Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Copyright © 2004 Universitetet i Oslo AGENDA Dette er en brød tekst, på en mønstret bakgrunn. Velkommen til HUMSAM Etableringskurs høsten 2004! Tor Borgar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Copyright © 2004 Universitetet i Oslo AGENDA Dette er en brød tekst, på en mønstret bakgrunn. Velkommen til HUMSAM Etableringskurs høsten 2004! Tor Borgar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Copyright © 2004 Universitetet i Oslo AGENDA Dette er en brød tekst, på en mønstret bakgrunn. Velkommen til HUMSAM Etableringskurs høsten 2004! Tor Borgar Hansen

2 Copyright © 2004 Universitetet i Oslo AGENDA Dette er en brød tekst, på en mønstret bakgrunn. Hva skjer i dag? 1.Kjapp presentasjon av Gründer- skolen og våre aktiviteter 2.Presentasjon av opplegget for HUMSAM Etableringskurs 3.Hvem er dere? Del 1 og 2 4.Hva slags forventninger har dere til dette kurset? 5.Hva slags ideer har dere? 6.Vi spiser pizza på Jeppe – HVEM BLIR MED?

3 Copyright © 2004 Universitetet i Oslo AGENDA Dette er en brød tekst, på en mønstret bakgrunn. Gründerskolen) 1.Senter for entreprenørskap (f.k.a. Gründerskolen) Administrasjon: 6 heltidsansatte Samtlige har praktisk entreprenørskapserfaring Ulik faglig bakgrunn: økonomi, IT, ingeniør, historie, markedsføring, ESST Alle arbeider med både administrasjon og undervisning Faglig stab: Ingen faste foreløpig ”II’ere”: Erling Maartmann-Moe, Tore Karlsson, Haakon Bryhni Utenlandske gjesteprofessorer: NYU og NUS Gjesteforelesere fra privat og offentlig sektor

4 Copyright © 2004 Universitetet i Oslo AGENDA Dette er en brød tekst, på en mønstret bakgrunn. AGENDA Dette er en brød tekst, på en mønstret bakgrunn. 2. Programmet Gründerskolen Bakgrunn og organisering Startet i 1999 ved UiO Kun IFI og UiO de første årene…. Opplegg Forkurs i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Ås og Sandvika Helgesamling for alle studenter Hospitering og entreprenørskapsstudier i Singapore, Shanghai, San Francisco og Boston Avslutningsseminar for alle studenter Studenter Flertallet har naturvitenskapelig og økonomisk bakgrunn, men stadig flere kommer fra andre miljøer Sterk økning i søkere og studenter Samarbeidspartnere NTNU, UiB, UiT, BI, NHH, NLH, AHO, HiB, HiØ, HiA etc. Innovasjon Norge, NUS, BU, Cornell, Fudan

5 Copyright © 2004 Universitetet i Oslo 3. Master i entreprenørskap Formål Å utdanne kandidater med ulik faglig bakgrunn til å lede eller delta i forskings-/kunnskapsbasert innovasjons- og oppstartsprosesser Opplegg Bygger videre på de positive erfaringene fra GS 120 studiepoeng Status Masteren er vedtatt Pilotkull på inntil 25 studenter med bakgrunn innen informasjonsteknologi eller molekylær biovitenskap starter vår 05

6 Copyright © 2004 Universitetet i Oslo AGENDA Dette er en brød tekst, på en mønstret bakgrunn. AGENDA Dette er en brød tekst, på en mønstret bakgrunn. 4. Etter- og videreutdanning Kurs i virksomhetsetablering 10 studiepoeng To ganger årlig Samarbeid med Oslo Kommune, Næringsetaten HUMSAM Samarbeidsprosjekt mellom Innovasjon Norge, NFR, Kulturell Dialog og Gründerskolen 5 studiepoengs entreprenørskapskurs beregnet på humanister og samfunnsvitere To ganger i året, første gang høst 2003

7 Copyright © 2004 Universitetet i Oslo AGENDA Dette er en brød tekst, på en mønstret bakgrunn. 5. Venture Cup Oslo og Akershus 2004 Organisering Regional videreføring etter Venture Cup-modellen Samarbeid mellom læresteder, næringsliv og offentlige sektor Ett årsverk ved Gründerskolen sørger for koordineringen START bidrar med sentrale oppgaver i konkurranseperioden Status Det arbeides med å sikre finansieringen, samt planlegge konkurransen som skal avvikles fra mars til august 2004. Det er søkt om midler fra Innovasjon Norge, Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og NHO. Bedrifter inviteres som sponsorer Aktiviteter Fase 1: deltakere leverer en forretingsidébeskrivelse Fase 2: deltakere leverer fullstendig forretningsplan Kick-Off, forelesninger/workshops, gratis veiledning, tilbakemeldinger til alle deltakere, prisutdelinger

8 Copyright © 2004 Universitetet i Oslo AGENDA Dette er en brød tekst, på en mønstret bakgrunn. Hva skjer i dag? 1.Kjapp presentasjon av Gründer- skolen og våre aktiviteter 2.Presentasjon av opplegget for HUMSAM Etableringskurs 3.Hvem er dere? 4.Hva slags forventninger har dere til dette kurset? 5.Hva slags ideer har dere? 6.Vi spiser pizza på Jeppe

9 Copyright © 2004 Universitetet i Oslo AGENDA Dette er en brød tekst, på en mønstret bakgrunn. HUMSAM Etableringskurs høst 2004 - 1 Kurset har obligatorisk fremmøte Kurset avholdes i undervisnings- rom 1 på UB Øvinger blir avholdt i tilgrensende grupperom Vi begynner kl. 17:15 Vi avslutter kl. 20 (unntatt 19.10, da holder vi på til kl. 21) Pauser tar vi ved behov Nettbasert evaluering etter hver seanse – vær vennlig og svar

10 Copyright © 2004 Universitetet i Oslo AGENDA Dette er en brød tekst, på en mønstret bakgrunn. HUMSAM Etableringskurs høst 2004 - 2 Avsluttende oppgave leveres innen onsdag 1. desember Mini-forretningsplan som omfatter det vi går gjennom på kurset Oppgaven bedømmes som bestått/ikke bestått Oppmøte og aktiv deltakelse i gruppeøvinger vil også telle med i vurderingen Bestått kurs gir 5 studiepoeng

11 Copyright © 2004 Universitetet i Oslo AGENDA Dette er en brød tekst, på en mønstret bakgrunn. HUMSAM Etableringskurs høst 2004 - 3 Pensum: Thomas Kubr, Daniel Ilar og Heinz Marchesi (2002): ”Fra ide til ny virksomhet – En håndbok for nye vekstselskaper” (Venture Cup boka) Selges på Gnist eller gjennom Universitetsforlaget

12 Copyright © 2004 Universitetet i Oslo HUMSAM Etableringskurs - oversikt DatoKlokkeslettStedTema Tirsdag 12. oktober kl 17:15 - 20:00UB, UV 1Introduksjon, forventninger og bli kjent Torsdag 14. oktober kl 10:30 - 12:30 Forskning sparken Deltagelse på Gründerdagen og standen til HUMSAM/UiO Tirsdag 19. oktober kl 17:15 - 21:00UB, UV 1 Markedet for HUMSAM-kunnskap og bevisstgjøring av egen kunnskap - paneldebatt Tirsdag 26. oktober kl 17:15 - 20:00UB, UV 1 Lag produkter av din kunnskap og sett pris på dem! Tirsdag 2. november kl 17:15 - 20:00 UB, UV 1 Hvordan selge dine produkter? Tirsdag 9. november kl 17:15 - 20:00 UB, UV 1 Økonomi og lønnsomhet + litt om IPR Tirsdag 16. november kl 17:15 - 20:00 UB, UV 1How to do it - starte sin egen bedrift - praksis Oppsummering av kurset Kurset er et tilbud til studenter på hovedfags- og masternivå, samt uteksaminerte kandidater, fra HF-, SV- og UV-fakultetene. Kurset er begrenset til 30 deltagere.

13 Copyright © 2004 Universitetet i Oslo AGENDA Dette er en brød tekst, på en mønstret bakgrunn. Dag 1,5 – Torsdag 14. oktober kl. 10:30 – 12:30 Deltagelse på Gründerdagen Være med på standen til HUMSAM- prosjektet/UiO Observere og lære Dersom du har noe å presentere, gjør det!

14 Copyright © 2004 Universitetet i Oslo AGENDA Dette er en brød tekst, på en mønstret bakgrunn. Dag 2 – tirsdag 19. oktober kl. 17:15 – 21:00 Kartlegge markedet for HUMSAM produkter/kunnskap Bevisstgjøring av nytten av HUMSAM-kunnskap PANELDEBATT med: Bjarne Lie (Four Seasons Venture) Vidar Grøtta (Karrieresenteret) Jørgen Moltubakk (Norges Litteraturskole) Margit Klingen (Kulturell Dialog) N.N.

15 Copyright © 2004 Universitetet i Oslo AGENDA Dette er en brød tekst, på en mønstret bakgrunn. AGENDA Dette er en brød tekst, på en mønstret bakgrunn. Dag 3 – Tirsdag 26. oktober kl. 16:15 - 19:15 Produktifisering – lag produkter av din kunnskap og sett pris på dine produkter Introduksjon v/Jørgen Hansson fra VIPE Gruppeøvinger

16 Copyright © 2004 Universitetet i Oslo AGENDA Dette er en brød tekst, på en mønstret bakgrunn. AGENDA Dette er en brød tekst, på en mønstret bakgrunn. Dag 4 – Tirsdag 2. november kl. 17:15 – 20:00 SALG AV HUMSAM produkter Jens Kanden fra HandsOn

17 Copyright © 2004 Universitetet i Oslo AGENDA Dette er en brød tekst, på en mønstret bakgrunn. Dag 5 – Tirsdag 9. november kl. 17:15 – 20:00 Økonomi og lønnsomhet Litt om IPR

18 Copyright © 2004 Universitetet i Oslo AGENDA Dette er en brød tekst, på en mønstret bakgrunn. Dag 6 – Tirsdag 16. november kl. 17:15 – 20:00 Hvordan starte sin egen bedrift – i praksis Oppsummering av kurset Praktisk informasjon rundt eksamen

19 Copyright © 2004 Universitetet i Oslo Lekse til neste gang Tenk gjennom følgende spørsmål: Hva er ditt produkt? Hva ønsker du å selge? Hva er unikt med ditt produkt? Hvorfor skal man kjøpe fra deg/dere? Hvilket behov skal det dekke? Hvem vil være kundene til ditt produkt? Prøv å identifisere type kunde Sluttkunde vs hvem betaler Hvem er din drømmekunde? Navngi en spesifikk kunde Hva er størrelsen (i kroner) på markedet for ditt produkt?

20 Copyright © 2004 Universitetet i Oslo AGENDA Dette er en brød tekst, på en mønstret bakgrunn. Spørsmål? Svar vil du ofte finne på kurssiden: http://www.matnat.uio.no/ent/humsam.html

21 Copyright © 2004 Universitetet i Oslo AGENDA Dette er en brød tekst, på en mønstret bakgrunn. Hva skjer i dag? 1.Kjapp presentasjon av Gründer- skolen og våre aktiviteter 2.Presentasjon av opplegget for HUMSAM Etableringskurs 3.Hvem er dere? Del 1 og 2 4.Hva slags forventninger har dere til dette kurset? 5.Hva slags ideer har dere? 6.Vi spiser pizza på Jeppe

22 Copyright © 2004 Universitetet i Oslo AGENDA Dette er en brød tekst, på en mønstret bakgrunn. Hva skjer i dag? 3.Hvem er dere? Del 1 Student? Hvor har du studert? Tilgang til studentweb? Personnummer 6.Vi spiser pizza på Jeppe

23 Copyright © 2004 Universitetet i Oslo AGENDA Dette er en brød tekst, på en mønstret bakgrunn. Hva skjer i dag? 3.Hvem er dere? Del 2 4.Hva slags forventninger har dere til dette kurset? 5.Hva slags ideer har dere? OVER TIL MORTEN FRA SØLVPILEN 6.Vi spiser pizza på Jeppe

24 Copyright © 2004 Universitetet i Oslo AGENDA Dette er en brød tekst, på en mønstret bakgrunn. Hva skjer i dag? Vi går til Jeppe


Laste ned ppt "Copyright © 2004 Universitetet i Oslo AGENDA Dette er en brød tekst, på en mønstret bakgrunn. Velkommen til HUMSAM Etableringskurs høsten 2004! Tor Borgar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google