Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fattigdom og tiltak SVs bystyregruppe, 2/5 2006 Tone Fløtten, Fafo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fattigdom og tiltak SVs bystyregruppe, 2/5 2006 Tone Fløtten, Fafo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fattigdom og tiltak SVs bystyregruppe, 2/5 2006 Tone Fløtten, Fafo

2 Oslo – det norske ekstremtilfellet Høyest andel inntektsfattige Flest rike Størst inntektsulikhet Sammen med de andre storbyene høyest andel sosialhjelpsmottakere Flest fattige barn Overrepresentasjon av enslige Overrepresentasjon av innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn

3 Oslo sammenliknet med andre kommuner (50% av median) Kilde: SSB, Kirkeberg 2003

4 Fattigdom (60%), 2000 Kilde: SSB, Kirkeberg 2003

5 Hvilken definisjon/hvilket mål er mest relevant for Oslo? Absolutt eller relativt? (standard eller minstesikring?)

6 Kampen om fattigdomsdefinisjonen: Verdivalg og teknikk! Bondevik-regjeringen ”Med fattigdom forstås at personer har så lav inntekt (…) at de over lengre tid ikke får dekket grunn-leggende velferdsbehov 50% av medianinntekt i 3 år60% av medianinntekt EU ”Individer eller hushold er fattige hvis deres økonom-iske ressurser er så små at de ekskluderes fra den minimalt akseptable livsstil som er gjeldende i de enkelte medlemsland”

7 Hvilken definisjon/hvilket mål er mest relevant for Oslo? Absolutt eller relativt? Inntekt eller sosialhjelp?

8 Barnefattigdom i Oslobydeler – sosialhjelp og inntekt Kilde: Ytrehus 2003

9 Hvilken definisjon/hvilket mål er mest relevant for Oslo? Absolutt eller relativt? Inntekt eller sosialhjelp? 50 eller 60 prosent av median?

10 Fattigdom, studenter utelatt - Oslo Kilde: SSB, Kirkeberg 2003

11 Hvilken definisjon/hvilket mål er mest relevant for Oslo? Absolutt eller relativt? Inntekt eller sosialhjelp? 50 eller 60 prosent av median? Regionsspesifikk eller landsspesifikk?

12 Hva slags inntekt skal fattigdomsgrensen ta utgangspunkt i? (50% av median) Kilde: SSB, Økonomiske analyser 3/2005

13 Bydelsinterne forskjeller (50% av median) Kilde: SSB, Økonomiske analyser 3/2005

14 Hvilken definisjon/hvilket mål er mest relevant for Oslo? Absolutt eller relativt? Inntekt eller sosialhjelp? 50 eller 60 prosent av median? Regionsspesifikk eller landsspesifikk? Årlig eller kronisk?

15 Årlig eller kronisk? (60% av median) Kilde: SSB, Kirkeberg 2003

16 Økonomiske situasjoner som rommes av fattigdomsbegrepet <600020000260003000058000 Øko- nomiske og materielle ressurser Antall Oslo- borgere Medianinntekten Bostedsløse /hjelp fra friv.org. Sosialhjelp Bondevik- fattige Årlige fattige EU-fattig (årlig) + - Kilde: SSB, diverse tabeller

17 Definisjonen bestemmer politikken Verdivalget: Velg en klart relativ definisjon Det tekniske valget: Ta sjansen på å bruke en romslig indikator og få med individer i risikosonen

18 Ulike problemer – ulike løsninger Vi trenger tiltak for…. … personer som har ressurser til å komme i arbeid, men hvor mindre barrierer står i veien … personer som ikke blir kvalifisert for ordinært arbeid uten en betydelig innsats … personer som må ha varig støtte i eller utenfor arbeidslivet Hvem skal sortere – og hvordan? En viktig oppgave i NAV!

19 Sosialhjelpa: Høyere ytelser og mildere avkortingsregler Kommer ikke utenom å se på ytelsesnivået Legge bedre rette for kombinasjon av arbeid og sosialhjelp –%-satser, fribeløp eller friperioder Mulige ulemper –Økt tilstrømming –Markedsvirkninger og lønnseffekter Alternativt: Avlaste sosialhjelpen (kvalifiseringstrygd, arbeidssøkerstønad, aktiviseringstrygd el.l.)

20 Styrke arbeidsgivernes sosiale ansvar Etablering ordninger med næringslivet som gjør arbeidslivet mer åpent –Kontakt kommune – næringsliv –Sosial kontrakt mellom arbeidsgivere og kommune –Trygd/sosialhjelp til arbeidsgiver mot påplussing av lønn til normalinntekt –Kvoteordninger i kommunal etater? Jobbgaranti framfor sosialhjelp – hvordan få til dette? Praksisplasser som gir reell kompetanse/kvalifikasjoner Hvordan være i forkant ifm NAV? Mulige ulemper ved lønnstilskuddsordninger –Markedseffekter og lønnseffekter –A&B arbeidstakere –Arbeidsgivere som trygdemisbrukere –Sysselsettingsvirkninger større for apparatet enn klientene

21 Tiltak for barn Øke stønader generelt eller heve barnetilleggene ? Økte barnetillegg eller målretta finansiering av barnebehov (jf foreldres selvråderett)? Bedre muligheter for kombinasjon av omsorg – arbeid – og evt. offentlig stønad, særlig for eneforsørgere

22 Og mens vi venter på økt inntekt i familiene - hvordan lindre fattigdomskonsekvenser? 1.Avklare hva vi alle barn skal ha, og sørge for at de har det! Hva skal være gratis i Oslo? (dvs: Hva vil vi at alle barn skal ha!) Gjøre foreldre i stand til å gi barna det de trenger, eller ha ytelser direkte rettet mot barn/unge? 2.Tiltak for å styrke sosial inklusjon Oppmerksomhet og samordnet innsats (sosialkontor-barnevern-skole-helse-frivillig) Lokalt forankret – unngå fattigdomsstempel – tilgjengelig for alle 2 fluer i ett smekk (fattigdom OG sosial eksklusjon) 3.Fattigdom og sammenlikningsproblemet Kan vi gjøre noe med dette?

23 Fattigdommen kan ikke avskaffes, men den kan reduseres! Fattigdomsbekjempelse er fordelingspolitikk Ingen enkelttiltak løser alle problemer til evig tid Fattigdommen bekjempes ikke uten at vi svelger noen kameler - det koster å bekjempe fattigdom!


Laste ned ppt "Fattigdom og tiltak SVs bystyregruppe, 2/5 2006 Tone Fløtten, Fafo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google