Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innhold 1.RETTIGHETER OG BEGRUNNELSER 2.LOVER OG FORSKRIFTER 3.SØKNAD OM GODKJENNING/ENDRINGER 4.ARBEIDSMILJØ/HMS 5.ELEVENES SKOLEMILJØ 6.ANSETTELSE OG.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innhold 1.RETTIGHETER OG BEGRUNNELSER 2.LOVER OG FORSKRIFTER 3.SØKNAD OM GODKJENNING/ENDRINGER 4.ARBEIDSMILJØ/HMS 5.ELEVENES SKOLEMILJØ 6.ANSETTELSE OG."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Innhold 1.RETTIGHETER OG BEGRUNNELSER 2.LOVER OG FORSKRIFTER 3.SØKNAD OM GODKJENNING/ENDRINGER 4.ARBEIDSMILJØ/HMS 5.ELEVENES SKOLEMILJØ 6.ANSETTELSE OG PERSONALARBEID 7.REGLER FOR ORGANISERING, REGNSKAPSFØRING OG ØKONOMI 8.KOMMENTARER TIL §§ 2-4 OG 7-12 PRIVATSKOLELOVENS ØKONOMIFORSKRIFT 9.STYRETS ANSVAR OG OPPGAVER 10.ANNET

3 Hvilke lover gjelder? PRIVATSKOLELOVEN Forskrift til privatskoleloven Økonomiforskrift til privatskoleloven

4 Hvilke lover gjelder? Opplæringsloven - når priv.sk.loven henviser! –Forskrift til opplæringsloven Forvaltningsloven Offentlighetsloven Arbeidsmiljøloven og diskrimineringsloven Forskrifter under arbeidsmiljøloven Regnskapsloven og bokføringsloven Personopplysningsloven

5 Hvilke lover gjelder? Lov om helsetjenesten i kommunene Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. Folketrygdloven Likestillingsloven Arbeidstvistloven

6

7 Ansettelse i friskoler Frihet med visse begrensninger

8 Ansettelsesmyndighet skolestyret er arb.giver og ansetter styret kan delegere

9 Utlysning mm. Utlysning ikke påkrevd –Hvis utlysning: Riktig informasjon! Annonsering for å få kontakt –interesserte lærere med ulike fag Kallelse – legg arbeid i å definere kriterier – grundig vurdering av kandidater – ikke offentlig før ja-svar

10 Ansettelse Stillingstyper –Fast (tidl. ”oppsigelig”) er det normale Kompetansekrav -Kun lærere, ikke daglig leder -Ikke ansatte i bibelskoler Midlertidig tillatt når … –ingen søker har formell kompetanse (psl § 4-2)psl § 4-2 –permisjon (vikar), definert prosjekttid (aml § 14-9)aml § 14-9

11 Kristen tro og lære Ansatte må –dele skolens visjon og bidra aktivt –”tale” med sitt liv som med sine ord Normalt ikke tillat med slike krav: -Arb.miljøloven kap. 13 og diskrimineringslovenkap. 13 diskrimineringsloven -Unntaksmulighet finnes i begge lover

12 Retten til å forskjellsbehandle Kan forskjellsbehandle hvis –formålet er å fremme et religiøst syn Ang tro: Diskrimineringsloven –Diskrimineringsloven § 7 Ang. homofili: Arbeidsmiljøloven –Arbeidsmiljøloven § 13-3 og 13-4

13 Ingen oppfyller kriteriene Ikke oppfylt kompetansekrav: –OK midlertidig stilling for ukvalifisert Ikke oppfylt ”tros-kriterium”: –Midlertidig stilling ikke OK Ikke oppfylt tilleggskompetansekrav: –Friskoleloven § 4-2 –OK midlertidig stilling for ukvalifisert

14 Politiattest Samme krav som i off. skole Gjelder SFO, grunnskoler og vgs, ikke bibelskoler

15 Innsynsrett? Alle vedtak i offentlig skole må følge forvaltningsloven –Kun noen vedtak i friskoler (inntak, bortvisning), men IKKE ANSETTELSE! –Forskrift om partsoffentlighet gjelder ikke i friskoler

16 Arbeidsavtale - er et krav i arbeidsmiljøloven –NB! Detaljert innholdsbeskrivelse

17 Avtale vedr. kristent mål Tilleggsinnhold i ansettelsesavtale To typer tilleggsavtaler: –Verdidokument –Internt reglement for ansatte

18 Arbeidtakers rettigheter Lovpålagt om lønns- og arbeidsvilkår –Psl § 4-4: ”Rett til.. som i offentlig” –men frivillig å inngå andre avtaler Tariffavtaler –Frivillig for skolen –men lærerne kan lovlig streike for å få tariffavtale hvis 50% er med –anbefaler arb.giverorg. hvis tariffavtale

19 Oppsigelse Alminnelige krav –"Saklig grunn” arb.miljøloven §15-7 Formkrav –Detaljert i aml §15-4 (skriftlig m.m.) Oppsigelser krever ofte advokat! –Nedbemanning er enklere enn ”duger ikke i jobben” eller ”livsførsel bryter med skolens kristne basis”.


Laste ned ppt "Innhold 1.RETTIGHETER OG BEGRUNNELSER 2.LOVER OG FORSKRIFTER 3.SØKNAD OM GODKJENNING/ENDRINGER 4.ARBEIDSMILJØ/HMS 5.ELEVENES SKOLEMILJØ 6.ANSETTELSE OG."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google