Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NORSKKURS GRUPPE A.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NORSKKURS GRUPPE A."— Utskrift av presentasjonen:

1 NORSKKURS GRUPPE A

2 BEFOLKNING - Folketall i Norge i dag: 5 051 275 (www.ssb.no)

3 LEVEALDER INNVANDRINGSBEFOLKNING NASJONALE MINORITETER FØDSELSTALL/GJENNOMSNITTSALDER FOR FØRSTEGANGSFØDENDE SAMLIVSFORMER

4 HVORFOR FÅR KVINNER I NORGE MANGE BARN?
A: Norge er et protestantisk land. B: Norske kvinner (og menn) er mer fertile enn andre. C: Nordmenn har en god privatøkonomi. D: Norske kvinner er høyt utdannet. E: Nordmenn har lite kunnskap om prevensjonsmidler. F: Norske kvinner er mer opptatt av barn enn av karriere. G: Velferdsordningene for barnefamilier er svært gode i Norge.

5 GJENNOMGANG AV SPØRSMÅL
1 a Hvorfor lever nordmenn lenger nå enn før? Er det slik i andre land du kjenner? b Hva tror dere er grunnen til at norske kvinner får så mange som 1, 98 barn? Hva er grunnen til at dette tallet går ned i mange europeiske land? c Hvorfor har gjennomsnittsalderen til førstegangsfødende økt?

6 Gå sammen to – tre og les teksten høyt til hverandre.
NYE FAMILIEMØNSTRE Gå sammen to – tre og les teksten høyt til hverandre. Svar på oppgave 4 (a-g) i gruppene: A) Hvordan skiller det norske familiemønsteret seg fra andre lands familiemønster? B) Hvorfor kan man si at utviklingen av familielivet i de siste 20 – 30 årene både kan betraktes som negativt og positivt? C) Viser studier at skilsmissebarn klarer seg dårligere i livet fordi foreldrene skiller seg?

7 D) Hva er konsekvensen i de fleste land når kvinner får økt utdanning?
E) Hva er det som overrasker andre land når man sammenligner norske kvinner med lav utdannelse med norske kvinner med høy utdannelse? F) Hvilke land synes det er viktig å lære av Norge, og hvorfor synes de det er viktig å lære av Norge? G) Hvilke anbefalinger får land som ønsker høyere fødselstall? Sammenlign familiemønstrene i Norge med deres hjemland.

8 STATISTIKK – ANALYSE AV FIGURER OG TABELLER
Les hver deres presentasjon/analyse av en figur, og noter stikkord slik at du kan gjenfortelle innholdet: 1) ”De 15 største innvandrergruppene i Norge” 2) ”Andel nordmenn i alderen år som røyker daglig eller av og til” Gå sammen to og to (1+2) og presenter figurene på bakgrunn av tekstene dere har lest. Gi gjerne deres egne forklaringer på figurene også, om dere ikke er enig med tekstene.

9

10 STATISTIKK - VOKABULAR
Denne figuren viser Tabellen viser / Ifølge tabellen Hovedtendensen er Med utgangspunkt i figuren ser vi …

11 Dette er en oppgang på … Nedgangen er på 10%. Polakkene utgjør den største gruppen innvandrere i Norge. En jevn utvikling Ingen endring Å holde seg stabil

12 Tallet på studenter var fallende.
Antallet studenter… I absolutte tall … I prosent … Prosenten ligger på … Kurven stiger. å stige – stiger – steg – har steget å øke – øker – økte – har økt å synke – synker – sank – har sunket

13 Når det gjelder arbeidsinnvandring …
Det kan tyde på Det ser ut til å være … Dette kan stemme med.. Dette kan ha sammenheng med… Det har kanskje noe å gjøre med… Jeg tviler på at … Dette skyldes nok … Dette slår alle rekorder..

14 Gruppe 1 – beskriver figur 1 +2 Gruppe 2 – beskriver figur 3 +4
OPPGAVE - GRUPPER Gruppe 1 – beskriver figur 1 +2 Gruppe 2 – beskriver figur 3 +4 Gruppe 3 – beskriver figur 5 +6 Gruppe 4 – beskriver figur 7 + 8 Gruppe 5 – beskriver figur

15 STATISTIKK - GRUPPEOPPGAVE
Diskuter de utleverte figurene (www.ssb.no) i grupper, og presenter dem så for resten av klassen: Hva viser de? Er det noe dere synes er spesielt? Prøv å forklare grunnene til tallene/funnene i figurene. Ta i bruk utrykk som: å bestå av, tallet på, antallet, å slå en rekord, en jevn utvikling, ingen endring, å holde seg stabil, prosenten ligger på…, i tillegg, det ser ut til å være, det har en sammenheng med…, å tvile på noe, en nedgang – nedgangen er på …%

16 LEKSE TIL MANDAG Les side 46 om hvordan vi uttrykker årsak og konsekvens. Løs oppgave 5 – 7, side 47 – 49. Til onsdag: Les novellen “Skolegutt” av Laila Stien, side 180 – 182.

17 TEKST 3 Skriv en analyse av en tabell eller figur (enten fra det utleverte arket, eller en du selv har funnet på Forklar hva tabellen/figuren viser, og gjør greie for hva som kan være grunnene til tallene som kommer fram. Alle tekstene skal være på ca ord. Innlevering hver mandag, enten på e-post eller på papir. Studentene får tilbakemelding på hver oppgave, og anbefales sterkt å levere disse jevnlig gjennom hele semesteret.


Laste ned ppt "NORSKKURS GRUPPE A."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google