Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Perspektiver på bruk av kompetanse i ACT-arbeid Amund Aakerholt, Korus -Øst 1AAa, Korus Øst / Trondheim 18.11.10.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Perspektiver på bruk av kompetanse i ACT-arbeid Amund Aakerholt, Korus -Øst 1AAa, Korus Øst / Trondheim 18.11.10."— Utskrift av presentasjonen:

1 Perspektiver på bruk av kompetanse i ACT-arbeid Amund Aakerholt, Korus -Øst 1AAa, Korus Øst / Trondheim 18.11.10

2 Dagens tema Generalist og spesialist - tverrfaglighet og flerfaglighet ACT som flerfaglige team (multidisciplinary) Hva trenger vi : gode all-roundere eller eksellente spesialister? Noen utfordringer og fallgruver 2AAa, Korus Øst / Trondheim 18.11.10

3 Tverrfaglig eller flerfaglig Bailey (i Lauvås og Lauvås): Unidisciplinary: ene(som)praksis Multidisciplinary: ulike profesjoner møtes for å sette diagnose Interdisciplinary: resultatet avhenger av interaktivitet Transdisciplinary: felles teamtilnærming, lærer av hverandre, roller og ansvar deles (funksjonelt tverrfaglig samarbeid) (God ledelse og godt og konstruktivt samarbeid som forutsetning) AAa, Korus Øst / Trondheim 18.11.103

4 I norsk helsevesen: Fra legens medhjelper til tverrfaglige team Fra tydelig vekt på fag til utvisking av faglige skillelinjer, ” vi er alle behandlere og gode på relasjonsbygging” Tverrfaglighet dominert av et fag eller en ideologi men også, revir-, ledelses- og profesjonskamp HOUSE eller CSI ? AAa, Korus Øst / Trondheim 18.11.104

5 ACT, teamsammensetning Defineres som flerfaglige team, men med en praksis som er tilnærmet transdisciplinær (i følge Bailey) Allness har veldig tydelig og detaljert beskrivelse av oppgavene til leder/supervisor, psykiater, psykiatrisk sykepleier, fagutdannet helsearbeider (med spesialiserte oppgaver), brukerspesialist, helsearbeider på bachelornivå, paraprofesjonell helsearbeider, programassistent. Felles : respekt for bruker og erfaring med alvorlig psykisk lidelse AAa, Korus Øst / Trondheim 18.11.105

6 Tom Burns Understreker nødvendigheten av flerfaglighet, og ulike tilnærminger. Psykiater og sykepleier nødvendig, likeså arbeidsterapeuter. Lege /sykepleiere må suppleres med andre faggrupper for å unngå altfor rigid tenkning. AAa, Korus Øst / Trondheim 18.11.106

7 I Norge Viktigere å snakke om kompetanse enn yrkesgrupper (bortsett fra psykiater): medisinsk-, sosialfaglig-, psykologisk-, pedagogisk- og brukerkompetanse. Videre : kompetanse om avhengighet, om arbeid, om rehabilitering og habilitering, om NAV og kommune, om svart økonomi og miljø som ikke er A4. Spesialistene bør bidra til å styrke den særskilte kompetansen AAa, Korus Øst / Trondheim 18.11.107

8 Kvalifikasjoner, norske ACT-team? Teamleder Mastergrad relevant for arbeid innen psykisk helsevern. Eller: 3-årig helse-/sosialutdanning + 2 år tilleggsutdanning Minst 3 år erfaring i arbeid med alvorlig psykisk lidelse ??? ? Psykiater Autorisasjon (spesialist i psykiatri) Arbeidserfaring med alvorlig psykiske lidelser Sykepleier Offentlig godkjent sykepleier eller tilsvarende Minst 1 år arbeidserfaring med alvorlig psykisk lidelse AAa, Korus Øst / Trondheim 18.11.108

9 Kvalifikasjoner, fortsatt Rusfaglig spesialist 3-årig helse- /sosialutdanning (eller mastergrad) Minst 1 år arbeidserfaring med integrert behandling for rus- og psykiske lidelser Arbeidsspesialist 3-årig helse-/sosialutdanning?? Minst 1 år arbeidserfaring med formidling og tilrettelegging av arbeid Brukerspesialist Identifiserer seg selv som en person med alvorlig psykisk lidelse ( ??) som er eller har vært i behandling innen psykisk helsevern. Er nå i en rehabiliteringsprosess Har gjennomført opplæring innen mestring av psykisk lidelse og intervensjoner som styrker mestring og rehabilitering AAa, Korus Øst / Trondheim 18.11.109

10 Fallgruver Teamtilnærmingen er helt sentral i ACT og nokså unik i Norge hvor ”formidlerrollen” i CM står sentralt. Derfor er framhevingen av team-modellen viktig. Samtidig kan et sterkt team og en gjennomført teammodell kan bidra til å utviske profesjonsgrenser: alle er ACT-ere! Er det ønskelig med en egen ACT-profesjon/utdannelse? (ACT kan ligne på en særomsorg) Generalisttenkningen har satt seg i vårt helsevesen Profesjonsutdanningene er litt stereotype AAa, Korus Øst / Trondheim 18.11.1010

11 Utfordringer Hvordan kan vi som spesialist styrke teammodellen? (når pasienten bare vil snakke inngående med psykologen) Spesialistoppgaver sammen med teamet eller på siden ? Spesialist på deltid kan bli en som kommer utenifra og fikser noe (spesialister må også jobbe ”vanlig” ACT) Styrke egen spesialkompetanse og formidle til resten av teamet, eller drive undervisning AAa, Korus Øst / Trondheim 18.11.1011


Laste ned ppt "Perspektiver på bruk av kompetanse i ACT-arbeid Amund Aakerholt, Korus -Øst 1AAa, Korus Øst / Trondheim 18.11.10."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google