Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Leder i Akershus Prøvenemnd

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Leder i Akershus Prøvenemnd"— Utskrift av presentasjonen:

1 Leder i Akershus Prøvenemnd
Gjenvinningsfaget Aud Helene Rosenvinge Driftssjef Lindum AS Leder i Akershus Prøvenemnd

2 Drammen Lindum Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - for miljøets skyld

3 Gjenvinningsfaget - læreplan
Skal gi lærlingen/kandidaten god forståelse for betydningen av ressursforvaltning og bærekraftig samfunnsutvikling Skal bidra til å fremme kompetanse innen forskjellige former for gjenvinning, ved bruk av prosesser, maskiner og utstyr

4 Hovedområdene i læreplanen
Gjenvinning av avfall Logistikk og kundebehandling Kvalitet og rammebetingelser (IK, HMS, regelverk osv) Miljø og økonomi Grunnleggende ferdigheter (muntlig, skriftlig, digitalt) Kompetansemål TIP faget er utgangspunktet

5 Utdanningsløpet Ungdommer:
Vg1 – Teknikk og Industriell produksjon, TIP - 1 år Særløp i bedrift: 3 år som lærling + undervisning i læreplanens kompetansemål Voksne (praksiskandidater): (Almennfaglig repetisjonskurs (matte, fysikk, kjemi)) Kurs i gjenvinningsfaget Krav: 5 års allsidig praksis før fagprøven

6 Viktige temaer i fagprøven
HMS IK og KS i bedriften Avvikshåndtering Farlig avfall Avfallsfraksjoner – gjenbruk materialgjenvinning energigjenvinning deponering Rammebetingelser, lover og forskrifter Avfallspolitikk, overordnede målsettinger, historikk og utvikling

7 2 dagers fagprøve Dag 1: Generell del
Kandidaten lager en skriftlig plan for hva som skal gjøres Gjennomføre planen Egenevaluering Dag 2: Kandidatens daglige arbeid Kandidaten lager en skriftlig plan Gjennomfører planen Muntlig gjennomgang Dokumentasjon

8 Akershus prøvenemnd Oppstart høst 2004 4 medlemmer med ulik bakgrunn
Gjennomført 35 – 40 prøver Prøven gjennomføres over 2 dager 2 sensorer pr kandidat Kun praksiskandidater så langt Begynner å komme noen lærlinger Prøvenemnder i mange fylker / samarbeid

9 Kandidatens daglige arbeidsplass
Sorteringsanlegg papir Vekta

10 Kandidatens daglige arbeidsplass
Gassanlegget Containertransport Maskinfører

11 Kandidatens daglige arbeidsplass
Gjenvinningsstasjonen

12 Kandidatens daglige arbeidsplass
Hageavfallsmottak Mottak for farlig avfall

13 Kandidatens daglige arbeidsplass
Jordproduksjon

14 Vurderingskriterier 1. Planlegging 2. Gjennomføring 3. Egenvurdering
4. Dokumentasjon

15 Kandidaten bør også vise at han/hun kan
Finne fram i dokumentasjon Finne svar på konkrete spørsmål

16 Kandidaten bør kunne forklare avfallsflyten
Materialgjenvinning Brensels- produksjon Energigjenv. Avfall inn Sortering Jordprodukter Biogass/ kompostering Deponi Energi

17 Nedstrømsløsninger Gjenbruk Materialgjenvinning Returselskaper
Sortering Forbrenning Energigjenvinning Deponering

18 Se sammenhenger sette jobben sin inn i et miljøperspektiv og et samfunnsperspektiv
Det kastes mye i Norge Høyt forbruk = Mye avfall Kg pr person 1997 2007 Verdi i kroner Husholdningsavfall 300 430 Matavfall 60 100 3.650

19 Holdninger Vi har en jordklode
Hvis hele verden skulle leve slik nordmenn lever, ville vi trenge 4 jordkloder

20 Engasjement Avfallspyramiden

21 Fortidens avfallsløsninger
Alt i én dunk – og til ett sted Alt til deponi Alt til forbrenning Dårlig deponidrift Store klimagassutslipp (metan) Store nærmiljøpåvirkninger Ingen ressursutnyttelse Avfall bare et problem og en kostnad Avfallsbehandling – en lavstatusbransje Kun søppelhenting og –tømming Ingen kompetanseutvikling

22 Avfall er ressurser Materialgjenvinning Energiutnyttelse
Sparer jomfuelige råvarer Sparer energi Energiutnyttelse Forbrenning Biogassproduksjon Biologisk utnyttelse Resirkulering av næringsstoffer Resirkulering av organisk materiale Matproduksjon

23 Lindums utvikling 2007 1997

24 Moderne avfallsanlegg trenger dyktige medarbeidere
Analyser Bygging av biocelle Gass-oppsamling

25 Terskelen må være overkommelig
Viktig å motivere sine ansatte til å ta fagbrev Mange ansatte har forlatt skolen for mange år siden og er tvilende til om de kan klare kravene Opplæringen må være motiverende og tett linket til praktisk arbeid Incentiver Egenutvikling Økt faglig dyktighet og trygghet Økt yrkesstolthet Økt mestringsevne ift kunder og andre Mer attraktiv i jobbmarkedet Lønn

26 Kurs i egen bedrift Uttalt målsetting i Lindum
om å styrke kompetansen til alle ansatte 12 driftsoperatører på kurs i 2008 – 2009 5 driftsoperatører på kurs fra høst 2010 Samarbeid gjerne med andre avfallsbedrifter

27 Praktisk gjennomføring av kurset
Grunnkurs over 2 semester. 12 kapitler innen fagene matte, fysikk og kjemi Forelesninger og brevbesvarelser Avsluttes med en skriftlig intern prøve Gjenvinningsfaget over 2 semester. 20 kapitler med emner fra læreplanen Avsluttes med 5 timers offentlig eksamen vår eller høst

28 Praktisk gjennomføring av kurset
Oppmelding til praktisk fagprøve via Fagopplæringskontoret i hjemfylket Avlegge fagprøve Kan også gjennomføres som rent brevkurs, f.eks i grupper I Norge 2 kursopplegg: Maskin Entreprenørenes Forbund Norsk Industri (kun NI som tilbyr repetisjonskurs i realfagene)

29 Fagbrev -Utviklingspotensial for den enkelte
Læring gir mulighet – men det er ingen automatikk i at muligheten blir virkeliggjort. Det er mange som lærer noe uten å bruke det de har lært! – Nå har jeg lært å snakke, men jeg finner ikke på noe å si.

30 Læring er … en relativt varig endring i adferdspotensial gjennom erfaring som gir ny eller endret kompetanse Kunnskaper – ”å vite” Ferdigheter – ”å kunne gjøre” Kompetanse Holdninger – ”å ville og tørre”

31 Incentiver for bedriften
Kompetansen i bedriften øker Lojale medarbeidere – gode ”ambassadører” Vår bedrift satser også på å øke den allmennfaglig kompetanse. Sammen med gjenvinningsfaget må de også ta et teoretisk grunnkurs i matematikk, fysikk og kjemi Gir bransjen økt anerkjennelse Fortrinn for bedriften med faglært personell Er med å styrker rekruttering til avfallsbransjen Gir bedriften bedre kvalitet på det man kan tilby sine kunder

32 I USA er det nå lansert et betalingssystem for innlevert avfall, 3 cent pr enhet
Aftenposten i dag: Antallet søppelenheter samlet inn, igjen ifølge selskapet Terracycle, er hittil nærmere 1,9 milliarder, noe som har generert nesten 1,5 millioner dollar (ni millioner kroner) til veldedighet. ”Vi har en blyantholder som vi lager av gamle saftbokser. Ettersom saftboksene er så godt som gratis, kan vi selge blyantholderne for 1,99 dollar (12 kroner). Andre selger kanskje noe tilsvarende for ti dollar (60 kroner). Så der ser du forskjellen”, sier Szaky.

33

34 Kompetanse Læring er … en relativt varig endring i adferdspotensial gjennom erfaring som gir ny eller endret kompetanse Kunnskaper Ferdigheter Kompetanse Holdninger

35 Evaluering Dokumentasjon og egenevaluering
Prøvenemnda må dokumentere sin evaluering


Laste ned ppt "Leder i Akershus Prøvenemnd"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google