Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 NORSK SYKEHUS OG HELSETJENESTEFORENING KONFERANSE 15 0G 16.03.2001 UTBYGGING AV SYKEHUS TANKER OG ERFARINGER Sivilarkitekt Michael Ramm Østgaard Eliassen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 NORSK SYKEHUS OG HELSETJENESTEFORENING KONFERANSE 15 0G 16.03.2001 UTBYGGING AV SYKEHUS TANKER OG ERFARINGER Sivilarkitekt Michael Ramm Østgaard Eliassen."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 NORSK SYKEHUS OG HELSETJENESTEFORENING KONFERANSE 15 0G 16.03.2001 UTBYGGING AV SYKEHUS TANKER OG ERFARINGER Sivilarkitekt Michael Ramm Østgaard Eliassen og Lambertz-Nilssen Arkiteker AS

2 ELIASSEN OG LAMBERTZ-NILSSEN ARKITEKTER AS 2 INNLEDNING Tema og innlegg tatt på sparket: Tanker og erfaringer fra organisering og planlegging av sykehusprosjekter, hvilke momenter eller forhold er viktige. Ståsted: Arkitekt, planlegger, prosjekteringsleder og rådgiver i privat arkitektfirma. Dette er en type erfaring som bare finnes i private firmaer, fordi det bare er private firmaer som driver med slikt.

3 ELIASSEN OG LAMBERTZ-NILSSEN ARKITEKTER AS 3 TEMAER 1.Verdien av eksisterende sykehusbygninger 2.Tomt som ressurs 3.Kompetanse 4.Organisering 5.Ressurser 6.Byggeoppgaven

4 ELIASSEN OG LAMBERTZ-NILSSEN ARKITEKTER AS 4 1. VERDIEN AV SYKEHUS- BYGNINGER Sykehus hus er store, nærværende, kjente og svært påståelige der de er, - og har stått gjennom et langt bygningsliv. Men hva er de egentlig verdt når et sykehus skal fornyes ?

5 Levetid bygning (fra AS Bygganalyse)

6 Levetid oppdelt (fra AS Bygganalyse)

7 ELIASSEN OG LAMBERTZ-NILSSEN ARKITEKTER AS 7 Hva koster i sykehusbygg For nye sykehusbygg utgjør –grunn og fundamenter –Alle bæresystemter –Yttervegger –Dekker og tak ca. 25% av kostnadene Resten er innvendige byggelementer samt alle tekniske installasjoner, dvs. ca. 75% av kostnadene

8 ELIASSEN OG LAMBERTZ-NILSSEN ARKITEKTER AS 8 Hva koster ombygging Ved ombygging øker kostnadene av arbeidene med ca. 20 %. Normalt for ombygging har kun deler ytterskallet og bærekonstruksjonen verdi. Som regel må alle innvendige byggelementer og tekniske installasjoner fornyes. I tillegg må ofte ytterskallet, vinduer, fasade mm skiftes. Dvs. at den økede kostnadene på 20% slår ut på det som ved nybygg ville utgjort noe mer enn ca. 75%

9 ELIASSEN OG LAMBERTZ-NILSSEN ARKITEKTER AS 9 Effekt av ombygging Erfaringene viser at ombygging fort kan koste mer enn nybygg. Effekten av ombygging vil som regel være lavere ved ombygging enn ved nybygg, egnetheten blir mindre Ved ca. en investering som tilsvarer 100%, kan en lett risikere få bare 70 - 80% effekt i forhold til ved nybygging.

10 ELIASSEN OG LAMBERTZ-NILSSEN ARKITEKTER AS 10 Egnethetsfaktor Arealeffektivitet Drift, vedlikehold - bygning Personal- og aktivitetskostnader, drift Image / Renommé / Attraktivitet Blir mindre ved ombygging Blir større ved ombygging Kan øke ved ombygging Pleier å bli mindre Summen vil gi prosjektets egnethetsfaktor.

11 ELIASSEN OG LAMBERTZ-NILSSEN ARKITEKTER AS 11 2. TOMT SOM RESSURS Sykehus utvikles over lang tid Sykehus er alltid for små - helt til de legges ned. Man har i nesten all tid, bortsett fra på 1800-tallet, ment at nå er vel sykehuset stort nok. Eller stort nok etter neste byggetrinn. Små tomter kan gi mindre hensiktsmessige bygninger. Bygningene har betydning for sykehusenes driftskostnad. Det er nødvendig å ha store og gode nok tomter Mangel på tomteareal knyttet til eksisterende sykehus, er kanskje en av de mest vesentlige knapphetsfaktorene.

12 ELIASSEN OG LAMBERTZ-NILSSEN ARKITEKTER AS 12 Investeringskostnad i forhold til driftskostnad Byggekostnaden for et sykehus tilsvarer driftskostnaden i ca. 2 år og 3 måneder. Hvordan vi bygger har avgjørende betydning for driftskostnaden.

13 ELIASSEN OG LAMBERTZ-NILSSEN ARKITEKTER AS 13 Digresjon - omtrentlige nøkkeltall Det er ca. 80 sykehus i landet, tilsammen ca. 3 mill. m2 For de neste 10 år foreligger investeringsplaner for norske sykehus på ca. 40 milliarder kr. Tilsvarer nybygging av 1/3 av alt areal. Driftskostnaden i samme 10-årsperiode utgjør ca. 400 milliarder. Nybygging av alle sykehus i Norge vil utgjøre ca. 100 - 120 milliarder kr.

14 ELIASSEN OG LAMBERTZ-NILSSEN ARKITEKTER AS 14 Nasjonal Transportplan i 10-årsperioden 2002 til 2011 forutsetter samlete økonomiske ressurser på 217 milliarder kroner. (Odin)

15 ELIASSEN OG LAMBERTZ-NILSSEN ARKITEKTER AS 15 3. KOMPETANSE De store nasjonale utbyggingsoppgavene var over på 70-tallet, etterkrigsgenerasjonens byggere av landet pensjonerte seg. Det er få på som har erfaring fra gjennomføring av store sykehusprosjekter –På oppdragsgiversiden i stat og fylker –På planleggersiden med arkitekter og tekniske rådgivere –På prosjekt- og byggeledersiden

16 ELIASSEN OG LAMBERTZ-NILSSEN ARKITEKTER AS 16 Nok kompetanse ? Det er sykehusprosjekter under forberedelse til ca. 40 milliarder NOK. Har vi tilstrekkelig med faglige ressurser til dette ?

17 ELIASSEN OG LAMBERTZ-NILSSEN ARKITEKTER AS 17 4. ORGANISERING Hovedgrupper i sykehusplanlegging og bygging, - med ulike roller og ansvar: –Eiers organisasjon –Brukerorganisasjonen –Planleggerne –Organisasjonen for gjennomføring (bygging), - og entreprenører

18 ELIASSEN OG LAMBERTZ-NILSSEN ARKITEKTER AS 18 Hva er viktig (og vanskelig) Skaffe tilstrekkelig kompetanse Disponere tilstrekkelig med økonomiske ressurser Etablere organisasjonene i tide og med nok ressurser tidlig nok Beholde kompetansen i organisasjonen til prosjektet er ferdig (lojlaitet). Bringe kompetansen videre inn i nye prosjekter

19 ELIASSEN OG LAMBERTZ-NILSSEN ARKITEKTER AS 19 Kontinuitet Erfaringen viser at ofte er de private engasjerte rådgiverfirmaene som har gitt sykehusene en verdifull kontinuitet i oppfølging og tatt vare på erfaringene. De ansatte på eier- og brukersiden skifter langt oftere. EØS-tilbudene med hyppige utskifting av rådgivere kan være en ulempe når det gjelder å ta vare på erfaring og sørge for kontinuitet i utviklingen av sykehusene

20 ELIASSEN OG LAMBERTZ-NILSSEN ARKITEKTER AS 20 5. ØKONOMISKE RESSURSER Administrasjon og planlegging av sykehus utgjør 15-18 % av totalkostnaden Prosjekteringsarbeidet utgjør ca. 8-10 % av totalkostnaden Ufullstendig planleggingsarbeid kan få store konsekvenser for byggesaken –Byggefeil –Dyrere bygningsmessige og tekniske løsninger –mer areal enn nødvendig –Mindre utviklingsdyktig –Mindre brukbarehet

21 ELIASSEN OG LAMBERTZ-NILSSEN ARKITEKTER AS 21 Arkitektens ressursbruk Fordeling av timeforbruket

22 ELIASSEN OG LAMBERTZ-NILSSEN ARKITEKTER AS 22 Markedet for arkitekter Sykehus representerer nå mange og store oppdrag Mange nye aktører EØS-systemet stimulerer tilbudskonkurransene Tilbudene variere sterkt i pris De som ”ikke har gjort det før” er billigst De som har mest erfaring er som regel dyrest ( foreslår å bruke flest timer på planleggingsarbeidet).

23 ELIASSEN OG LAMBERTZ-NILSSEN ARKITEKTER AS 23 Honorar for arkitekter Ved tilbud varierer honorarforslagene ofte med 150%. Hvis gjennomsnittet er 100, vil laveste være 57 og høyeste 143 Offentlige instanser vil normalt finne at ”midt på treet” i nivå er maksimalt i forhold til tilbuds-systemet. Men hva som blir middeltilbudet vil avhenge av hvilke firmaer som har gitt tilbud og hvor store honorarene er. Resultatet er honoraret for at samme type oppgave i dag kan varierer med 100%

24 ELIASSEN OG LAMBERTZ-NILSSEN ARKITEKTER AS 24 6. BYGGEOPPGAVEN Det er vanskelig på forhånd å definere byggeoppgavene tilstrekkelig i de tidlige fasene. Det er en dynamisk prosess gjennom: –Virksomhetsplan –Romprogram, (helst illustrert) –Skisseprosjekt Bred evaluering ifht. forutsetningene før forprosjekt igangsettes Endelig budsjett må ikke fastlegges før etter ferdig forprosjekt Viktig test: Prosjektet skal løpende sees i forhold til hvordan det kan utvides eller neste byggetrinn innpasses.

25 ELIASSEN OG LAMBERTZ-NILSSEN ARKITEKTER AS 25 Målstyring Sykehusprosjekter må alltid styres i forhold til: –Programforutsetninger –Utført arbeid og planlagt fremdrift –Budsjett KS-systemene gir mange gode råd om hvordan slik oppfølging kan gjennomføres. Disse forteller om prosedyrene er fulgt. Prosedyrene forteller ikke om den virkelige kvaliteten er oppnådd - er prosjektet godt brukbart (med alt det innebærer) Den egentlige kvaliteten er også kalt Quality without a name,

26 ELIASSEN OG LAMBERTZ-NILSSEN ARKITEKTER AS 26 Ansvar Eier kan ikke delegere bort sitt ansvar eller kjøpe noen til å overta dette i utbyggingssaker. (men mange gode rådgivere kan jo engasjeres som hjelpere) Bygging og drift av sykehus er så store oppgaver at det her i landet ikke kan kjøpes som en helhet, - enda. Kjøper vil neppe være i stand til å ha så god oversikt at han kan definere alle elementer og bare betale for det han får. Aktivt eierskap gir styringsmulighet, kontroll og oversikt.

27 ELIASSEN OG LAMBERTZ-NILSSEN ARKITEKTER AS 27 TIL SLUTT Planlegging av sykehus er en av de mest utfordrende ( og utmattende ) prosjekter en arkitekt kan arbeide med. Og så er det svært interessant, - og ofte ganske morsomt.


Laste ned ppt "1 NORSK SYKEHUS OG HELSETJENESTEFORENING KONFERANSE 15 0G 16.03.2001 UTBYGGING AV SYKEHUS TANKER OG ERFARINGER Sivilarkitekt Michael Ramm Østgaard Eliassen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google