Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gjenvinningsfaget Aud Helene Rosenvinge Driftssjef Lindum AS Leder i Akershus Prøvenemnd 20.11.2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gjenvinningsfaget Aud Helene Rosenvinge Driftssjef Lindum AS Leder i Akershus Prøvenemnd 20.11.2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gjenvinningsfaget Aud Helene Rosenvinge Driftssjef Lindum AS Leder i Akershus Prøvenemnd 20.11.2010

2 Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - for miljøets skyld Drammen Lindum

3 Gjenvinningsfaget - læreplan Skal gi lærlingen/kandidaten god forståelse for betydningen av ressursforvaltning og bærekraftig samfunnsutvikling Skal bidra til å fremme kompetanse innen forskjellige former for gjenvinning, ved bruk av prosesser, maskiner og utstyr

4 Hovedområdene i læreplanen Gjenvinning av avfall Logistikk og kundebehandling Kvalitet og rammebetingelser (IK, HMS, regelverk osv) Miljø og økonomi Grunnleggende ferdigheter (muntlig, skriftlig, digitalt) Kompetansemål TIP faget er utgangspunktet

5 Utdanningsløpet Ungdommer: Vg1 – Teknikk og Industriell produksjon, TIP - 1 år Særløp i bedrift: 3 år som lærling + undervisning i læreplanens kompetansemål Voksne (praksiskandidater): (Almennfaglig repetisjonskurs (matte, fysikk, kjemi)) Kurs i gjenvinningsfaget Krav: 5 års allsidig praksis før fagprøven

6 HMS IK og KS i bedriften Avvikshåndtering Farlig avfall Avfallsfraksjoner – gjenbruk materialgjenvinning energigjenvinning deponering Rammebetingelser, lover og forskrifter Avfallspolitikk, overordnede målsettinger, historikk og utvikling Viktige temaer i fagprøven

7 2 dagers fagprøve Dag 1: Generell del Kandidaten lager en skriftlig plan for hva som skal gjøres Gjennomføre planen Egenevaluering Dag 2: Kandidatens daglige arbeid Kandidaten lager en skriftlig plan Gjennomfører planen Muntlig gjennomgang Egenevaluering Dokumentasjon

8 Akershus prøvenemnd Oppstart høst 2004 4 medlemmer med ulik bakgrunn Gjennomført 35 – 40 prøver Prøven gjennomføres over 2 dager 2 sensorer pr kandidat Kun praksiskandidater så langt Begynner å komme noen lærlinger Prøvenemnder i mange fylker / samarbeid

9 Kandidatens daglige arbeidsplass Sorteringsanlegg papir Vekta

10 Kandidatens daglige arbeidsplass Gassanlegget Containertransport Maskinfører

11 Kandidatens daglige arbeidsplass Gjenvinningsstasjonen

12 Kandidatens daglige arbeidsplass Hageavfallsmottak Mottak for farlig avfall

13 Kandidatens daglige arbeidsplass Jordproduksjon

14 Vurderingskriterier 1. Planlegging 2. Gjennomføring 3. Egenvurdering 4. Dokumentasjon

15 Kandidaten bør også vise at han/hun kan Finne fram i dokumentasjon Finne svar på konkrete spørsmål www.regelhjelp.no

16 Kandidaten bør kunne forklare avfallsflyten Sortering Brensels- produksjon Energigjenv. Avfall inn Biogass/ kompostering Materialgjenvinning Deponi Jordprodukter Energi

17 Nedstrømsløsninger Deponering Forbrenning Energigjenvinning Gjenbruk Materialgjenvinning Returselskaper Sortering

18 Se sammenhenger sette jobben sin inn i et miljøperspektiv og et samfunnsperspektiv Kg pr person19972007Verdi i kroner Husholdningsavfall300430 Matavfall601003.650 Det kastes mye i Norge Høyt forbruk = Mye avfall

19 Holdninger Vi har en jordklode Hvis hele verden skulle leve slik nordmenn lever, ville vi trenge 4 jordkloder

20 Engasjement Avfallspyramiden

21 Fortidens avfallsløsninger Alt i én dunk – og til ett sted Alt til deponi Alt til forbrenning Dårlig deponidrift Store klimagassutslipp (metan) Store nærmiljøpåvirkninger Ingen ressursutnyttelse Avfall bare et problem og en kostnad Avfallsbehandling – en lavstatusbransje Kun søppelhenting og –tømming Ingen kompetanseutvikling

22 Avfall er ressurser Materialgjenvinning Sparer jomfuelige råvarer Sparer energi Energiutnyttelse Forbrenning Biogassproduksjon Biologisk utnyttelse Resirkulering av næringsstoffer Resirkulering av organisk materiale Matproduksjon

23 Lindums utvikling 1997 2007

24 Moderne avfallsanlegg trenger dyktige medarbeidere Analyser Bygging av biocelle Gass- oppsamling

25 Terskelen må være overkommelig Viktig å motivere sine ansatte til å ta fagbrev Mange ansatte har forlatt skolen for mange år siden og er tvilende til om de kan klare kravene Opplæringen må være motiverende og tett linket til praktisk arbeid Incentiver Egenutvikling Økt faglig dyktighet og trygghet Økt yrkesstolthet Økt mestringsevne ift kunder og andre Mer attraktiv i jobbmarkedet Lønn

26 Kurs i egen bedrift Uttalt målsetting i Lindum om å styrke kompetansen til alle ansatte 12 driftsoperatører på kurs i 2008 – 2009 5 driftsoperatører på kurs fra høst 2010 Samarbeid gjerne med andre avfallsbedrifter

27 Praktisk gjennomføring av kurset Grunnkurs over 2 semester. 12 kapitler innen fagene matte, fysikk og kjemi Forelesninger og brevbesvarelser Avsluttes med en skriftlig intern prøve Gjenvinningsfaget over 2 semester. 20 kapitler med emner fra læreplanen Forelesninger og brevbesvarelser Avsluttes med 5 timers offentlig eksamen vår eller høst

28 Praktisk gjennomføring av kurset Oppmelding til praktisk fagprøve via Fagopplæringskontoret i hjemfylket Avlegge fagprøve Kan også gjennomføres som rent brevkurs, f.eks i grupper I Norge 2 kursopplegg: Maskin Entreprenørenes Forbund Norsk Industri (kun NI som tilbyr repetisjonskurs i realfagene)

29 Fagbrev - Utviklingspotensial for den enkelte Læring gir mulighet – men det er ingen automatikk i at muligheten blir virkeliggjort. Det er mange som lærer noe uten å bruke det de har lært! – Nå har jeg lært å snakke, men jeg finner ikke på noe å si.

30 Læring er … en relativt varig endring i adferdspotensial gjennom erfaring som gir ny eller endret kompetanse Kunnskaper– ”å vite” Ferdigheter– ”å kunne gjøre”Kompetanse Holdninger– ”å ville og tørre”

31 Incentiver for bedriften Kompetansen i bedriften øker Lojale medarbeidere – gode ”ambassadører” Vår bedrift satser også på å øke den allmennfaglig kompetanse. Sammen med gjenvinningsfaget må de også ta et teoretisk grunnkurs i matematikk, fysikk og kjemi Gir bransjen økt anerkjennelse Fortrinn for bedriften med faglært personell Er med å styrker rekruttering til avfallsbransjen Gir bedriften bedre kvalitet på det man kan tilby sine kunder

32 I USA er det nå lansert et betalingssystem for innlevert avfall, 3 cent pr enhet Aftenposten i dag: Antallet søppelenheter samlet inn, igjen ifølge selskapet Terracycle, er hittil nærmere 1,9 milliarder, noe som har generert nesten 1,5 millioner dollar (ni millioner kroner) til veldedighet. ”Vi har en blyantholder som vi lager av gamle saftbokser. Ettersom saftboksene er så godt som gratis, kan vi selge blyantholderne for 1,99 dollar (12 kroner). Andre selger kanskje noe tilsvarende for ti dollar (60 kroner). Så der ser du forskjellen”, sier Szaky.

33

34 Kompetanse Læring er … en relativt varig endring i adferdspotensial gjennom erfaring som gir ny eller endret kompetanse Kunnskaper FerdigheterKompetanse Holdninger

35 Evaluering Dokumentasjon og egenevaluering Prøvenemnda må dokumentere sin evaluering


Laste ned ppt "Gjenvinningsfaget Aud Helene Rosenvinge Driftssjef Lindum AS Leder i Akershus Prøvenemnd 20.11.2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google