Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Startside ALTERNATIV A Tips for engelsk mal velg KMD mal ENG under ”oppsett”. Bygg for fremtiden –

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Startside ALTERNATIV A Tips for engelsk mal velg KMD mal ENG under ”oppsett”. Bygg for fremtiden –"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Startside ALTERNATIV A Tips for engelsk mal velg KMD mal ENG under ”oppsett”. Bygg for fremtiden – forenkling, forbedring og fornying av plan- og byggelovgivningen Statssekretær Per-Willy Trudvang Amundsen Arkitekturdagen UiA Campus Grimstad, 28. mai 2015

2 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Tema i innlegget Regjeringens overordnede målsettinger for arbeidet med plan- og bygningsloven. Kort om hva vi har gjort så langt. Videre arbeid med forenkling, fornying og forbedring av plan- og bygningsloven. Kort om virkemidler på byggeskikkfeltet. 2

3 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Bygg for fremtiden 3 Illustrasjonsfoto: www.colourbox.nowww.colourbox.no Foto: Scanpix /NTB/Marit Hommedal Illustrasjonsfoto: www.colourbox.nowww.colourbox.no

4 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Enklere hverdag for folk flest Regjeringens ønsker å: Forenkle, fornye og forbedre Enklere for brukerne Effektivisere plan- og byggesaksprosesser Sterk lokaldemokratisk forankring Effektiv bruk av samfunnets ressurser 4

5 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 3 vertikale bilder Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Dette har vi gjort allerede Hevet terskel for innsigelser gjør at flere innsigelsessaker løses lokalt Nye tidsfrister (innsigelsessaker og byggesaker) Forenklinger i TEK – unntak fra tilgjengelighetsbestemmmelser Forenklinger i SAK – flere søknadsfrie tiltak 5

6 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” 6 Oppdatert per 8.5.15

7 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” 7 Totalt 31 saker

8 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” 8 Oppdatert per 8.5.15

9 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Konkrete endringer som er under utarbeidelse 9 Endringer i TEK – tiltak for å bedre tilgang på utleieboliger Oppfølging av klimaforliket – endring i energikrav Ny sentral godkjenningsordning som del av seriøsitetsarbeidet

10 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Digitalisering Stort potensiale i sektoren – både for brukerne og kommunene. ByggNett-strategien – skrittvis tilnærming. eByggeSak og eByggeSøknad – pilotering i gang. Vurderer regelverkstilpasning mer digitaliseringsvennlig regelverk. Samordning dokumentasjon, andre myndigheter, bransjens øvrige systemer. Digitale planer – utvikling av nye standarder. 10

11 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. TEK 17 Helhetlig gjennomgang av TEK. Kutte i omfang – bedre presisjonen. Tekniske krav på riktig nivå, men heller ikke mer. Prioriterer tiltak som får best effekt. Samarbeid med byggenæringen. Sikkerhetsnivå og andre grunnleggende kvaliteter opprettholdes. 11

12 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Forenkling på planområdet Raskere samferdselsplanlegging. Nytt veiselskap etableres i 2015. Kontinuerlig endringsprosesser av loven. Fokus på bedre praktisering av loven Vurderer andre tiltak: – Samordning plan og byggesak. – Forenkle dispensasjonsregel. – Forenkle reglene om endring.og oppheving av planer. – Samordning annet regelverk. – Bedre konflikthåndtering. – Bruk av utviklingsavtaler i storbyomrdåder 12

13 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Styrking av lokaldemokratiet Se på muligheter for å styrke det kommunale selvstyret ved f.eks. klagesaksbehandling. 13 Innsigelser kun når det er reelle konflikter med viktige nasjonale og regionale interesser.

14 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. God byggeskikk og attraktive bygde omgivelser 14 Foto: Ravn Steinsvik

15 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Byggeskikknøkkelen 15 www.husbanken.no/byggeskikk

16 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Statens byggeskikkpris 16 www.husbanken.no/byggeskikk

17 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Kommunereform 17 www.kommunereform.no

18 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Fornye – Forenkle - Forbedre 18


Laste ned ppt "Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Startside ALTERNATIV A Tips for engelsk mal velg KMD mal ENG under ”oppsett”. Bygg for fremtiden –"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google