Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

av Rune Thodesen rektor Elihu Kristne Grunnskole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "av Rune Thodesen rektor Elihu Kristne Grunnskole"— Utskrift av presentasjonen:

1 av Rune Thodesen rektor Elihu Kristne Grunnskole
Hvordan vedlikeholde og forbedre arbeidet med å nå skolens kristne målsetting av Rune Thodesen rektor Elihu Kristne Grunnskole KFF – Kvalitetsforbedring i skolen

2 …oppfylle myndighetenes målsettinger ..og krav
system for kvalitetssikring økonomi ..og krav formidle holdninger tilrettelegge for sosial utvikling tilrettelegge for ulike læringsaktiviteter formidle kunnskap ivareta kontakten med heimen Skolen skal… Oppdra barna i den kristne tro Gi opplæring grunnfestet i Guds ord Legge til rette for et personlig forhold til Jesus Kristus …realisere de kristne målsettingene Avspeile Guds respekt for det enkelte menneske Gi uttrykk for Guds vesen, visdom og kreativitet Skape et oppvekstmiljø preget av Guds kjærlighet og omsorg for den enkelte KFF – Kvalitetsforbedring i skolen

3 SKOLENS VISJON KFF – Kvalitetsforbedring i skolen

4 Elihu Kristne Grunnskole:
KFF – Kvalitetsforbedring i skolen

5 SKOLENS VISJON Skolens godkjenning
KFF – Kvalitetsforbedring i skolen

6 Elihu Kristne Grunnskoles formål
oppdra barna i den kristne tro grunnfestet i Guds ord personlig forhold til Jesus Kristus Guds respekt for det enkelte menneske Guds vesen, visdom og kreativitet Elihu Kristne Grunnskoles formål (Godkjent av departementet i april 1994) Å gi et skoletilbud som på en klar og helhetlig måte oppdrar barna i den kristne tro Gi dem opplæring grunnfestet i Guds ord, og som legger til rette for at barna får et personlig forhold til Jesus Kristus Skolen skal avspeile Guds respekt for det enkelte menneske og gi uttrykk for Guds vesen, visdom og kreativitet styrke og utvikle elevene: åndelig, psykisk, fysisk Gjennom verdiformidling, undervisning og barnas egen utfoldelse, vil vi styrke og utvikle elevene både åndelig, psykisk og fysisk Skolen skal ha et utadvendt forhold til samfunnet, til kultur og tradisjon, og gi elevene en forståelse av hva det vil si å være en del av et flerkulturelt samfunn utadvendt forhold til samfunn, kultur og tradisjon del av et fler- kulturelt samfunn samfunnsbevisst, fri, selvstendig, trygg, skapende gode allmennkunn- skaper På denne måten vil vi utvikle samfunnsbevisste, frie, selvstendige, trygge og skapende mennesker med gode allmennkunnskaper. KFF – Kvalitetsforbedring i skolen

7 Læreplanens generelle del
SKOLENS VISJON Læreplanens generelle del Skolens godkjenning KFF – Kvalitetsforbedring i skolen

8 Kunnskapsløftets generelle del:
Det meningssøkende menneske Det skapende menneske Det arbeidende menneske Det allmenndannende menneske Det samarbeidende menneske Det miljøbevisste menneske Det integrerte menneske Hva med det åndelige menneske? KFF – Kvalitetsforbedring i skolen

9 SKOLENS VISJON Læreplaner i de ulike fagene Læreplanens generelle del
Skolens godkjenning KFF – Kvalitetsforbedring i skolen

10 Læreplaner i de ulike fagene
Læreplanene i Kunnskapsløftet: De fleste kristne skolene er bundet av disse læreplanene Unntaket er krl-faget, hvor mange skoler har egne godkjente planer men… Fagplanene er langt på vei rammeplaner Rammene: formål – hovedområder – kompetansemål – sluttvurdering Faginnholdet overlates for en stor del til skolene selv å bestemme Dette gir den enkelte skole stor frihet, men også stort ansvar: KFF – Kvalitetsforbedring i skolen

11 Lokale læreplaner De kristne skolene har – som andre skoler – ansvar for å utarbeide lokale læreplaner Læreplanene skal konkretisere innholdet i de ulike fagene, i tillegg til å synliggjøre arbeidsmåter, progresjon og organisering Utgangspunktet for dette arbeidet er skolenes godkjenninger, generell del og godkjente læreplaner i de ulike fagene For oss innebærer dette at vi både kan – og skal – synliggjøre våre godkjenninger som alternative livssynskoler i det lokale læreplanarbeidet KFF – Kvalitetsforbedring i skolen

12 SKOLENS VISJON Læremidler Læreplaner i de ulike fagene
Læreplanens generelle del Skolens godkjenning KFF – Kvalitetsforbedring i skolen

13 Læremidler Undersøkelser viser at lærebøkene for en stor del bestemmer didaktikken (hva det blir undervist i) ved de ulike skolene Tilbakemeldinger tyder også på at kristne skoler i liten grad benytter læremidler utviklet spesielt for dette skoleslaget Som en konsekvens av dette bør kristne skoler samarbeide om: 1) å kartlegge hvilke læremidler utviklet for kristne skoler som fins tilgjengelige 2) å utvikle læremidler innenfor aktuelle områder KFF – Kvalitetsforbedring i skolen

14 SKOLENS VISJON Hva med skolens praksis? Læremidler
Læreplaner i de ulike fagene Læreplanens generelle del Skolens godkjenning KFF – Kvalitetsforbedring i skolen

15 …oppfylle myndighetenes
målsettinger formidle holdninger tilrettelegge for sosial utvikling tilrettelegge for ulike læringsaktiviteter formidle kunnskap ivareta kontakten med heimen Skolen skal… Oppdra barna i den kristne tro Gi opplæring grunnfestet i Guds ord Legge til rette for et personlig forhold til Jesus Kristus …realisere de kristne målsettingene Avspeile Guds respekt for det enkelte menneske Gi uttrykk for Guds vesen, visdom og kreativitet Skape et oppvekstmiljø preget av Guds kjærlighet og omsorg for den enkelte KFF – Kvalitetsforbedring i skolen

16 …oppfylle myndighetenes
målsettinger formidle holdninger tilrettelegge for sosial utvikling tilrettelegge for ulike læringsaktiviteter formidle kunnskap ivareta kontakten med heimen Læreren skal Oppdra barna i den kristne tro Gi opplæring grunnfestet i Guds ord Legge til rette for et personlig forhold til Jesus Kristus …realisere de kristne målsettingene Avspeile Guds respekt for det enkelte menneske Gi uttrykk for Guds vesen, visdom og kreativitet Skape et oppvekstmiljø preget av Guds kjærlighet og omsorg for den enkelte KFF – Kvalitetsforbedring i skolen

17 …oppfylle myndighetenes
målsettinger formidle holdninger tilrettelegge for sosial utvikling tilrettelegge for ulike læringsaktiviteter formidle kunnskap ivareta kontakten med heimen Læreren skal Oppdra barna i den kristne tro Gi opplæring grunnfestet i Guds ord Legge til rette for et personlig forhold til Jesus Kristus …realisere de kristne målsettingene Avspeile Guds respekt for det enkelte menneske Gi uttrykk for Guds vesen, visdom og kreativitet Skape et oppvekstmiljø preget av Guds kjærlighet og omsorg for den enkelte KFF – Kvalitetsforbedring i skolen

18 Oppsummering: Vi må holde høyt skolenes visjoner – hvorfor vi har startet våre skoler Vi må fokusere på skolenes godkjenninger – grunnleggende i arbeidet med å realisere visjonen Vi må synliggjøre våre godkjenninger som kristne alternativ i læreplanarbeidet: generell del egne læreplaner lokale læreplaner Vi må ha tilgjengelig læremateriell som bygger på våre godkjenninger og læreplaner Vi må tilsette lærere som i møte med elever og foreldre evner å sette skolenes planer ut i praksis og som identifiserer seg med skolenes visjoner Til slutt… KFF – Kvalitetsforbedring i skolen

19 Oppsummering: Vi må holde høyt skolenes visjoner – hvorfor vi har startet våre skoler Vi må fokusere på skolenes godkjenninger – grunnleggende i arbeidet med å realisere visjonen Vi må synliggjøre våre godkjenninger som kristne alternativ i læreplanarbeidet: generell del egne læreplaner lokale læreplaner Vi må ha tilgjengelig læremateriell som bygger på våre godkjenninger og læreplaner Vi må tilsette lærere som i møte med elever og foreldre evner å sette skolenes planer ut i praksis og som identifiserer seg med skolenes visjoner Dette arbeidet er for omfattende for en skole å gjennomføre alene – vi vil nå mye lenger ved å arbeide i nettverk KFF – Kvalitetsforbedring i skolen


Laste ned ppt "av Rune Thodesen rektor Elihu Kristne Grunnskole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google