Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hydro Polymers 2005-11-29 Leif Hellebø Administrerende direktør Hydro Polymers AS og programstyreleder VS2010 Verdiskaping i samspill mellom ledelse og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hydro Polymers 2005-11-29 Leif Hellebø Administrerende direktør Hydro Polymers AS og programstyreleder VS2010 Verdiskaping i samspill mellom ledelse og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hydro Polymers 2005-11-29 Leif Hellebø Administrerende direktør Hydro Polymers AS og programstyreleder VS2010 Verdiskaping i samspill mellom ledelse og ansatte

2 LEH Dato: 2005-11-29 Side: 2 Hydro Polymers Hvordan utnytte kompetansen til verdiskaping gjennom bred medvirkning? Helt fra samarbeidsforsøkene på 60-tallet har Norge ligget langt framme innenfor samarbeid partene i mellom. Likevel er Torsrud mer kjent i Japan enn i Norge NHO og LO har lange tradisjoner for godt samarbeid - Hovedorganisasjonenes Fellestiltak - Verdiskapning 2010 (NFR-program) Kompetanse - Høy utdanning/kompetanse - Lønnsforskjeller relativt små i forhold til andre land

3 LEH Dato: 2005-11-29 Side: 3 Hydro Polymers Samarbeid og tillit mellom ledelse og ansatte de viktigste rammebetingelsene Medvirkning gir engasjement og forskning viser at den skandinaviske ledelseskulturen skaper mer engasjerte og idérike medarbeidere. Tillit er det viktigste grunnlaget for å utvikle nye samarbeidsformer Samarbeid mellom ledelse og fagforeninger i norske bedrifter er unikt og en fordel vi må ta vare på og utvikle videre som et konkurransefortrinn

4 LEH Dato: 2005-11-29 Side: 4 Hydro Polymers Formell og reell medvirkning Formell medvirkning - Fagforeningenes deltakelse i bedriftsinterne utvalg (AMU, BU mm) og Styre Reell medvirkning - Ledelse som skaper klima og kultur i organisasjonen som åpner for bred medvirkning av de ansatte - De ansatte involveres og har påvirkning på sine egne arbeidsoppgaver - Deltakelse i forbedringsgrupper og andre tverrfaglige team

5 LEH Dato: 2005-11-29 Side: 5 Hydro Polymers Den nordiske modellen et godt utgangspunkt for omstilling og nyskaping Nærings-og handelsminister Odd Eriksen på kompetanseforumkonferansen 18.okt 2005: En bred og helhetlig innovasjonspolitikk Dialogen mellom partene i arbeidslivet er viktig for innovasjonsevnen – både for beslutningene i den enkelte bedrift og i samfunnsdebatten Den nordiske modellen kjennetegnes tradisjonelt av tett samvirke og kort avstand mellom ledelse og medarbeidere.Vi tror at denne modellen er et godt utgangspunkt for å møte de krav til omstilling og nyskaping som globaliseringen stiller til den enkelte virksomhet Det er ønskelig at denne modellen videreføres og utvikles.Vi vil bestrebe oss på å ha nær kontakt med arbeidsgiverne og arbeidstakernes organisasjoner

6 LEH Dato: 2005-11-29 Side: 6 Hydro Polymers Forutsetninger for god endringskultur Harvard Businees Review: Forskerne Chan Kim og Renee Mauborgne Forutsetninger for vellykkete endringer - Engasjement tidlig i prosessene - Involvering av de som blir berørt - Forankring i ledelsen Prosessen må oppfattes som rettferdig - Ledelsen kunne gjennomføre smertefulle og vanskelige endringer dersom de ansatte opplevde å ha blitt trukket med i en såkalt rettferdig prosess - Uten rettferdige prosesser klarte ikke ledere å gjennomføre endringer som til og med gagnet de ansatte

7 LEH Dato: 2005-11-29 Side: 7 Hydro Polymers Ledelse for en ny tid Vi er på vei inn i en ny fase i arbeidslivet der lederens legitimitet og autoritet i større grad enn tidligere vil måtte forankres i hans eller hennes mellommenneskelige ferdigheter I kjølvannet av dette følger behovet for ny lederkompetanse der kontroll og myndighetsutøvelse erstattes med inspirasjonskraft, kommunikasjonsferdigheter,toleranse for usikkerhet og omstillingsevne Ledelse blir derfor en stor utfordring der hvor det blir flere og flere kunnskapsarbeidere. De krever mer av bedriften og vil være mer selvstendige

8 LEH Dato: 2005-11-29 Side: 8 Hydro Polymers Industriklynger skaper framtidens arbeidsplasser Spredt over hele kontinentet skyter nye, innovative industriklynger opp og skaper framtidens arbeidsplasser. De fleste blir ofte bygd av pragmatiske næringslivsledere og lokalpolitikere, som bruker en ny vekstmodell til å skape vekst. Samarbeid og samhandling i klynger fører til innovasjon og nye måter å tenke på Eksempler på slike cluster - I Valuepark Terneuzen skaper Dow Chemicals sammen med lokale myndigheter et industricluster - Port of Antwerp er et Industricluster rundt Antwerpen ChemSite er et Industricluster i Ruhrområdet i Tyskland - IndustriClusteret Grenland (ICG) - Etablering av spesialverksteder – Centres of Excellence (CEO) - Nettverksgrupper - Nettverksgrupper gir læring på tvers og nye samarbeidsformer

9 LEH Dato: 2005-11-29 Side: 9 Hydro Polymers På vei mot en ny medarbeiderkapitalisme Ansattes medeierskap vokser fram som en stadig viktigere eieform internasjonalt Andrew Pendelton, professor University of York England, leder en arbeidsgruppe som på oppdrag for EU-kommisjonen skal utrede en EU-modell for ansatteeierskap. Det skal utvikles en rammemodell for aksjer og opsjoner til ansatte Ansatteeierskap er det en god modell for norske bedrifter Ledelsekulturen i Norge med bred medvirkning gir oss fordeler og i kombinasjon med eierskap kan det utvikles til et stort konkurransefortrinn

10 LEH Dato: 2005-11-29 Side: 10 Hydro Polymers


Laste ned ppt "Hydro Polymers 2005-11-29 Leif Hellebø Administrerende direktør Hydro Polymers AS og programstyreleder VS2010 Verdiskaping i samspill mellom ledelse og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google