Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan vedlikeholde og forbedre arbeidet med å nå skolens kristne målsetting av Rune Thodesen rektor Elihu Kristne Grunnskole KFF – Kvalitetsforbedring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan vedlikeholde og forbedre arbeidet med å nå skolens kristne målsetting av Rune Thodesen rektor Elihu Kristne Grunnskole KFF – Kvalitetsforbedring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan vedlikeholde og forbedre arbeidet med å nå skolens kristne målsetting av Rune Thodesen rektor Elihu Kristne Grunnskole KFF – Kvalitetsforbedring i skolen 080429

2 …realisere de kristne målsettingene …oppfylle myndighetenes målsettinger Skolen skal… formidle kunnskap formidle holdninger tilrettelegge for ulike læringsaktiviteter tilrettelegge for sosial utvikling ivareta kontakten med heimen Oppdra barna i den kristne tro Skape et oppvekstmiljø preget av Guds kjærlighet og omsorg for den enkelte Gi uttrykk for Guds vesen, visdom og kreativitet Avspeile Guds respekt for det enkelte menneske Gi opplæring grunnfestet i Guds ord Legge til rette for et personlig forhold til Jesus Kristus KFF – Kvalitetsforbedring i skolen 080429..og krav økonomi system for kvalitetssikring

3 KFF – Kvalitetsforbedring i skolen 080429 SKOLENS VISJON

4 Elihu Kristne Grunnskole:

5 KFF – Kvalitetsforbedring i skolen 080429 SKOLENS VISJON Skolens godkjenning

6 KFF – Kvalitetsforbedring i skolen 080429 Elihu Kristne Grunnskoles formål (Godkjent av departementet i april 1994) Å gi et skoletilbud som på en klar og helhetlig måte oppdrar barna i den kristne tro Gi dem opplæring grunnfestet i Guds ord, og som legger til rette for at barna får et personlig forhold til Jesus Kristus Skolen skal avspeile Guds respekt for det enkelte menneske og gi uttrykk for Guds vesen, visdom og kreativitet Skolen skal ha et utadvendt forhold til samfunnet, til kultur og tradisjon, og gi elevene en forståelse av hva det vil si å være en del av et flerkulturelt samfunn Gjennom verdiformidling, undervisning og barnas egen utfoldelse, vil vi styrke og utvikle elevene både åndelig, psykisk og fysisk På denne måten vil vi utvikle samfunnsbevisste, frie, selvstendige, trygge og skapende mennesker med gode allmennkunnskaper.  oppdra barna i den kristne tro  grunnfestet i Guds ord  personlig forhold til Jesus Kristus  Guds respekt for det enkelte menneske  Guds vesen, visdom og kreativitet  utadvendt forhold til samfunn, kultur og tradisjon  del av et fler- kulturelt samfunn  samfunnsbevisst, fri, selvstendig, trygg, skapende  gode allmennkunn- skaper  styrke og utvikle elevene: åndelig, psykisk, fysisk

7 KFF – Kvalitetsforbedring i skolen 080429 SKOLENS VISJON Skolens godkjenning Læreplanens generelle del

8 KFF – Kvalitetsforbedring i skolen 080429 Kunnskapsløftets generelle del:  Det meningssøkende menneske  Det skapende menneske  Det arbeidende menneske  Det allmenndannende menneske  Det samarbeidende menneske  Det miljøbevisste menneske  Det integrerte menneske Hva med det åndelige menneske?

9 KFF – Kvalitetsforbedring i skolen 080429 SKOLENS VISJON Skolens godkjenning Læreplanens generelle del Læreplaner i de ulike fagene

10 KFF – Kvalitetsforbedring i skolen 080429 Læreplaner i de ulike fagene Læreplanene i Kunnskapsløftet:  De fleste kristne skolene er bundet av disse læreplanene  Unntaket er krl-faget, hvor mange skoler har egne godkjente planer men…  Fagplanene er langt på vei rammeplaner  Rammene: formål – hovedområder – kompetansemål – sluttvurdering  Faginnholdet overlates for en stor del til skolene selv å bestemme  Dette gir den enkelte skole stor frihet, men også stort ansvar:

11 KFF – Kvalitetsforbedring i skolen 080429 Lokale læreplaner  De kristne skolene har – som andre skoler – ansvar for å utarbeide lokale læreplaner  Læreplanene skal konkretisere innholdet i de ulike fagene, i tillegg til å synliggjøre arbeidsmåter, progresjon og organisering  Utgangspunktet for dette arbeidet er skolenes godkjenninger, generell del og godkjente læreplaner i de ulike fagene  For oss innebærer dette at vi både kan – og skal – synliggjøre våre godkjenninger som alternative livssynskoler i det lokale læreplanarbeidet

12 KFF – Kvalitetsforbedring i skolen 080429 SKOLENS VISJON Skolens godkjenning Læreplanens generelle del Læreplaner i de ulike fagene Læremidler

13 KFF – Kvalitetsforbedring i skolen 080429 Læremidler  Undersøkelser viser at lærebøkene for en stor del bestemmer didaktikken (hva det blir undervist i) ved de ulike skolene  Tilbakemeldinger tyder også på at kristne skoler i liten grad benytter læremidler utviklet spesielt for dette skoleslaget  Som en konsekvens av dette bør kristne skoler samarbeide om: 1)å kartlegge hvilke læremidler utviklet for kristne skoler som fins tilgjengelige 2)å utvikle læremidler innenfor aktuelle områder

14 KFF – Kvalitetsforbedring i skolen 080429 SKOLENS VISJON Skolens godkjenning Læreplanens generelle del Læreplaner i de ulike fagene Læremidler Hva med skolens praksis?

15 …realisere de kristne målsettingene …oppfylle myndighetenes målsettinger Skolen skal… formidle kunnskap formidle holdninger tilrettelegge for ulike læringsaktiviteter tilrettelegge for sosial utvikling ivareta kontakten med heimen Oppdra barna i den kristne tro Skape et oppvekstmiljø preget av Guds kjærlighet og omsorg for den enkelte Gi uttrykk for Guds vesen, visdom og kreativitet Avspeile Guds respekt for det enkelte menneske Gi opplæring grunnfestet i Guds ord Legge til rette for et personlig forhold til Jesus Kristus KFF – Kvalitetsforbedring i skolen 080429

16 …realisere de kristne målsettingene …oppfylle myndighetenes målsettinger Læreren skal formidle kunnskap formidle holdninger tilrettelegge for ulike læringsaktiviteter tilrettelegge for sosial utvikling ivareta kontakten med heimen Oppdra barna i den kristne tro Skape et oppvekstmiljø preget av Guds kjærlighet og omsorg for den enkelte Gi uttrykk for Guds vesen, visdom og kreativitet Avspeile Guds respekt for det enkelte menneske Gi opplæring grunnfestet i Guds ord Legge til rette for et personlig forhold til Jesus Kristus KFF – Kvalitetsforbedring i skolen 080429

17 …realisere de kristne målsettingene …oppfylle myndighetenes målsettinger Læreren skal formidle kunnskap formidle holdninger tilrettelegge for ulike læringsaktiviteter tilrettelegge for sosial utvikling ivareta kontakten med heimen Oppdra barna i den kristne tro Skape et oppvekstmiljø preget av Guds kjærlighet og omsorg for den enkelte Gi uttrykk for Guds vesen, visdom og kreativitet Avspeile Guds respekt for det enkelte menneske Gi opplæring grunnfestet i Guds ord Legge til rette for et personlig forhold til Jesus Kristus KFF – Kvalitetsforbedring i skolen 080429

18 Oppsummering :  Vi må holde høyt skolenes visjoner – hvorfor vi har startet våre skoler  Vi må fokusere på skolenes godkjenninger – grunnleggende i arbeidet med å realisere visjonen  Vi må synliggjøre våre godkjenninger som kristne alternativ i læreplanarbeidet:  generell del  egne læreplaner  lokale læreplaner  Vi må ha tilgjengelig læremateriell som bygger på våre godkjenninger og læreplaner  Vi må tilsette lærere som i møte med elever og foreldre evner å sette skolenes planer ut i praksis og som identifiserer seg med skolenes visjoner Til slutt…

19 KFF – Kvalitetsforbedring i skolen 080429 Oppsummering :  Vi må holde høyt skolenes visjoner – hvorfor vi har startet våre skoler  Vi må fokusere på skolenes godkjenninger – grunnleggende i arbeidet med å realisere visjonen  Vi må synliggjøre våre godkjenninger som kristne alternativ i læreplanarbeidet:  generell del  egne læreplaner  lokale læreplaner  Vi må ha tilgjengelig læremateriell som bygger på våre godkjenninger og læreplaner  Vi må tilsette lærere som i møte med elever og foreldre evner å sette skolenes planer ut i praksis og som identifiserer seg med skolenes visjoner  Dette arbeidet er for omfattende for en skole å gjennomføre alene – vi vil nå mye lenger ved å arbeide i nettverk


Laste ned ppt "Hvordan vedlikeholde og forbedre arbeidet med å nå skolens kristne målsetting av Rune Thodesen rektor Elihu Kristne Grunnskole KFF – Kvalitetsforbedring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google