Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt frå UE Sogn og Fjordane

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt frå UE Sogn og Fjordane"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nytt frå UE Sogn og Fjordane
Eivind Husabø Rådgjevar / Ansvarleg vgo

2 Våre program i vidaregåande opplæring
Ungdomsbedrift Stort sett slik vi kjenner det frå før Ver obs på nytt materiell og ny IT – portal Gründercamp Nytt konsept Var under utprøving på Eid / Høyanger vgs i fjor Bygger vidare på dei erfaringane som var gjort der 8 skular skal prøve ut dette i Sogn og Fjordane i år Enterprise Without Borders (EWB) Må ha etablert UB Går over 18 veker Samarbeid med andre UB på tvers av landegrensene Europeisk program Eige rettleiarhefte Eiga nettside : ewb.ja-ye.org/ Frå utdanning til jobb Ikkje satsing i Sogn og Fjordane på dette endå Programmet vert køyrt av Manpower Tema : Arbeidsmarknad, Sjølvinnsikt / komptetansekartlegging, søknad, CV, intervju Går over 3 økter á 2 skuletimar

3 Gründercamp Dei skulane som har prøvd ut konseptet gjev svært positive attendemeldingar På Måløy vgs. gav elevane gründercampen terningkast 5,5 !

4 Kva var så bra i Måløy ? REAL øvinga ”Etablering av eiga verksemd” var engasjerande og elevane vart aktiviserte God planlegging Flotte facilitetar God mat Gode representantar frå næringslivet som virka inspirerande på ungdommen Det at campen blir lagt utanfor skulen sitt område har noko å bety : en kjem vekk frå vante omgjevnader

5 Fleire gründercampar i fylket
Høyanger vgs. : 16. – 17. september Luster vgs. : 17. – 18. september Sogndal vgs. : 18. – 19. september Gründercamp Førde : 22. – 23. sept. (Hafstad / Mo & Jølster / Øyrane vgs.) Eid vgs. : 25. – 26. November Alle gründercampane er opne for besøk utanfrå dersom du ynskjer det. Ta kontakt med den aktuelle skulen du ynskjer å besøke

6 Gründercamp Førde 3 skular – ein gründercamp Programområder : Design
Naturbruk Restaurant og matfag Reiseliv Overordna mål : Elevane skal danne UB på tvers av skulane Elevane / skulane skal ha eit vidare fagleg samarbeid med fokus på : Turisme, mattradisjonar, gardsturisme i kombinasjon med design og naturbruk

7 Gründercamp Førde Bedriftsrepresentantar som kjem :
Nandor Helgheim, Enivest AS Anne Oline Gullaksen, Reisemål Sunnfjord Wibecke Auganes, Wibeckes Catering Frode Steen, Tracksa AS Olav Steimler

8 Møte på Skei for å planlegge fylkesmessa 2009 som er den 11. mars
NB : Viktig dato ! 12. November : Møte på Skei for å planlegge fylkesmessa 2009 som er den 11. mars

9 Den nye IT portalen til UE

10

11 Alle må registrere seg Klikk på ”Registrer deg”
Registrer deg som lærar Pass på å få med fylke / kommune Elevane må også registrere seg Dei som ikkje registrerar seg vil ikkje motta informasjon frå UE

12 Registrering av ungdomsbedrift i det nye systemet
Logg inn

13 Velg program : Ungdomsbedrift

14 Pass på at alt er med. Feilmelding kjem på skjermen dersom ikkje.
Bedriftsinfo kjem opp på skjermen. Pass på at alt er riktig utfyllt.

15 Last opp dokument direkte
Her lastar du opp stiftelsesdokument direkte (vel ”Opprett frå mal”)

16 Hugs å sende inn Kopi av vedtekter for UB Protokoll for stiftelsesmøte
Samordna registermelding Alt i underskreven tilstand med blå kulepenn I tillegg til kopi av betalt registreringsavgift. Sendast til : Øyrane vidaregåande skule V / Eivind Husabø Postboks 115 6801 Førde

17 Manualar og sjekklister

18 Jenter og leiing 27. – 28. november i Stryn Tilbod for jenter som er :
Dagleg leiar i UB Styreleiar i UB

19 Jenter og leiing 27. – 28. november i Stryn
Tema : Inspirasjon til å drive UB. Fokus på jenter til å tenke utradisjonelt og annaleis når det gjeld utdanningsval og å starte eigen bedrift. Kurset er gratis. Skulen må ta kostnaden med transport av elevar til / frå Kontaktperson i UE : Hege Karin Johnson

20 UE Sogn &Fjordane Pilotprosjekt
Grunntanke: Entreprenørskap som en del av undervisningen. (prosjekt til fordjupning) Kreativitet og fornying Bidra med spesialkompetanse i undervisningen Prosjektansvarleg : Olav Steimler

21 Tre skular i pilot Høyanger Måløy Eid
Ulike prosjekt innan yrkesfag og allmennfag Deltek i kreative og motiverande prosessar ved kvar av skulane. Deltek aktivt i undervisning

22 Hovudmoment Klart preg av avlastning
Rekruttering Klart preg av avlastning Som del av undervisning, ikkje i tillegg til.. Utprøving i 2008 – nokre få skular Utviding i 2009 Ambisjonar om ”eksport” nasjonalt eller regionalt Skape ny begeistring omkring samarbeid skule – næringsliv Behovsretta utdanning, kunnskap, utprøving

23 Eksempel: Prosjekt i Måløy
Lansere og dokumentere Tannfisk i norsk restaurantverden. Kokk og servitør Kjemi Samfunnsfag og språk. Dokumentere fisk og fiskeri. Informasjon og brosjyrer. Utarbeide rettar av Tannfisk

24 Eksempel: Prosjekt på Eid
Åpning og lansering av skule og kulturhus Tekniske fag Samfunnsfag Kreative fag Delta i åpning av nybygg

25 Eksempel: Prosjekt i Høyanger
Bidra i samarbeid skule / næringsliv. Aktivt mellomledd. Utnytte nettverk og kontakter. Yrkesfag Allmennfag Norskundervisning basert på journalistikk og tabloid skrivemåte

26 Tlf


Laste ned ppt "Nytt frå UE Sogn og Fjordane"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google