Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeid om beredskap i kommunene Sillongen, 16. november 2012 v/rådmann i Østre Toten kommune, Aslaug Dæhlen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeid om beredskap i kommunene Sillongen, 16. november 2012 v/rådmann i Østre Toten kommune, Aslaug Dæhlen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeid om beredskap i kommunene Sillongen, 16. november 2012 v/rådmann i Østre Toten kommune, Aslaug Dæhlen

2 Øvelser Felles øvelse ”Skibladner i havsnød på Mjøsa” i mai. –Gjøvik ble øvd og vi andre var tilskuere. Egen øvelse for kriseledelsen i Østre Toten kommune på Starum (Sivilforsvaret) i september

3 Risiko- og sårbarhetsanalyse Vurdering av hendelser: –Brann- Ekstremvær –Jordras/leirras/steinras- Flom –Akutt forurensning- Radioaktivt nedfall –Radon- Skjeppsjøen toksiner –Sabotasje vannbehandlingsanlegg- VA – nett under vann –Strømbrudd- Svikt i telekommunikasjonen –Ulykke i industri- Farlig gods, ulykke –Trafikkulykker- Flyulykke –Drap- Terror –Epidemi Utarbeidet ny beredskapsplan

4 Mulige samarbeidsområder ROS analyse – Felles vurdering av hendelser? Gjennomgang av tiltak – Felles tiltak? Samarbeid når noe skjer: –Brann og ulykker – Her er det innført et samarbeid –Klimabaserte hendelser? –Strømbrudd? –Andre hendelser?

5 Regionale samarbeidsprosjekter Flere forstudier for mulig regionalt samarbeid startes opp i regionen nå Brannvern og beredskap: –Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten Vurderingskriterier: Økonomi, kvalitet og styring

6 Noen hendelser Dagmar – Jula 2012

7 Brann

8 Vanskelige forhold – RV 33

9 Flom i Mjøsa Urbane Totninger på Kapp

10 22. juli

11 Andre briller: Fra jobben i NSM: -Motvirke spionasje, sabotasje og terror ift rikets sikkerhet -Informasjon -Objekter Forholdet mellom de ulike tjenestene: -PST, E-tjenesten og NSM

12 Hva er trusselbildet i Østre Toten kommune

13 Informasjonssikkerhet Vi har fokus på å få til god informasjonssikkerhet, beskytte personopplysninger. Ingen hemmelige dokumenter i Østre Toten kommune iht sikkerhetsloven, dvs betydning for rikets sikkerhet. Samtidig viktig å vurdere om informasjon bør beskyttes.

14 Objektsikkerhet

15 Rådhuset

16 Jordbruksområder

17 Industri

18

19

20 Transport

21 Tidligere trefninger

22 Raufoss industripark

23 Andre trusler

24 Når noe skjer – ha godt naboskap og kommunesamarbeid


Laste ned ppt "Samarbeid om beredskap i kommunene Sillongen, 16. november 2012 v/rådmann i Østre Toten kommune, Aslaug Dæhlen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google