Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Miljøkoordinator vgs Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Miljøkoordinator vgs Sogn og Fjordane fylkeskommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Miljøkoordinator vgs Sogn og Fjordane fylkeskommune

2 Historikk Miljøkoordinatorstillinga Miljøkoordinatorstillinga –Fylkestinget løyvde i 2000 0,5 mill kr til ungdomsprofilering –Det sosialpedagogiske arbeidet lågt prioritert –Triveleg skulemiljø har mykje å seie for læringa –Fylkeskommunen meir fokus på mobbing og rasisme Dei første skulane som fekk miljøkoordinator var Øyrane,Sogndal og Måløy vgs og ble oppretta hausten 2000. Dei første skulane som fekk miljøkoordinator var Øyrane,Sogndal og Måløy vgs og ble oppretta hausten 2000. Siste var på plass våren 2005. Siste var på plass våren 2005.

3

4 Vi jobbar ulikt: Ulik prosentstilling Ulik prosentstilling Ulik prioritering frå skulen Ulik prioritering frå skulen –Open skule –Od –Mot –Hybelbesøk –Nettverk, innad og utad i skulen Personlege eigenskapar og utdanning Personlege eigenskapar og utdanning MEN vi er og skal vere eit lavterskeltilbod for alle elevar MEN vi er og skal vere eit lavterskeltilbod for alle elevar

5 Forebyggjande arbeid Mobbing Mobbing Hybelbuarar Hybelbuarar Folkehelsegruppe Folkehelsegruppe –Rus, kjentmann –Tobakk –Psykisk helse –Fysisk helse –Trafikktryggleik –Ernæring m.m …. Elevråd Elevråd Russ Russ Nokre glimt Nokre glimt

6 Russ

7 Kontaktskapande arbeid Skulestart – bli kjent, presentasjon, Skulestart – bli kjent, presentasjon, Skulemiljø: aktivitet, kantine, oppsøkande i friminutta Skulemiljø: aktivitet, kantine, oppsøkande i friminutta Open skule / ulike tilstellingar Open skule / ulike tilstellingar

8 Ulike aktivitetar

9 Sosialpedagogisk arbeid Sosialisering Sosialisering Inkludering Inkludering Toleranse Toleranse

10 Korleis jobbe sosialpedagogisk Samtale med elevar Samtale med elevar Ringe dei om morgonen Ringe dei om morgonen Hente dei i korte periodar Hente dei i korte periodar Praktisk hjelp Praktisk hjelp –Bestille legetime –Inkassosaker –Flytting –Hybelvert –M.m Henvise vidare til hjelpeapperatet Henvise vidare til hjelpeapperatet

11 Rådgivarteam  Siste åra meir tid på sosialpedagogisk arbeid Mål og strategidokument : Mål og strategidokument : Rom for alle- syn for den enkelte Rom for alle- syn for den enkelte Endring i forskrift til opplæringlova kap. 22. Endring i forskrift til opplæringlova kap. 22. Retten til nødvendig rådgiving Retten til nødvendig rådgiving

12 Rådgivarteneste Øyrane vgs Rådgivarteneste Øyrane vgs –Møte 1g pr veke Ppt Ppt Rådgivar Rådgivar Spesped.koor Spesped.koor MK MK Helsesøster Helsesøster Lærar ved behov Lærar ved behov –Oversikt over elevane - oppfølging –Klasselærarråd –Temaundervisning Treng nettverk for å ivareta eleven på best mogleg måte !!

13 Samarbeid mellom MK To samlingar i året To samlingar i året E-post E-post Telefonen er kjekk å ha Telefonen er kjekk å ha Ulike kurs og konferansar Ulike kurs og konferansar Elevrådsseminar Elevrådsseminar Regionalt samarbeid: Sogn, Sunnfjord,Nordfjord Regionalt samarbeid: Sogn, Sunnfjord,Nordfjord

14 Korleis får vi kontakt med ungdommane? Direkte: Direkte: Vere tilgjengelig og synleg i miljøet Vere tilgjengelig og synleg i miljøet Sms og telefon Sms og telefon E-post E-post Facebook Facebook msn msn youtube youtube Aktivitetar: bowling, idrett, tur til skibakkar, temakveldar Aktivitetar: bowling, idrett, tur til skibakkar, temakveldar Indirekte gjennom andre som: Indirekte gjennom andre som: Lærar Lærar Rådgivar Rådgivar Helsesøster Helsesøster Medelevar, venner Medelevar, venner Administrasjon Administrasjon Hybelvertar Hybelvertar Foreldre Foreldre Barnevern Barnevern Sosialkontor Sosialkontor Psykisk helsevern Psykisk helsevern

15 Korleis tar ungdommane kontakt med oss? Når vi er tilgjengeleg på kontoret Når vi er tilgjengeleg på kontoret Telefon og data Telefon og data Når dei ser oss i miljøet Når dei ser oss i miljøet

16 Kva problemstillingar/utfordringar har ungdommane vi møter Psykiske problem Psykiske problem –Sjølvskading –Dårleg søvn –Angst –Spiseforstyrrelsar –Vanskelege familieforhold –Problemspeling på nett –M.m. Konflikt med lærar, medelevar Konflikt med lærar, medelevar Aukande fråvær Aukande fråvær Praktisk hjelp Praktisk hjelp Ein uformell prat om alt og ingenting Ein uformell prat om alt og ingenting

17 UTFORDRINGAR Nettverk Nettverk Stadig nye problemstillingar som krev auka kompetanse jf. Problemspeling på nett, psykiske problem …… Stadig nye problemstillingar som krev auka kompetanse jf. Problemspeling på nett, psykiske problem …… Men føringar frå sentralt hold og fylkestinget gir positive signal (jf. Rom for alle, Opplæringslova) Men føringar frå sentralt hold og fylkestinget gir positive signal (jf. Rom for alle, Opplæringslova)

18

19


Laste ned ppt "Miljøkoordinator vgs Sogn og Fjordane fylkeskommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google