Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hjorterapport 2000-2014 Etne kommune Tilrettelagt av e-post: tlf. 74 33 53 00 – Data frå.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hjorterapport 2000-2014 Etne kommune Tilrettelagt av e-post: tlf. 74 33 53 00 – Data frå."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hjorterapport 2000-2014 Etne kommune Tilrettelagt av e-post: post@naturdata.no tlf. 74 33 53 00 – www.naturdata.no Data frå

2 Bestandsstorleik Sett hjort per jegerdag er gjennomsnittleg tal hjort sett pr. jeger pr. dag. Indeksen syner den relative utviklinga i bestandstorleiken, men seier ikkje noko om det faktiske talet på hjort.

3 Avskyting Tal felte hjort 2000-2014. Tal felte hjort er ein nyttig indikator på om bestanden er i vekst eller nedgang.

4 Avskyting Sett hjort per jegerdag i høve til felt hjort seier noko om endringar i bestandstorleiken.

5 Avskyting Tal felte hjort fordelt på kjønn- og aldersgrupper 2000-2014.

6 Produktivitet Sett kalv pr. kolle syner korleis produksjonen i hjortebestanden utviklar seg.

7 Produktivitet Delar kalv av totalbestanden (%) syner utviklinga i delen kalv på observerte dyr i totalbestanden.

8 Jakttrykk Felt hjort av sett hjort syner kor hardt jakttrykket er og har vore på ulike kategoriar dyr.

9 Tabell over fellingsprosent, tildelte og felte dyr. Jakttrykk

10 Kjønnssamansetting Sett kolle per bukk syner kjønns- samansettinga av dyr eitt år og eldre.

11 Slaktevekter Utviklinga i gjennomsnittlege slaktevekter seier noko om utviklinga av kondisjonen i bestanden.

12 Fallvilt Fallvilt er nemning på skadde eller drepne dyr som følgje av andre årsaker enn ordinær jakt. Jaktår (01.04.-31.03)

13 Fallvilt

14 Datagrunnlaget Datagrunnlaget syner oppslutninga om innsamling av sett hjort-data frå dei einskilde jaktfelta og talet på jegerdagar kvart år.


Laste ned ppt "Hjorterapport 2000-2014 Etne kommune Tilrettelagt av e-post: tlf. 74 33 53 00 – Data frå."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google