Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En bærekraftig byggenæring i en verden i endring?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En bærekraftig byggenæring i en verden i endring?"— Utskrift av presentasjonen:

1 En bærekraftig byggenæring i en verden i endring?
Adm. dir. Idar Kreutzer, Finans Norge

2 Verdens befolkning vokser og bor i byer
Global population by type of area and by region – Source: UN Population Division, World Population Prospects: The 2008 Revision, 2008

3 Middelklassen vokser About 800 million people will join the middle class in low and middle income contries

4 Økologisk fotavtrykk Vision 2050 ecological footprint against business-as-usual How many Earths do we use? Source: Global Footprint Network and WBCSD Vision 2050, 2010

5 A new energy mix to reduce CO2 emissions
Vision 2050 Energi Vision for 2050 Secure and sufficient supply of low-carbon Turbulent teens Tilting and leveling the playing field for energy Transformation time Greenhouse gas emissions peak and decline A new energy mix to reduce CO2 emissions World abatement of energy-related CO2 emissions in the 450 scenario Kilde: International Energy Agency, World Energy Outlook 2009, © OECD/IEA 2009

6 Eliminating waste by closing the material loop
Vision 2050 Materialer Vision for 2050 Not a particle of waste Turbulent teens Doing more with less Transformation time Closing the loop Eliminating waste by closing the material loop An alternative material life cycle Kilde: WBCSD

7 System integration is key to achieving energy efficiency in buildings
Vision 2050 Bygg Vision for 2050 Close to zero net energy buildings Turbulent teens Turning the market toward energy efficiency Transformation time Smarter buildings, wiser users System integration is key to achieving energy efficiency in buildings Players and practices in the building market Kilde: WBCSD, Energy Efficiency in Buildings, 2008

8 Det burde skje…

9 Byutvikling – et stort vekstområde
Estimates suggest that by 2030 US$ 40 trillion will need to be invested in urban infrastructure worldwide

10 Fire typer byer Brown (e.g. London, Seoul) Red (e.g. Mumbai, Soweto)
Green (e.g. Masdar, Dongtang) Blue (e.g. Dhaka, New Orleans)

11 Infrastruktur - transport:
Intelligent transportation systems (ITS) Kilde: European Telecommunications Standards Institute (www.wtsi.org)

12 Nytteverdien av bærekraftige bygg – en unik sammenstilling av kjent kunnskap
:34 World GBC har lansert en sammenstilling av bærekraftens samlede resultatbidrag, med sterke bevis på at: Leietaker og brukere har nytte av bedre funksjonalitet, helse og trivsel, med markerte effektutfall Eiendommens salgsverdi øker mye, som følge av økt “fyllingsgrad”, økt betalingsvilje og lavere drift kost. Kostnader knyttet til bærekraft er mindre enn 50% av det som er gjengs oppfatning, og noen ganger være billigere. Rapporten anbefales! Trykk her Økende interesse Nytteverdien av bærekraftige bygg Leietaker og brukere har nytte av bedre funksjonalitet, helse og trivsel, med markerte effektutfall Eiendommens salgsverdi øker mye, som følge av økt “fyllingsgrad”, økt betalingsvilje og lavere driftkost. Kostnader knyttet til bærekraft er mindre enn 50% av det som er gjengs oppfatning Kilde: Norwegian Green Building Council

13 Markedet går for god bærekraftig totalkvalitet
I Oslo breeames 50% av nye kontorbygg Innen sommeren 2016 vil Norge ha 1,4 millioner m2 miljøsertifiserte bygg etter BREEAM-NOR (kilde: NGBC) tusen m2 BREEAM-NOR kjennetegn: Godt innemiljø og andre leietakerfortrinn. Lavt energibruk og bruk av lokale fornybare energikilder, Bærekraftig materialbruk God kollektivtilknytning Robuste løsninger med redusert behov for vedlikehold. Ferdigstilte nye bygg og rehabiliterte arealer med BREEAM-NOR sertifikat (kilde: registrerte BREEAM-NOR prosjekt – NGBC)

14 Spennende utvikling Urban Mountain
Statement from the jury: Urban Mountain stands out as a winner for two important reasons. It consistently scores above the other entries in terms of innovative solutions for sustainability and environmental strategies. And it merges architectural design and environmental strategies in a manner no other entry quite reaches.

15 Byutvikling: Drammen i front
BYVEKST MED KVALITET Byutvikling: Drammen i front

16 Byvekst med kvalitet

17 Regional vekstmotor Hovedmål:
Drammen og regionen skal ha vekst i antall arbeidsplasser som over tid tilsvarer én arbeidsplass pr to nye innbyggere.

18 Bærekraftige forretningsmodeller
Samfunn Miljø Bærekraftig verdiskaping Økonomi

19 Gjøre bære-kraftig livstil attraktiv
Fremtidens design Energy efficiency Bruk av materialer Recycling – closed loop design Weight/volume/transportation Bærekraftig livsstil Bærekraftig forbruk Gjøre bære-kraftig livstil attraktiv

20 Strategisk perspektiv
Strategiske mål Sentrale drivere 2. Håndtere konsekvensene 1. Snu trenden Kundeadferd Konkurrenttilpasning Risikostyring Innovasjon Kapitalkostnad og investoradferd Omdømme

21 Driver 1: Kundeadferd El-bilen Tesla model S toppet statistikken i september med 616 nyregistrerte personbiler i Norge

22 Driver 2: Risikostyring - konsekvenser for egen virksomhet

23 Driver 3: Kapitalkostnad og investoradferd
TIP-faktorene Teknologisk omforming Innvirkning (dvs. fysiske skadevirkninger) Politiske tiltak ”disse risikofaktorene vil etter hvert bli priset i kapitalmarkedet på lik linje med mer tradisjonelle risikofaktorer” (Mercer/Norges Bank)

24 Omdømme: Trussel og mulighet
Driver 4: Omdømme Omdømme: Trussel og mulighet

25 Finansieringsløsninger
Livselskaper og pensjonskasser kan bidra i finansieringen av klimatilpasset infrastruktur. Endringer i lov- og regelverk nødvendig. Det er ulike syn på OPS. Storbritannia videreutvikler nå konseptet og bygger inn den erfaring som er høstet. Dette kan vi lære av.

26 Næringslivets vinnere
Næringslivets fremtidige vinnere er de som i strategien for sin kjernevirksomhet forener globale samfunns- og miljømessige utfordringer med egen lønnsom vekst From Challenge to Opportunities, WBCSD


Laste ned ppt "En bærekraftig byggenæring i en verden i endring?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google