Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nordfjordkommunane har vedteke felles IKT-strategi og skrive bindande samarbeidsavtalar for utvikling av nett og teneste Eigen interkommunal breibandsfiber.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nordfjordkommunane har vedteke felles IKT-strategi og skrive bindande samarbeidsavtalar for utvikling av nett og teneste Eigen interkommunal breibandsfiber."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Nordfjordkommunane har vedteke felles IKT-strategi og skrive bindande samarbeidsavtalar for utvikling av nett og teneste Eigen interkommunal breibandsfiber mellom kommunane. Alle rådhusa er knytt direkte til nettet. Nettet er eit avgjerande verktøy for vidareutvikling av samarbeid Felles strategisk IKT-plan som viser målsettingar for IKT-samarbeidet. Planen inneheld konkrete satsingsområde i planperioden Med felles kommunikasjonsløysing og lik programvare vert det også lettare å kunne byte/leige arbeidskraft mellom kommunane for bestemte oppgåver eller situasjonar.

3 Felles løn og personalsystem Felles økonomisystem med tilleggsmodular (6 av 7 kommunar) Felles inkassosystem Felles opplæring og innføring Faggrupper innafor kvar programvare/system Felles kompetanseutvikling gjennom faggruppene Like rutinebeskrivelsar og retningsliner (på sikt) Lik bruk av lik programvare/system

4 Har god erfaring med felles opplæring/oppfrisking Tilsette kommunane imellom har fått betre kjennskap til kvarandre og det er utvikla eit godt sosialt og fagleg nettverk Mykje formell og uformell kommunikasjon om gjennomføring av arbeidsoppgåver Har god erfaring med begrensa tenesteyting for kvarandre ved periodevis manglande ressursar i ei kommune Eid kommune fører rekneskapen for Selje kommune. Elles ikkje noko fast tenesteyting for kvarandre innafor løn/økonomi

5 eHandel inngjekk i vedteken IKT-strategiplan for perioden 2009-2012, med oppstart i 2011 På bakgrunn av dette blei saka lagt fram for rådmannsgruppa våren 2012, der det blei vedteke å søke om fornyingsmidlar til prosjektet Søknad innvilga med tilskot på kr 1,0 mill, søknadsgrunnlag kr 3,9 mill inkl eigeninnsats Prosjektet godkjent av rådmannsgruppa under føresetnad at det blir gjennomført i samarbeid med fylkeskommunen Alle 7 Nordfjordkommunane har signert avtale med Difi Oppstartsmøtet på Skei i dag blir den formelle oppstarten også for Nordfjordkommunane

6 skal styre innkjøpa mot eksisterande rammeavtaler, som igjen gir optimale prisar og avtalelojalitet Kontroll over innkjøpa. Alle brukarar inngår i ein rollebasert fullmaktstruktur. Innkjøpsstatistikk, som igjen gir gode grunnlag for analyser og framtidig val av strategiar Gir inngåande efaktura. Mindre arbeid med scanning. Gir tidleg kontering, og reduserer arbeidet med å plassere dårleg merka fakturaer på rett tenestestad Sikrar betaling ved forfall Betre dokumentasjon ved forvaltningsrevisjon Forventningar til eHandel

7 Tilgang på eigen kompetanse og eigne ressursar til å implementere prosjektet i eiga kommune Same nøkkelpersonar går igjen i mange prosjekt Få alle avdelingar i kommunen til å vere lojale mot bruk av systemet. Dette kan vere utfordring pga kompetanse, tid og vilje Få leverandørar over på nettkatalogar knytt til eHandelsplattformen Samarbeid med SFFI om anbodsrundar og leverandørar inn på eHandelsplattformen Få vedteke felles framdriftsplan og få alle kommunane i prosjektet til å følgje denne Utfordringar ved prosjektet


Laste ned ppt "Nordfjordkommunane har vedteke felles IKT-strategi og skrive bindande samarbeidsavtalar for utvikling av nett og teneste Eigen interkommunal breibandsfiber."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google