn Tunheim (pensjonert dir. frå Innovasjon Norge Møre og Romsdal partnerskapen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Korleis legge til rette for bedriftsutvikling og knoppskyting Tiltaksforum 2012 Bjørn Tunheim (pensjonert dir. frå Innovasjon Norge Møre og Romsdal partnerskapen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Korleis legge til rette for bedriftsutvikling og knoppskyting Tiltaksforum 2012 Bjørn Tunheim (pensjonert dir. frå Innovasjon Norge Møre og Romsdal partnerskapen hoppid.no

2 Litt om Hoppid-satsing i M&R Auka tilfang av gode entreprenørar og prosjekt med stort nyskapings- og vekstpotensial (NIFU/STEP, O. R. Spilling)  Breidde - auke interessa for entreprenørskap  Kvalitet - spissa satsing på prosjekt med utviklingspotensial

3

4 Forankring Fylkesplan 2013-2016 (og 2009-2012) Verdiskapingsplan 2012 (kvart år i programperioden) Kommunene/Partnerskapsavtale (tydeleg rolle fordeling )  Innovasjon Norge  Fylkeskommune  Fylkesmannen  Kommunen 13 næringshage- og inkubatormiljø, landbruket og andre innovasjonsmiljø skal være ein del av nettverket. Ei robust andre-linje styrkar hoppid.no

5 Hovudfunn  Samla og meir oversiktleg aktør og virkemiddelapparat  Vekst i antall nyetableringar  For tidleg å slå fast direkte målbare resultat  Kjennskapet til hoppid.no er god, ein forbind hoppid.no med etablerar rettleing og rådgjeving  Etablerarane og kommunane meiner førtstelinetjenesta er blitt betre  Ulik oppfatning av kvalitet og kompetanse i førstelinetjenesta  Etableraropplæiringa har høg kvalitet, men har forbetringspotensiale nytteverdi og marknadsføring

6 Konklusjon evaluator  Eit dynamisk program med ei unik innretning, i norsk samanheng. Programmet bør videreførast med visse justeringar i :  Kontorstruktur  Kursportefølje  Verkty og kommunikasjon  Betre utnytting av kompetansen til rettleiarane

7

8 Merkevare viktig

9 Veien vidare – entreprenørskap og intraprenørskap/knoppskyting Entreprenørskapskultur må framleis «framelskast» - legge til rette for etablering av nye bedrifter Intraprenørskap/knoppskyting: – ”Knoppskyting er definert som et nytt firma som etableres av personer som var tidligere ansatte av et moderfirma og som er basert på kjerneteknologi som er overført fra moderbedriften” (McQueen & Walmark 1982) Hoppid/IN sin intensjon var: – «Å leite fram og få realisert innovative forretningsidéer som ligg ute i bedriftene i skuffer og skap – og som gjerne ligg utanfor bedrifta si kjærneverksemd».

10 Kvifor satse på intraprenørskap? Undersøkelser viser at knoppskyting fra etablert næringsliv har større sjanser for å overleve Viktig å utnytte kompetansen i etablert næringsliv til nyskaping og innovasjon Forretningsideer frå næringslivet er oftast basert på konkrete marknadsbehov (dvs. har større sannsynligheit for å lykkast) Forretningsideer frå næringslivet er meir modne og har kortere ”time-to-market” Liten tilgang på nye etableringer kan kompenserast ved at eksisterende bedrifter er dyktige på omstilling og innovasjon

11 Slik forsøkte vi i M&R FaseMetodeAntall bedrifter Vurdert Antall bedrifter Akseptert RekrutteringsfasenOppsøkende virksomhet3020 Vurdering og utvalg – fase 1 Prosjektgruppe og styringsgruppe 207 Fase 2 Konsulentjobbing/ bedriftsrågiving 5 Prosjektslutt1

12 Faser i et knoppskytingsprosjekt

13 13 Utfordringer Motivasjon i eierskap/ledelse i SMB til å legge til rette for innovasjon i og knoppskyting i bedriften (utenfor kjærnevirks.?) Ressurskrevende og kapitalkrevende Yngre og mindre bedrifter sliter med å sette av tilstrekkelig med ressurser Kven skal bere kostnader og korleis skal ein fordele resultata «Time to market» En knopp krever en gründer med gjennomføringsevne og –vilje!

14 14 Forretningsmodeller Utvikling og kommersialisering innen moderbedrift Etablering av datterselskap Etablering av eget frittstående selskap Salg av rettigheter Lisensiering av rettigheter

15 Korleis legge til rette for bedriftsutvikling og knoppskyting i eksistrande SMB ? Oppsummering Hoppid-satsinga har ført til fokus på entreprenørskap i M&R Tilrettelegging og samordna tiltak frå samfunnet (pådrivarjobben) Fokusert og forankra satsing må til – og litt «pengar» Virkemiddelapparatet må vere samordna og satse samordna. Geografi og tellekantar bør ikkje få hindre god utvikling Kompetanse-tilbud må vere tilgjengeleg og fleksibelt (+coacher?) Marknadskunnskap/nettverk må kunne formidlast ved behov Eigarbedrifta (ideeigar) bør sjå kost/nytte-effekt for eigen del Stønadsordningar bør uviklast og skreddarsys (a’ la IFU?) Kunnskapsparkar/Inkubatorar/forskingsparkar bør stille opp med kompetanse og hospiteringsplass ved behov

16 Takk for oppmerksomheita Og Lykke til med pådriverarbeidet for ein betra intraprenørskapskultur. ------------ Kontaktperson i IN M&R er Steinar Johnsen Email: stjoh@innovasjonnorge.no Tlf. 71 19 14 23

17 Kva er viktig i S&Fj? Bygge intraprenørskapskultur –drøfting: – Virkemiddelapparat – Stønadsordninger – Kompetansetiltak – Markedskunnskap/nettverk – Inkubatormiljø/kunnskapsnettverk – Coacher eller «bussines angels» – Anna??


Laste ned ppt "Korleis legge til rette for bedriftsutvikling og knoppskyting Tiltaksforum 2012 Bjørn Tunheim (pensjonert dir. frå Innovasjon Norge Møre og Romsdal partnerskapen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google