Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Svelge- og taleproblemer ved MS Logoped MNLL Ole-Andreas Holmsen © Copyright Ahus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Svelge- og taleproblemer ved MS Logoped MNLL Ole-Andreas Holmsen © Copyright Ahus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Svelge- og taleproblemer ved MS Logoped MNLL Ole-Andreas Holmsen © Copyright Ahus

2 Spise- og svelgeproblemer Hver gang vi spiser bruker vi 28 muskler og 7 hjernenerver for å svelge en matbit Et normalt svelg varer 1. sekund Bruker pasienten mer enn 20-30 sekunder på å svelge har han et stort problem © Copyright Ahus

3 Nervebaner

4 Spise- og svelgeproblemer Vi svelger gjennomsnittlig 35 ganger/ time i våken tilstand 6 ganger/ time under søvn Vi svelger til sammen ca. 600-1000 ganger/ døgn Vi produserer til sammen ca. 500-700 ml spytt/ døgn © Copyright Ahus

5

6 Hva er dysfagi? Dysfagi betyr spise- og svelgevansker Dysfagi kan oppstå som følge av problemer med munn-, tunge- og svelgemuskulatur, eller når nerveforsyninger til disse musklene svikter En person med dysfagi kan ikke spise normalt, og kan få mat/drikke i luftveiene (aspirasjon) © Copyright Ahus

7 Symptomer Mat/ drikke renner ut av munnen Sikling Hosting/ kremting før, under eller etter måltidet Uren/ ”grøtet” stemme Mat samles i munnhulen Endringer i pustemønster – økt/ redusert slimproduksjon Temperaturøkning, hyppige pneumonier Vekttap © Copyright Ahus

8 Konsekvenser Aspirering (pneumoni) Ernæringsproblemer –Vekttap –Underernæring –Dehydrering Sosial isolasjon Død © Copyright Ahus

9 Sondeernæring Nesesonde © Copyright Ahus

10 PEG Dersom dysfagien er total må ernæringsinntaket sikres med en PEG (perkutan endoscopisk gastrostomi)

11 Dette utelukker ikke videre trening av svelgfunksjonen. Ernæringsfysiolog må kontaktes for rett ernæringsinntak

12 Tiltak ved spise- og svelgeproblemer Våkenhet Gi aldri mat/ drikke før hoste- og svelgerefleks er kartlagt Riktig hode- og sittestilling Rolige omgivelser –unngå forstyrrelser (TV, radio osv.) Overvåking/ tilsyn © Copyright Ahus

13 Dårlig sittestilling

14 Tiltak Tverrfaglig vurdering Riktig tilpasset kost Fortykningsmiddel Riktig spiseteknikk –Ikke blande mat/ drikke i samme munnfull –Små biter, strøkne skjeer, små slurker –Hver munnfull svelges godt © Copyright Ahus

15 Tiltak Etter måltidet bør en sitte oppreist i ca. 30 minutter, etter sondeernæring ca. 1 time God munnhygiene –Munnstell uføres etter hvert måltid! –Obs tannproteser! Ansikt- og munnstimulering Vurdere behov for sondeernæring Videofluoroscopi © Copyright Ahus

16 Videofluoroskopi

17 Sunnaas

18 Munn- og ansiktsstimulering Utføres 5 minutter før hvert måltid Sitronvann Elektrisk tannbørste Trene svelgrefleksen –Hodevridning –Mendelsohns øvelse © Copyright Ahus

19 Nettadresse e-læring eksternt https://laeringsportalen.helse- sorost.no/elps40/content/04fc71d1-06d3-41cb- baf4-4922e0d54e20/course/asset/main.html http://us4.campaign- archive1.com/?u=75958892ebbce985fb7f134e6 &id=278209a489&e=fed5ce2934 Disse inneholder også nasjonal svelgetest.

20 Åpning e-læringskurs

21 Nasjonal svelgetest

22 Eksempler 1 © Copyright Ahus

23 Eksempler 2

24 Tale- kommunikasjonsvansker Dysartri Vansker med å utføre viljestyrte handlinger hvor vanskene ikke skyldes manglende forståelse for oppgaven, men lammelser eller nedsatt følelse i muskelgruppene som brukes ved handlingen. (Sundet - Reinvang) -Tunge, leppe -Tempo, koordinasjon © Copyright Ahus

25 Tale- kommunikasjonsvansker Anartri –Lammelser som rammer strupehodet og stemmebåndene slik at pasienten ikke klarer å lage lyd i det hele tatt. –Lettere lammelser i stemmebåndene som gir hes og luftfylt stemmekvalitet. © Copyright Ahus

26 Hva kan jeg gjøre? Dersom du ikke forstår pasienten skal du ikke late som om du forstår. Enkelte pasienter kan ha et verbalt språk som er helt uforståelig, og de reagerer sterkt på sin egen utilstrekkelighet Du får bruk for din fantasi når det gjelder å forestille seg hva pasienten ønsker å si. © Copyright Ahus

27 Hva kan jeg gjøre? Ja/nei – kommunikasjon. Prøv om svaralternativene ”ja” og ”nei” kan lette samtalen. I så fall kan du bære kommunikasjonsbyrden ved å avslutte samtalen med kontrollspørsmål som kan besvares med et ”ja” eller ”nei”. © Copyright Ahus

28 Hva kan jeg gjøre? Henvise til logoped –Artikulasjonsøvelser –Tempo –Tydelighet –Bukstøtte – pusteøvelser Fonasjon i rør –Klassisk stemmebehandling –LSVT-metoden –Lee Silverman © Copyright Ahus

29 Fonasjon i rør Hvorfor: Stemmedannelse Diafragmastøtte (mellomgulv) Kompresjon Fonasjon i rør. 5 min daglig, Innkjøp ½ l flaske og ¼ ” plastrør (Jernvare) 4 cm varmt (40) vann i flasken, røret ned i.

30 Fonasjon i rør Blåse ut (i røret) – pust inn x3 Blås ut med O-lyd – pust inn x3 O-lyd trekk røret sakte ut av munnen – pust inn x3 Synkende/stigende lyd ned i flasken – pust inn x3

31 Hvilke rettigheter har pasienten? Det er to lovverk å forholde seg til: –Opplæringsloven §4A-2 –Lov om folketrygd kapittel 5, §5-10 © Copyright Ahus

32 Opplæringsloven Til nå den mest benyttede for brukergruppen Det står imidlertid ingen steder i loven at kommunen plikter å ha tilsatt logoped Logopeder flyttes i dag over til PP- tjenesten © Copyright Ahus

33 Lov om folketrygd Etter henvisning fra lege til privatpraktiserende logoped. –Krever kommunalt avslag. Dette er en utbetalingsavtale uten tak, - så lenge det er dokumentert behov og en logoped med mønsteravtale med trygdekontoret, er tilgjengelig, skal tilbudet dekkes økonomisk. © Copyright Ahus


Laste ned ppt "Svelge- og taleproblemer ved MS Logoped MNLL Ole-Andreas Holmsen © Copyright Ahus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google