Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådmannens tanker… Undring og svar. Undring! Hvorfor er det slik? Må det være slik? Er det for sent å gjøre det som klokt er….

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådmannens tanker… Undring og svar. Undring! Hvorfor er det slik? Må det være slik? Er det for sent å gjøre det som klokt er…."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådmannens tanker… Undring og svar. Undring! Hvorfor er det slik? Må det være slik? Er det for sent å gjøre det som klokt er….

2 Hvis du ikke er blitt syk ennå…

3 Samfunnsstatus og Undring Rettssak Fauske Rv 4 Ansattedagen! Idrettshall Harestua Pandemihåndtering Arealdisponering rådhuset Harestua sentrum Hadelandsparken, ny megling Geir på TV2 Harestua på TV2 Løs vegg på Rådhuset Klimaavtale i Lunner! Uimotsagte leserinnlegg -> Blogg? Bonustid…

4 Det var en av disse dagene… Da jeg aldri skulle ha stått opp! Et eventyr bygget på en sann historie

5 Lunner 2009 Rådmann Visste du at… At kortet mitt lett kan bli ditt? At Pin koden min kan du få… At epost er postkort, ja msn også At den som sitter på galleriet kan lese alt jeg gjør på pcen, alle passord, alle… Og ta over pcen min uten at jeg vet det Og alle PC’ens passord kan brytes på 2 min Bootnett, idetyveri Og så har jeg pc uten skjermbeskytter…

6 Budsjettprosess 2010 Omsorgs- plan Oppvekst plan Teknisk plan Kultur plan Organisa- sjon plan Samfunns plan Budsjett 2009 0 endringer Deflator Grunnlag Budsjett 2010 Budsjett 2010 0 endringer Endringer Vedtatt Budsjett 2010 Rådmann Politisk behandling Juni Aug/septOktober

7 Lunner 2009 Rådmann Bakgrunn Balanse 2010 er vellykket gjennomført Erfaringene fra trepartsamarbeid er gode Kommunedelplanene er avgjørende viktige strategiske måldokumenter Handlingsrommet til kommunene økes ikke fremover, endringer må skje gjennom utvikling innenfor eksisterende rammer

8 Organisering FormannskapHovedtillitsvalgteRådmannens PUF KPG Oppvekst Kultur Teknisk Samfunn Omsorg Organisasjon Medlemmer av Kommunestyret TillitsvalgteLedere/fagpersoner Plangrupper Kommunestyret PL Sekretariat. PL Sekretariat. PL Sekretariat. PL Sekretariat. PL Sekretariat. PL Sekretariat. Formannskapet

9 Lunner 2009 Rådmann Organisering KPG er KoordinerendePlanGruppe for Utvikling 2012 Ledes av ordfører Hvert medlem av Formannskapet leder en plangruppe. Ordfører kan delta i alle. Alle i K-styret er fordelt i gitte plangrupper. Fagpersoner tilsluttes ved behov. Treparten er representert i alle plangruppene Fast adm sekretariat for alle plangruppene Gjester kan inviteres. Råd oppnevnt av k-styre kan være representert med en observatør

10 Lunner 2009 Rådmann Koordinerende plangruppe KPG Styre Fremdrift Måloppnåelse Prioritering Eierskap /kommunisere Bestille, oppsummere (innstille) Møte i forkant av ordinært formannskap Deltakere på Strategi og Plandagene

11 Struktur for prosess knyttet til kommuneplandel Ad-hoc utvalg 4 politisk valgte inkl. leder Kommunestyret Sekretær oppnevnt av Rådmann Arbeidsgruppe oppnevnt av Rådmann. Faglig sammensatt som skal sikre faglig merverdi, om relevant, inkl. en representant fra arbeidstakerorg. Arbeidsgruppen har møterett ved Ad-hoc utvalgets møter. Rådmannen vedlegger sin uttalelse om Ad-hoc utvalgets innstilling Avklart behov gitt i vedtatt mandat. Formannskap / Utviklingsutvalg

12 Lunner 2009 Rådmann Mandat Ajourholde kommunedelplanene i forhold til endringer i interne og eksterne rammevilkår, dvs juridiske, økonomiske, kvalitesmessige eller politiske. Peke på konkret nødvendig utvikling for å realisere målsetningene gitt i planene, herunder tiltak. Være styringsgruppe for gjennomføringen av ønsket utvikling.

13 Lunner 2009 Rådmann Fremdriftsplan Høsten 2009: Avslutte Balanse 2010, da den har realisert sitt mandat. Høsten 2009: Etablere trepartsamarbeidet Utvikling 2012 Våren 2010: Avklare nødvendig/ønsket Utvikling Høsten 2010: Tilknyttet budsjettvedtaket 2011 vedta gjennomføring 2011: Gjennomføre

14 Lunner 2009 Rådmann Styring, Lovlighet, Kvalitet

15 Omsorgs- plan Temaer bla. Omsorg i institusjon og bolig, sosialtj, og Psykisk helsevern Samfunnsplan: Kommuneplandelen skal inneholde: delmål utfordringer status handlingsplan Hovedrevisjon hvert 4. år Handlingsprogram /økonomplan Handlingplan Institusjons- kapasitet Rus Boligbygging Kvalitet Oppvekst plan Temaer bla. Skole Barnehage Barnevern Integrering Helsestasjon Handlingplan Skoleanlegg Læring Bhg anlegg Kvalitet Teknisk plan Temaer bla. VAR Trafikk Vei Vedlikehold Handlingplan Avløp Trafikksikerhet Bygningsmessi g vedlikehold Opprustning av veier Kultur plan Temaer bla. Idrett og fysisk aktivitet Kultur Handlingplan Kulturminner Lokaler Idrett/nær- miljøanlegg Organisasjon plan Temaer bla. Arbeidsgiver -politikk HMS IKT Kompetanse Handlingplan Opplæring Digitale ferdigheter HMS tiltak Samfunns plan Temaer bla. Beredskap Næring Landbruk Biologisk mangfold Geodata Handlingplan Beredskap Eiendom Utbygging Gis Målekart (Forventning/anerkjennelsesdialog for rådmann) Arealdelen Kommune planmelding : Eksempler; gir årlig innspill til årlig økonomiplan Kommuneplanen i Lunner kommune 4-års perspektiv  Rulleres hvert år.  Omfatter rullering av handlingsdelen i alle sektorplaner  Strategiene fra kommeplanen refereres  Delmål bestemmes her eller tas fra sektorplaner.  Tiltak kan være investeringer, omstilling, arbeidsoppgaver m.m. 12-års perspektiv Revideres/vurderes revidert hver 4. år Planstrategi

16 Styringsårshjul Omsorgs- plan Oppvekst plan Teknisk plan Kultur plan Organisa- sjon plan Samfunns plan Handlingsprogram /økonomplan Mål-kart MBU Nyttår Adm ajour hold Mål, tiltak etc. Kostra. Status 1. tertial Kap 7; Status Kommuneplanmelding Ajourhold av saksordførerne Føringer for neste års budsjett Årsmelding Tjeneste, Bruker medarbeidere Løpende styring Handlingsprogram /økonomplan


Laste ned ppt "Rådmannens tanker… Undring og svar. Undring! Hvorfor er det slik? Må det være slik? Er det for sent å gjøre det som klokt er…."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google