Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Ocean Talent Camp

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Ocean Talent Camp"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Ocean Talent Camp
Velkomstslide, presentasjon til bruk i pedagogisk opplegg, Ocean Talent Camp For ungdomsskoler er det pedagogiske opplegget velegnet til bruk i faget ”Utdanningsvalg”. For videregående skoler passer det pedagogiske opplegget inn i fag som samfunnsfag, entreprenørskap og samfunnsøkonomi, men er også relevant for andre fag.

2 My Wave – Finn din bølge Spill av fra internett (Høyreklikk på ”Spill av”, velg ”Hyperkobling, deretter ”Åpne hyperkobling”). Formål: Introduksjon til filmfremvisning 2. Læringsmål: Filmen vil gi en kontekst til hva Ocean Talent Camp-opplegget handler om Dette er en film som skal vekke interesse blant ungdommer til å utforske egne preferanser og talent. Filmen handler ikke om konkrete karriereveier, men er et bilde/ metafor på mulige valg og karriereveier, samtidig som bølgene også har en klar nærhet til tematikken - Ocean Industry 3. Innholdselementer utover slide: Film: ”My Wave”

3 Hva er Ocean Talent Camp?
Et møte med Norges største næringer En mulighet til å møte bedrifter, organisasjoner og utdanningsveier knyttet til de havbaserte næringene Bli inspirert til å tenke over egne utdanningsvalg 1. Formål: Introduksjon til Ocean Talent Camp Vise til de muligheter som hver enkelt får gjennom deltakelse på Ocean Talent Camp Beskrive formål med læringsopplegget for å skape riktige forventinger 2. Læringsmål: Formidle overordnet budskap/ formål med Ocean Talent camp: Havbasert næring er Norges største og trenger mange dyktige mennesker med ulik type kompetanse i fremtiden. Dette skal elevene lære mer om under Ocean Talent Camp Styrke elevenes refleksjon rundt eget utdannings- og yrkesvalg, og hvorvidt havbasert industri kan være et aktuelt valg Vekke interesse for havbasert industri generelt 3. Innholdselementer utover slide: (Ingen)

4 Finn din bølge gjennom Ocean Talent Camp
My Wave – et unikt pedagogisk opplegg Støtter læreplan i utdanningsvalg Spesielt relevant for fag som samfunnsfag, entreprenørskap, samfunnsøkonomi, men også andre fag I alle oppgaver og øvelser legges det vekt på elevenes egne preferanser og talent Denne sliden er ment for lærer / rådgiver, og er derfor skjult i presentasjonsmodus Denne sliden er ment for lærer / rådgiver, og er derfor skjult i presentasjonsmodus 1. Formål: Introduksjon til Ocean Talent Camp – for lærer / rådgiver Vise til de muligheter som hver enkelt elev får gjennom deltakelse på Ocean Talent Camp Beskrive formål med læringsopplegget for å skape riktige forventinger Knytte det pedagogiske opplegget opp mot læreplan for grunnskolen og videregående opplæring 2. Læringsmål: Formidle overordnet budskap/ formål med Ocean Talent camp: Havbasert næring er Norges største og trenger mange dyktige mennesker med ulik type kompetanse og talent i fremtiden. Dette skal elevene lære mer om under Ocean Talent Camp Styrke elevenes refleksjon rundt eget utdannings- og yrkesvalg, og hvorvidt havbasert industri kan være et aktuelt valg Vekke interesse for havbasert industri generelt 3. Innholdselementer utover slide: Ocean Talent Camp og My Wave støtter opp om den generelle delen av læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring, altså den delen av Kunnskapsløftet som ikke har spesifikke fagmål. Generell del av læreplanen omtaler ulike egenskaper ved mennesket som skolen skal utvikle, blant annet: det meningssøkende, skapende, samarbeidende mennesket

5 Læringsmål Samfunnet vi lever i
Potensielle arbeidsmuligheter og arbeidsplasser Eget talent og valgmuligheter 1. Formål: Introduksjon til Ocean Talent Camp Vise til de muligheter som hver enkelt får gjennom deltakelse på Ocean Talent Camp Beskrive formål med læringsopplegget for å skape riktige forventinger 2. Læringsmål: Øke elevenes kunnskap om samfunnet vi lever i Øke elevenes kunnskap om potensielle arbeidsmuligheter og arbeidsplasser Øke elevenes kunnskap om eget talent og valgmuligheter 3. Innholdselementer utover slide: Lærer kan selv knytte læringsmål opp mot kompetansemål i læreplanen i sine fag! Her er noen eksempler på relevante læreplaner og kompetansemål for ulike årstrinn og retninger: Læreplan i utdanningsvalg – kompetansemål 10. årstrinnet: Læreplan i samfunnsfag – kompetansemål 10. årstrinnet: Vg1 / Vg2: Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram – kompetansemål Vg2: Læreplan i samfunnsøkonomi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Kompetansemål - samfunnsøkonomi 1: Kompetansemål – samfunnsøkonomi 2: Eksempel på konkret læringsmål tatt fra tilfeldig eksempel / kilde (se lenke): ”Beskrive hovedtrekk i norsk økonomi og hvordan vår økonomi henger sammen med den globale økonomien” Kilde:

6 finn din bølge – veien dit
Se også med egne lærersider og elevsider

7 DU FINNER OSS OGSÅ HER Egne lærersider og elevsider på Lik og del opplevelser før, under og etter Ocean Talent Camp på Tag med: #oceantalentcamp #oceantalents  #oceanindustries #firmanavn #skolenavn

8 Gjennom Ocean Talent Camp skal elevene lære om samfunnet vi lever i, potensielle arbeidsmuligheter og arbeidsplasser. De får også muligheten til å reflektere over egne talent.

9 Forberedelse i klasserommet
Gjennom Ocean Talent Camp skal elevene lære om samfunnet vi lever i, potensielle arbeidsmuligheter og arbeidsplasser. De får også muligheten til å reflektere over egne talent. Lik og del opplevelser før, under og etter Ocean Talent Camp på Tag med: #oceantalentcamp #oceantalents  #oceanindustries #firmanavn #skolenavn

10 Havbaserte næringer Formål:
Introduksjon til tema: havbasert industri, et tema som elevene skal bli bedre kjent med 2. Læringsmål: Læring om havbasert industri, som er delt inn i 3 hovedkategorier: 1. Offshore Energy: Olje, gass og fornybar energi til sjøs 2. Shipping: Frakt av varer og råvarer på havet, avanserte maritime operasjoner, samt utvikling og produksjon av skip, skipsutstyr og tjenester knyttet til dette 3. Seafood: Fiske og oppdrett. Produksjon av fisk, oppdrett eller fangst. Bærekraftig utnyttelse av ressursene Maritim kompetanse finnes i overlappende næringer Viktig med en forståelse av næringenes viktighet i norsk og internasjonal sammenheng. De tre sektorene av havbasert industri står for ca. 70% av norsk eksport Alle næringene har tilhørende servicenæringer som bidrar inn mot verdiskapingen i havbasert industri. Eksempel på dette er: Utstyr, finansiering, jus, produksjon av båter, produksjonsutstyr til olje og gass, utdanning etc.

11 Havbaserte næringer OFFSHORE ENERGI Olje, gass og fornybar energi til sjøs Noen stikkord om næringene: Offshore energi: Energi som kan eksporteres og selges Inntekter til folketrygdfondet som sikrer velferd Opparbeidet ekspertise på olje og gass som kan brukes verden over Verdensklasse på, rigger, subsea, flytende produksjonsskip En stor industri som rekker ut over selve bransjen. Leverandører, utdannelse, forsikring, finansiering, etc. Bidrar til velferden i landet Skipsfart og maritim industri: Best på megling, gode på finne riktig skip til riktig last Store redere som utvikler nye skip og driver verdenshandelen: ca. 6% av all last i verden går på norske skip Topp i verden på på klassifisering og sikkerhet 90% av verdenshandelen går på havet Den norske offshoreflåten er verdens nest største og mest moderne Rederiene deltar i alle faser av petroleumsaktiviteten; fra de første seismiske undersøkelser til produksjon og nedstengning av avsluttede felt Rederiene er sterkt knyttet til små lokalsamfunn langs kysten og er viktige både for sysselsetting og verdiskaping i distriktene Sjømat: Norge er store på oppdrett Sikrer Norge en god matproduksjon Tilfører og skaper gode arbeidsplasser Fører til at vi er i verdenstoppen på biomarin teknologi 3. Innholdselementer utover slide: (Ingen)

12 ”Norsk olje og gass - Vi bygger Norge fra bunnen”
Spill av fra internett (Høyreklikk på ”Spill av”, velg ”Hyperkobling”, deretter ”Åpne hyperkobling”). Formål: Introduksjon til filmfremvisning 2. Læringsmål: En kort film som viser en imponerende sammenligning mellom kjente byggverk på jorden og installasjoner som ligger på havdypet. Dette er en av de største ingeniør bragdene i menneskets historie  Filmen vil gi innsikt i noen aktiviteter innenfor norsk olje og gass-sektor (offshore) 3. Innholdselementer utover slide: Film: ” Norsk olje og gass - Vi bygger Norge fra bunnen” For avspilling: Høyreklikk på ”Spill av”, og åpne hyperkobling. Filmen er ikke produsert for Ocean Talent Camp, men kan være et nyttig virkemiddel for å lære mer om de havbaserte næringene

13 Havbaserte næringer SKIPSFART OG MARITIM INDUSTRI Frakt av varer og råvarer på havet, avanserte maritime operasjoner, samt utvikling og produksjon av skip, skipsutstyr og tjenester knyttet til dette. Noen stikkord om næringene: Offshore energi: Energi som kan eksporteres og selges Inntekter til folketrygdfondet som sikrer velferd Opparbeidet ekspertise på olje og gass som kan brukes verden over Verdensklasse på, rigger, subsea, flytende produksjonsskip En stor industri som rekker ut over selve bransjen. Leverandører, utdannelse, forsikring, finansiering, etc. Bidrar til velferden i landet Skipsfart og maritim industri: Best på megling, gode på finne riktig skip til riktig last Store redere som utvikler nye skip og driver verdenshandelen: ca. 6% av all last i verden går på norske skip Topp i verden på på klassifisering og sikkerhet 90% av verdenshandelen går på havet Den norske offshoreflåten er verdens nest største og mest moderne Rederiene deltar i alle faser av petroleumsaktiviteten; fra de første seismiske undersøkelser til produksjon og nedstengning av avsluttede felt Rederiene er sterkt knyttet til små lokalsamfunn langs kysten og er viktige både for sysselsetting og verdiskaping i distriktene Sjømat: Norge er store på oppdrett Sikrer Norge en god matproduksjon Tilfører og skaper gode arbeidsplasser Fører til at vi er i verdenstoppen på biomarin teknologi 3. Innholdselementer utover slide: (Ingen)

14 ”Mer enn du tror” Spill av fra internett
(Høyreklikk på ”Spill av”, velg ”Hyperkobling”, deretter ”Åpne hyperkobling”). Formål: Introduksjon til filmfremvisning 2. Læringsmål: Gi elevene nærmere kjennskap til en skipsfarten og omfanget av dette Filmen viser at verden i dag står ovenfor store utfordringer og muligheter. Norsk skipsfart har kanskje aldri stått sterkere. Hvordan kan Norge møte de globale megatrendene? Filmen tar utgangspunkt i skipsfart – som er en sentral del i den norske maritime næringen. 3. Innholdselementer utover slide: Film: ” Mer enn du tror....Norges Rederiforbunds film om skipsfarten” Filmen er ikke produsert for Ocean Talent Camp, men kan være et nyttig virkemiddel for å lære mer om de havbaserte næringene

15 Havbaserte næringer SJØMAT Fiske og oppdrett. Produksjon av fisk, oppdrett eller fangst. Bærekraftig utnyttelse av ressursene. Noen stikkord om næringene: Offshore energi: Energi som kan eksporteres og selges Inntekter til folketrygdfondet som sikrer velferd Opparbeidet ekspertise på olje og gass som kan brukes verden over Verdensklasse på, rigger, subsea, flytende produksjonsskip En stor industri som rekker ut over selve bransjen. Leverandører, utdannelse, forsikring, finansiering, etc. Bidrar til velferden i landet Skipsfart og maritim industri: Best på megling, gode på finne riktig skip til riktig last Store redere som utvikler nye skip og driver verdenshandelen: ca. 6% av all last i verden går på norske skip Topp i verden på på klassifisering og sikkerhet 90% av verdenshandelen går på havet Den norske offshoreflåten er verdens nest største og mest moderne Rederiene deltar i alle faser av petroleumsaktiviteten; fra de første seismiske undersøkelser til produksjon og nedstengning av avsluttede felt Rederiene er sterkt knyttet til små lokalsamfunn langs kysten og er viktige både for sysselsetting og verdiskaping i distriktene Sjømat: Norge er store på oppdrett Sikrer Norge en god matproduksjon Tilfører og skaper gode arbeidsplasser Fører til at vi er i verdenstoppen på biomarin teknologi 3. Innholdselementer utover slide: (Ingen)

16 ”Salmon from Norway - Origin Matters”
Spill av fra internett (Høyreklikk på ”Spill av”, velg ”Hyperkobling”, deretter ”Åpne hyperkobling”). Formål: Introduksjon til filmfremvisning 2. Læringsmål: Film fra Norwegian Seafood Denne korte filmen gir et bilde av noen av de daglige aktiviteter knyttet til akvakulturnæringen, og viser til Norge som den fremste og mest innovative innenfor dette fagfeltet. Filmen handler om akvakultur – eller oppdrett av fisk – en ung del av sjømatnæringen - som blant annet også består av fiskerinæringen og den biomarine næringen 3. Innholdselementer utover slide: Film: ” Salmon from Norway – Origin Matters” Filmen er ikke produsert for Ocean Talent Camp, men kan være et nyttig virkemiddel for å lære mer om de havbaserte næringene

17 Dette er vi gode på i Norge
Klikk for å starte rundtturen 8. Nord-Norge Havbruksklynge, og arktisk maritim klynge under utvikling, med fokus på oppdrett, fiske, olje og gass, samt beredskapstjenester. Utvikler og leverer oppdrettsfisk og annen sjømat og utstyr til verdensmarkedet. 7. Trøndelag Nasjonalt teknologisk kunnskapssenter – NTNU/ Marintek, olje og gass, oppdrett.   Smarte sensor-, styrings- og kommunikasjonsløsninger til maritim-, subsea-, havbruk- og medisinsk sektor globalt. 5.Bergensregionen Industrishipping, offshorerederier, oppdrett, biomarine bedrifter, fiske, verftsindustri, utstyrsleverandører til maritim og olje og gass. Kompetanse og teknologi for installasjon, drift og vedlikehold av undervannsinstallasjoner (subsea) globalt. 6. Møre Designer, bygger, utruster og opererer avanserte fartøy for den oljebaserte industrien globalt. Forsyningstjenester, ilandføring, tilkomst- og kranutstyr for olje- og gass. Oppdrett, biomarin, fiskeri. 4. Haugaland/ Sunnhordaland Offshorerettet maritim klynge dominert av offshore- og deepsea-rederier, utstyrsleverandører, og institusjoner som Sjøfartsdirektoratet og maritim utdanning. 2. Sørlandet Boreutstyr, laste-, losse- og forankringsmateriell, avanserte kraner for bruk på skip og rigger. Internasjonal rederinæring kjennetegnet av tradisjonell skipsfart, spesielt innen tank og bulk. Oslofjordregionen Rederier og spesialiserte maritime tjenester med skipsmegling, børs, finans, forsikring, klassifisering, sjørett, forskning og utdanning. Elektronikk og subseautstyr. 3. Stavangerregionen Offshoreteknologi, riggselskaper, boring og produksjonstjenester. Maritim offshorevirksomhet ansatte i olje- og gass-relaterte yrker, det vil si 50 % av alle ansatte innen petroleumsrettet virksomhet i Norge. 8 7 6 5 4 1 Formål: Kartet viser hvor i Norge de havbaserte næringsklyngene ligger, med beskrivelse av hovedaktivitet i klyngene 2. Læringsmål: Kunnskap om hvor næringsklynger innen havbasert industri finnes Gi elevene forståelse av hvor stor geografisk spredning det er i næringsklynger knyttet til havbasert industri. Disse finnes langs hele kysten vår, og havbasert industri er fordelt utover hele Norge 3. Innholdselementer utover slide: Rapport (sammendrag av rapport) Artikkel Torger Reve: ”Et kunnskapsbasert Norge”(Professor Torger Reve, 2012): Rapporten gir et overblikk over næringene og kommende utfordringer relatert til havbasert industri Mer informasjon om maritime næringsklynger i Norge finnes her: 3 2

18 Et hav av muligheter Havbasert næring rommer utallige jobbmuligheter, enten du har eventyrlyst, utferdstrang eller ønsker en jobb i kjente omgivelser Felles for dem alle er at tempoet er høyt, og at ingen dager er like Der er muligheter for alle typer talent Læringsmål: Vise eleven at det er utallige muligheter innenfor havbasert næring.

19 Kommunikasjons-rådgiver Interaksjons-designer
Finn din bølge Sykepleier Kokk Maskinist Kaptein Elektriker Ingeniør Kommunikasjons-rådgiver Selger Inspektør Megler Analytiker Jurist Skipsbygger Programmerer Bioingeniør Skipslos Finansrådgiver Kontroller Matros Designer Økonom Operatør Prosjektleder Røkter Formål: Vise forskjellige yrker innenfor havbasert næring, som for eksempel: Produksjon Foredling av råvarer Mannskap til sjøs, kaptein chief etc. Skipsfart Forskning og undervisning Personal Konstruksjon Engineering Markedsføring og salg Trading Innkjøp Bankvesenet Finans, økonomi og regnskap Administrasjon og ledelse Handel Aksjemegling Skipsmegling Statsadministrasjon Investeringsvirksomhet Lov Logistikk Ledelsesrådgivning Konsulentvirksomhet IT 2. Læringsmål: Vise eleven at det er utallige muligheter innenfor havbasert næring. 3. Innholdselementer utover slide: Fisker Maskinsjef Forsker Personalsjef Lærer Interaksjons-designer Laborant Geolog

20 Finn ditt talent - Ta talenttesten
Bruk 5 minutter på å ta talent-testen i klasserommet. Ta talent-testen her: Her kan elevene ta en liten pause og finne frem datamaskinen sin, for så å lete frem nettadressen og ta talenttesten Talent-test Denne er tilgjengelig her:

21 Hva er ditt talent? Diskuter rundt hvilket talent du endte opp med, og om det stemmer med hva du hadde tenkt selv Dette er en leken og uformell test som bidrar til å gi elevene en pekepinn på hva de er gode på, og hvilke preferanser de har. Formål: Introduksjon av talent-test Testen er en liten indikator på den enkeltes styrker og gir tilbakemelding på hva slags type talent hver enkelt elev har Testen er ikke vitenskapelig, men gir elevene en mulighet til å reflektere over hva slags type jobber som kan passe Elevene kan gjøre testen i grupper på 3, der de får se hverandres resultat og kommentere på det ”svaret” som testen gir 2. Læringsmål: Refleksjon rundt egne egenskaper og hva som er den enkeltes talent Lærer kan spørre om de kjenner seg igjen i det svaret de fikk 3. Innholdselementer utover slide: Talent-test Denne er tilgjengelig her:

22 Diskuter i klassen På hvilken måte er de havbaserte næringene viktige for Norge? Kjenner du til noen arbeidsplasser innenfor de havbaserte næringene? Hvilken type jobb kan du tenke deg? Formål: Repetisjon av tidligere introdusert læring om havbasert næring Diskusjon rundt det elevene har lært gjennom tidligere læring og oppgaver Lærere stiller spørsmålene til klassen og hjelper elevene til å resonnere seg frem til svar 2. Læringsmål: Forståelse av næringenes samfunnsmessige betydning i norsk og internasjonal sammenheng De tre sektorene av havbasert industri står for ca. 70 % av norsk eksport 1. Offshore Energy: Olje, gass og fornybar energi til sjøs 2. Maritime / Shipping: Design og bygging av skip og skipsutstyr. Frakt av varer og råvarer på havet. 3. Seafood: Fiske og oppdrett. Produksjon av fisk, oppdrett eller fangst. Biomarin næring. Kort refleksjon over konkrete eksempler på bedrifter eller arbeidsplasser innen de havbaserte næringene som elevene kjenner til, enten i lokalmiljøet eller nasjonalt. Kort refleksjon over hvilke karrieremuligheter som finnes for hver enkelt, og / eller hvilke talent/egenskaper/interesser den enkelte har – gjerne uavhengig av næringene. 3. Innholdselementer utover slide: Her kan læreren selv lage noen gode spørsmål tilpasset sitt fag, for eksempel kan en i samfunnsøkonomi ha fokus på velferdsstaten, og hvordan næringer som olje og gass bidrar til norsk økonomi/velferdsstaten.

23 Denne delen av presentasjonen bør læreren gå gjennom med elevene dagen før besøket på Ocean Talent Camp. Hvis læreren mener elevene vil huske å ta med seg huskelisten, navnelapper og oppgavekort kan det være en fordel å dele ut materiellet allerede under denne gjennomgangen. Formål: Gi forståelse av aktiviteter som skal gjennomføres under Trinn 2- ”Besøk på Ocean Talent Camp” 2. Læringsmål: Forståelse av hvilke aktiviteter som skal gjennomføres, hva den enkeltes bidrag er forventet å være Informasjon og oversikt Muligheter for spørsmål og avklaringer i plenum Vi skal gå gjennom forberedelsene 3. Innholdselementer utover slide: (Ingen)

24 Besøk på Ocean talent camp
Gjennom Ocean Talent Camp skal elevene lære om samfunnet vi lever i, potensielle arbeidsmuligheter og arbeidsplasser. De får også muligheten til å reflektere over egne talent. Lik og del opplevelser før, under og etter Ocean Talent Camp på Tag med: #oceantalentcamp #oceantalents  #oceanindustries #firmanavn #skolenavn

25 Film fra OTC Rådhusplassen 2013
Spill av fra internett (Høyreklikk på ”Spill av”, velg ”Hyperkobling”, deretter ”Åpne hyperkobling”). Formål: Introduksjon til filmfremvisning 2. Læringsmål: Filmen gir en smakebit fra Ocean Talent Camp Rådhusplassen 2013 i Oslo, men nærmere besøkende fra ungdomsskoler og videregående skoler på Østlandet. Opptakene er fra den første av fem dager under den første Ocean Talent Camp (OTC) i juni 2013. Siden har Ocean Talent Camp vært arrangert to ganger i Ålesund (OTC Møre), en gang i Oslo (OTC Bygdøy), og i slutten av oktober 2014 skal arrangementet til Bodø (OTC Nordland). I juni 2015 fylles Rådhusplassen opp igjen av Ocean Talent Camp. Filmen gir forhåpentligvis ungdommene et innblikk i hva som kan møte dem under besøket på Ocean Talent Camp, enten om det er i Oslo, Bodø eller i Ålesund. Musikken ble laget i forbindelse med produksjon av en Ocean Talent Camp-video, som vi har valgt å ikke benytte videre. Musikken og tekstene er ment å være et friskt pust, lettbeint, fengende og identitetsskapende for ungdommer på jakt etter fremtidens karrieremuligheter. Den sunnmørske rapperen Chris Masters står bak låta. 3. Innholdselementer utover slide: Film: ” OTC Rådhusplassen 2013”

26 Alle skal ha med dette Huskeliste til besøket HUSKELISTE
Huskelisten inneholder veiledning for lærere og elever, oversikt over aktiviteter, foredrag og lignende, samt kart over området 2. Læringsmål (forts.): Huskeliste/timetabell Huskelisten gir nyttig informasjon som lærere/rådgivere og elever trenger før avreise og under besøket Inneholder oversikt over aktiviteter, foredrag og lignende Inneholder kart over området Alle skoler får tilsendt (eller tildelt) klassesett med materiell som elevene skal benytte under besøket. Klassesettene adresses til den som er oppført som kontaktperson eller adressat for klassen / alternativt deles de ut ved ankomst. Ocean Talent Camp-arrangøren orienterer om hvilken distribusjonsløsning som blir valgt Det lønner seg alltid at den læreren som skal gjennomføre opplegget med elevene er den som melder klassen på – og som er oppført som kontaktperson / adressat Dette må alle huske å ta med på Ocean Talent Camp: Har alle tatt TALENTTESTEN? Før avreise / ved ankomst: Få med informasjon om avreise fra lærer Alle elever skal ha med sine utdelte huskelister (alle er like) Alle elever skal ha med sine utdelte firmapresentasjoner med oppgaver (elevens ”arbeidsgiver”) Alle elever skal ha med seg navnelapp med logoen til elevens ”arbeidsgiver” Et klassesett med firmapresentasjon og navnelapper inneholder ULIKE firmaer / utstillere (arbeidsgivere). Dette for at klassen skal deles opp i grupper med 2-3 personer per gruppe Firmalogo på firmapresentasjon og navnelapp skal samsvare med hverandre – for hver enkelt elev

27 Alle skal ha med dette Navnelapp med din arbeidsgiver
Firmapresentasjon med oppgaver fra din arbeidsgiver Alle skoler får tilsendt klassesett med materiell som elevene skal benytte under besøket (eventuelt delt ut ved ankomst OTC). Elevene blir ”ansatt” i ulike bedrifter som stiller ut under Ocean Talent Camp. Klassesettene adresses til den som er oppført som kontaktperson / adressat for klassen. Det lønner seg alltid at den læreren som skal gjennomføre opplegget med elevene er den som melder klassen på – og som er oppført som kontaktperson / adressat Dette må alle huske å ta med på Ocean Talent Camp: Har alle tatt TALENTTESTEN? Før avreise / ved ankomst: Få med informasjon om avreise fra lærer Alle elever skal ha med sine utdelte huskelister (alle er like) Alle elever skal ha med sine utdelte firmapresentasjon Alle elever skal ha med seg navnelapp Et klassesett med firmapresentasjon og navnelapper inneholder ULIKE firmaer / utstillere (arbeidsgivere). Dette for at klassen skal deles opp i grupper med 2-3 personer per gruppe Firmalogo på firmapresentasjon og navnelapp skal samsvare med hverandre – for hver enkelt elev

28 Navnelapp og firmapresentasjon
NAVNELAPPEN Navnelappen forteller deg hvilken bedrift du er ansatt i under Ocean Talent Camp. Under Ocean Talent Camp skal du starte besøket ditt hos denne bedriften. FIRMAPRESENTASJONEN Firmapresentasjonen inneholder presentasjon av bedriften du har fått utdelt – din ”arbeidsgiver”. På baksiden av kortet finner du spørsmål og aktiviteter, både fra din bedrift og andre utstillere. Svar på spørsmålene og vær med på aktivitetene. Ta med deg ferdig utfylt firmapresentasjon tilbake til skolen. Alle skoler får tilsendt klassesett med materiell som elevene skal benytte under besøket (eventuelt delt ut ved ankomst). Elevene blir ”ansatt” i ulike bedrifter som stiller ut under Ocean Talent Camp. Klassesettene adresses til den som er oppført som kontaktperson / adressat for klassen. Det lønner seg alltid at den læreren som skal gjennomføre opplegget med elevene er den som melder klassen på – og som er oppført som kontaktperson / adressat Dette må alle huske å ta med på Ocean Talent Camp: Har alle tatt TALENTTESTEN? Før avreise/ved ankomst: Få med informasjon om avreise fra lærer Alle elever skal ha med sine utdelte huskelister (alle er like) Alle elever skal ha med sine utdelte firmapresentasjon Alle elever skal ha med seg navnelapp Et klassesett med firmapresentasjon og navnelapper inneholder ULIKE firmaer / utstillere. Dette for at klassen skal deles opp i grupper med 2-3 personer per gruppe Firmalogo på firmapresentasjon og navnelapp skal samsvare med hverandre – for hver enkelt elev

29 velkomstmøte Konferansier for OTC Rådhusplassen 2015: Andreas Wahl
Ved ankomst samles alle i konferanseteltet eller i et auditorium (alt etter hvem som arrangerer Ocean Talent Camp) Hvis arrangøren har valgt å dele ut huskeliste, navnelapp og firmapresentasjon ved ankomst så er det aller første ”aktivitet” ved ankomst. Dette bør læreren / den voksne følgepersonen til klassen ta ansvar for. Første post på programmet er en kort introduksjon av Ocean Talent Camp hvor elevene får en repetisjon av hva som venter dem i løpet av besøket på Ocean Talent Camp. Her vil den som holder presentasjonen minne alle på om de har med seg huskeliste, navnelapper og firmapresentasjon, og spørre om alle har tatt talenttesten. I tillegg til oppgavene som skal løses på firmapresentasjonen, blir elevene også bedt om å velge seg tre (3) jobber ved å ta med seg tre ulike rollemodellkort tilbake til skolen. Andreas Wahl på Rådhusplassen På Ocean Talent Camp Rådhusplassen vil Andreas Wahl introdusere ungdommene for Ocean Talent Camp. Andreas er fysiker, vitenskapsformidler, programleder og norgesmester i morellsteinspytting, og er blant annet kjent fra NRKs Schrödingers katt, Lyngbø og Hærlands Big Bang, Folkeopplysningen og Barne-TV. Andreas Wahl vil blant annet engasjere ungdommene gjennom Kahoot, en spillplattform som er utviklet for å brukes i klasserommet eller forelesningssalen. Det ble blant annet tatt i brukt under forelesninger i datafag ved NTNU høsten 2012. Kahoot er en sosial lek med kunnskap. Leken engasjerer og motiverer elevene, og det fremmer læring, Andreas vil dele ut en PIN-kode, som elevene taster inn på sin smarttelefon. Det er tid for å kjøre quiz. Konferansier for OTC Rådhusplassen 2015: Andreas Wahl

30 opplevelser Besøk ”arbeidsgivere” og rollemodeller
Bli med på aktiviteter og svar på spørsmål Velg deg 3 ulike jobber (rollemodellkort) Individuell flyt på Ocean Talent Camp – elevene går for seg selv eller i små grupper Under besøket skal alle grupper løse sine oppgaver: Gruppene skal starte besøket hos sin tildelte bedrift/arbeidsgiver Gruppene skal ha med utfylte firmapresentasjoner (løste oppgaver) tilbake til skolen. Disse kan benyttes som et hjelpemiddel til å huske hvem man har møtt, og hvilke inntrykk de ga Alle elever skal ta med seg tilbake tre ulike rollemodellkort som matcher egne interesser. Ett av dem skal matche eget talent.

31 velg deg en jobb Utstillerne på Ocean Talent Camp har ett eller flere rollemodellkort på stand Her forteller rollemodeller om sitt talent og interesser, samt veien fra skole til jobb Ta med deg 3 ulike rollemodellkort tilbake til skolen Ett av dem skal samsvare med ditt eget talent (resultatet fra talenttesten) Forbered deg på å diskutere i klassen hvorfor du valgte disse jobbene Rollemodellkort: Dette får skolene IKKE tilsendt i forkant av Ocean Talent Camp Rollemodellkort er utstilt hos hver av utstillerne på Ocean Talent Camp De ulike utstillerne har rollemodellkort med informasjon om ulike ansatte, deres arbeidsplass, samt yrkes- og utdanningsvei. Elevene skal velge ut, og ta med seg tre rollemodellkort som de synes er de mest interessante på Ocean Talent Camp. Minst ett av rollemodellkortene skal samsvare med eget talent - resultatet av talenttesten under forberedelsene til Ocean Talent Camp. Etter besøket er hensikten at noen elever (ikke nødvendigvis alle) skal presentere rollemodellkortene for klassen, og si noe om hvorfor de valgte nettopp disse. Innholdselementer utover slide: Mer om hvordan bearbeide dette i klasserommet lenger bak – under oppsummering i klasserommet

32

33 Oppsummering i klasserommet
Gjennom Ocean Talent Camp skal elevene lære om samfunnet vi lever i, potensielle arbeidsmuligheter og arbeidsplasser. De får også muligheten til å reflektere over egne talent. Lik og del opplevelser før, under og etter Ocean Talent Camp på Tag med: #oceantalentcamp #oceantalents  #oceanindustries #firmanavn #skolenavn

34 Hvem møtte du? Hvilke bedrifter møtte du?
Hvilke aktiviteter hadde utstillerne å by på? Er dette bedrifter eller yrker du kunne tenkt deg å jobbe med i fremtiden? Finn frem firmapresentasjonene Formål: Oppsummering av OTC 2. Læringsmål: Skape refleksjon og diskusjon 3. Innholdselementer utover slide: (Ingen)

35 Hvilke jobber valgte du?
Hvilket talent er det på rollemodellkortet? Hvorfor synes du denne jobben var spennende? Hvilken utdanning må man ha for å få denne jobben? Hva skal til for at du velger en slik jobb? Finn frem rollemodellkortene Formål: Oppsummering av OTC 2. Læringsmål: Skape refleksjon og diskusjon 3. Innholdselementer utover slide: (Ingen)

36 hadde noen samme talent som deg?
Husker du resultatet av din egen talent-test? Formål: Oppsummering av OTC 2. Læringsmål: Skape refleksjon og diskusjon 3. Innholdselementer utover slide: (Ingen)

37 Tusen takk for at du tok bølgen sammen med oss! oceantalentcamp.no


Laste ned ppt "Velkommen til Ocean Talent Camp"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google