Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mangfald av vinnarar Hovudtrekka i stortingsmelding nr. 39.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mangfald av vinnarar Hovudtrekka i stortingsmelding nr. 39."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mangfald av vinnarar Hovudtrekka i stortingsmelding nr. 39

2 Mangfald av vinnarar  Næringsstruktur  374 000 foretak med tilsette  99,5 % av desse har mellom 1 – 100 tilsette  90 % av desse har mellom 1 – 20 tilsette  60 % av desse har mellom 1 – 4 tilsette  Ein brei og aktiv næringspolitikk  Arbeidskraft  Kunnskap og kompetanse  Forsking og kommersialisering  Næringsklynger  Gode rammevilkår for små og mellomstore bedrifter.  Miljøteknologi  Innovasjon og produktivitetsvekst  Tilskotsordningar og risikokapital www.sfj.no

3 Mangfald av vinnarar  Ein brei og aktiv næringspolitikk forts.  Nyetableringar og entreprenørskap  Infrastruktur – samferdsel og digital infrastruktur  Distrikts- og regionalpolitikk  Internasjonalisering  Satsingsnæringar  Energi  Maritim verksemd  Marine næringar  Reiseliv  IKT  Helse- og velferdsteknologi  Varehandel  Bygge- og anleggsnæringa  Transportnæringa www.sfj.no

4 Mangfald av vinnarar  Strategiar for spesifikke områder  Mineralnæringa  Kulturnæringa  Romteknologi  Tre- og skognæringa www.sfj.no

5 Mangfald av vinnarar  Utfordringar  Korleis få til meir næringsretta FoU og utvikling?  90 % av verksemdene har mellom 1 – 20 tilsette  60 % av verksemdene har mellom 1 – 4 tilsette  Byråkrati – terskelen  Kunnskapen om korleis få godkjent søknad?  FoU – hovudprosjekt 2 – 6 mill. kroner!  Korleis skal lokalt næringsliv få ta del i dei nasjonale satsingane? www.sfj.no

6 Nasjonale satsingar  Moglegheiter  Tilførsel av kunnskap! 1.linjetenesta i kommunane  Samarbeid mellom mellomstore og småbedrifter 1. linjetenesta – ein viktig døropnar for lokalt næringsliv www.sfj.no

7


Laste ned ppt "Mangfald av vinnarar Hovudtrekka i stortingsmelding nr. 39."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google