Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ETTERMARKEDSFORUM BIL 30 januar 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ETTERMARKEDSFORUM BIL 30 januar 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 ETTERMARKEDSFORUM BIL 30 januar 2013
If skadeforsikring ved Teknisk fagsjef Vidar Brustad

2 Hvem er jeg 12 års erfaring fra Bilbransjen som Mekaniker, Teknikker, Teknisk Leder Begynte i forsikring i 1996, den gang Storebrand, nå If. Forskjellige arbeidsoppgaver innen forsikring. Teknisk Inspektør Takst Leder for Nordland, Troms og Finnmark Innkjøpsansvarlig i Nordland Troms og Finnmark Jobber aktivt innen Nordiske gruppe for Utvikling av Takst og Innkjøp i Norden Teknisk Fagsjef Norge for Takst og Innkjøp

3 Sikre Bilreparasjoner
Norges Bilbransjeforbund, Bilimportørenes Landsforening, Finansnæringens Fellesorganisasjon og Vegdirektoratet står bak prosjektet og blitt enige om å iverksette de første tiltakene. Tiltakene går i korte trekk ut på å stille krav til verkstedene om at de har tilgang til og benytter bilprodusentenes reparasjonsmanualer i forbindelse med skadereparasjonene. For å kunne utføre bilskadereparasjonene i henhold til produsentenes manualer kreves det i tillegg at verkstedene har den nødvendige kompetansen, utstyret og verktøyet som den enkelte produsent/importør foreskriver. For å dokumentere at verkstedene både tilfredsstiller kravene og utfører bilskadereparasjonene i henhold til reparasjonsmanualene må verkstedet fylle ut og signere en egenerklæring. Egenerklæringen skal inngå i alle aktuelle skadereparasjoner og lastes inn som vedlegg i skadetaksten (DBS).

4 Ikrafttredelse og innføringsperiode
Forsikringsselskapene reforhandler sine samarbeidsavtaler med verkstedene på ulike tidspunkter. I tillegg varierer avtalenes varighet. Dette gjør at de standardiserte kravene vil bli innarbeidet i avtalene på ulike tidspunkter. Nye samarbeidsavtaler som inngås høsten 2012 vil inneholde kravene, mens avtaler som er inngått før den tid vil få kravene implementert når de reforhandles på et senere tidspunkt. I praksis innebærer dette at innføringsperioden vil bli på ca. to år

5 Utfordringer og tilbakemeldinger
Utfordringer og tilbakemeldinger Sikre Bilskadereparasjoner og egenerklæring Mange gode tilbakemeldinger fra verksted bransjen Tilgang på reparasjonsmanualer. Selv om disse manualene i utgangspunktet skal være tilgjengelig fra bilfabrikkene, kan det være tungvinte og tidkrevende prosedyrer for å få manualene hentet ut. Her må merkeforhandlere som ikke har eget karosseriverksted, men som har avtale med frittstående/felleseide verksteder være god på å formidle / dele informasjon, litteratur og reparasjons manualer til disse verkstedene. Slik at vi sikrer oss at bilene blir tilbakeført til samme sikkerhet den hadde før skade og kvalitet som kreves. Det er ikke alle verksteder som kan reparere alle type skader eller biler. Det er forskjell på en bil fra 1998 og en 2012 modell (gjelder også mindre merkeverksteder) Verkstedene og forsikringsbransjen må bli mer beviste vedrørende skadens kompleksitet. (Kompetanse på verksted, flytte bil )

6 Tiltak If har foretatt / foretar vedrørende Sikre Bilskadereparasjoner
Implementering av egenerklæringen hos våre partnere. Krav om egenerklæring innføres i nye avtaler, og at den skal brukes ved skadereparasjoner Satt i gang prosjekt med å hugge flere biler enn tidligere. Biler eldre enn 5 år og med en markedsverdi under ,- hugges. Evalueres våren 2013 Biler til oppbygging selges til verksteder som har kompetanse for å reparere denne type bil. ( i hovedsak verksteder som har normale reparasjoner for If) A-verksteder og større B- verksteder. Avtalen til de som kjøper oppbygningsvrak blir endret til å kreve enda bedre dokumentasjoner i forbindelse med oppbyggingen (rep manualer, bilder, deler, etc) Stikkprøvekontroller på biler som bygges opp etter kondemnasjoner. Kvalitetskontroller på normale reparasjoner, ferdig reparerte biler. Ikke av typen «sluttkontroll» men en inngående kontroll som tar for seg hele reparasjonen og kvalitet på den. B

7 Trend og utviklingen av skadereparasjoner i Norge
Hvilken utvikling er det på skader Størrelse på skader Hvordan tilpasse oss morgendagen Utfordringer som skade / lakkbransjen og forsikring står ovenfor de kommende år.

8 Skadeutvikling på karosseri timer og lakk timer

9 Hvor mange jobber er under 5 timer

10 Lakk er en økende del av den totale reparasjonskostnaden
*) *) Skader med karosseri jobb < 5 hours

11 Andel jobber hvor bil er på rettebenk og hvor det er behov for målretting

12 Utviklingen av bruk nye deler, brukte deler og plastreparasjoner

13 Utviklingen av snittskaden på arbeid, lakk, nye deler, brukte deler, plastreparasjoner og ”annet”

14 Hvordan tilpasse oss morgendagens struktur og få flere reparasjoner ?
kondemneres det for mange kjøretøy i dag og mange gode reparasjoner forsvinner ? I Norge kondemneres ca 7% av skadene, mens i Sverige ca 5,9%. Årsak til dette, da biler er dyrere i Norge ? Forsikringsprodukt ? komplekse skader ? Delepriser ? Annet ? Vi må begynne å se på alternative og verditilpasset reparasjoner som ”spot” repair og ”smart” repair. Vil denne type reparasjoner gå utover den vanlige driften med ”tradisjonelle” reparasjonsmetoder ? Denne type reparasjoner vil heller være et supplement til de ”tradisjonelle” reparasjonsmetodene. Det vil bli færre karosseri og lakk verksteder da det kreves mer og mer kompetanse og verktøy for å reparere moderne biler

15 Skadeverkstedets struktur - Morgendagens
Skadeverksteder små skader Mek.-Plast-lakk Skadeverksteder middels skader Kar/Mek.-Plast-lack Skadeverksteder store skader Kar Avansert/Mek. -Plast-lakk Med nytänkande och etablering av ”flermärkes-SkadeCenter” kategori lämpliga för Försäkringsbolag. Samt planera medelstora SkadeCenter och stora SkadeCenter för effektivare utnyttjande av investeringar i anläggningar och utrustning. Ex. För ett Bilmärke som Saab skulle det räcka med ca 18 st SkadeCenter i SE för stora skador för att täcka behovet. (Idag ställs krav på ca st aukt. Skadeverkstäder att ha utrustning och kunnande för att klara dessa reparationer) med lågt utnyttjande av investeringar som följd. Ca 50 % av rep.volumet

16 Framtiden ? Antall karosseriskader er synkende ( nyere teknologi i biler, sikkerhetssystemer, ESP, ABS, Driver Alert Control, Lane Warning, etc Nye produkter fra forsikring som omhandler småskader «smart Repair» ? Forsikring dreier over mot «mekaniske» produkter i bil. Da kostnader ved reparasjoner på nyere moderne biler kan bli omfattende og kostbare. Om noen år kan det muligens være normalt at mange bilimportører kjøper «garanti» på sine merker av forsikringsselskap. ( Mazda har 10 år i Sverige) If har hatt en økning i skader, som omhandler mekaniske produkt med ca 20% hvert år de siste 2 årene. Da det er et økende antall skader på de mekaniske produktene, må mekaniske verksteder tilpasse seg denne type produkter og rutiner.

17 Erfaringer Utfordringer Tiltak Mekaniske Produkter
If skadeforsikring har i dag lang erfaring innen skadereparasjoner og vi har et godt og velfungerende samarbeid mot karosseriverksteder i Norge. Karosseriverkstedene er i dag vant og jobbe opp mot forsikring da hovedtyngden av jobber kommer fra forsikring. Vi har i dag et godt opparbeidet system i ”gule sider” hvor vi har oppdaterte data og info om de karosseri verkstedene vi har avtaler med og også de som ikke er avtalepartnere.

18 Erfaringer Utfordringer Tiltak Mekaniske Produkter
Skader som oppstår på Mekaniske produkter er i dag tidkrevende å behandle, dette skyldes i hovedsak : Vanskelig å komme igjennom på telefon til mekaniske verksteder Lange svartider på mail fra verksteder Vanskelig å få et reparasjonsoppsett før reparasjon påbegynnes Problemer med å stille feildiagnoser Lange ventetider på verksteder Mekaniske verksteder liten erfaring med forsikringsskader og rutiner. Mangelfull kunnskap når det gjelder forbrukerkjøpsloven og håndverkertjenesteloven. Mangelfull informasjon fra If og ut til bransjen på hva disse produktene dekker og hvordan disse produktene skal håndteres.

19 Erfaringer Utfordringer Tiltak Mekaniske Produkter
Hva kan gjøres av If og bransjen i lag for å få en bedre flyt av denne type skader, slik at kundene får en veldig positiv opplevelse av forhandlerne / verkstedene og If. Verkstedene må ta i bruk WebDbs slik at de kan sende tilbud. Her kan If holde kurs i WebDbs. Forhandlere /Verksteder får oversendt informasjon av If på hva disse produktene inneholder og hvordan det skal håndteres. If får oversendt oppdaterte lister på mekaniske verksteder, med navn, telefonnr, mail, reparasjonsdistrikt, etc slik at vi får oppdatert vårt styringsverktøy slik at bilene kommer til rette verksteder. If holder gjerne innlegg i ettermarkedsmøter for å informere om produktene og hva som dekkes / ikke dekkes av feil.

20 Hva kan If gjøre for å utvikle partnere, slik at de håndterer våre felles kunder «Bedre» enn kunden forventer If har fokus på partnerutvikling: Tall og statistikker for våre partnere Samarbeid Opptatt av at skadeflyten og håndtering av skadene skal være lett for våre partnere. KTI undersøkelser hos våre partnere Opplæring Vi kjører 4 kommunikasjons kurs årlig, som er tilpasset for Bilbransjen. Kurs i forbrukerkjøpslov ? Effektivitetsanalyse

21 Kunden er den vi alle lever av enten det er bilbransje eller forsikring.
En suksess faktor for å få en fornøyd kunde er samarbeid  Takk for meg


Laste ned ppt "ETTERMARKEDSFORUM BIL 30 januar 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google