Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt Autosys Status og planer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt Autosys Status og planer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nytt Autosys Status og planer

2 Nytt Autosys Nasjonalt førerkort- og kjøretøyregister
Tjeneste/funksjonalitet som i dagens Autosys med noe justering i omkringliggende systemer Modernisering av IKT-arkitektur Tjenesteorientert

3 Hva skal vi lage? Tjeneste/funksjonalitet som i dagens Autosys
med noe justering i omkringliggende systemer for å tilpasse til ny arkitektur og integrasjon Oppfylle gjeldene regelverk på en bedre måte. Spesielt Økonomireglementet for staten Modernisering av IKT-arkitektur Omfang besluttet gjennom Sentralt Styringsdokument

4 Utgangspunkt for prosjektet
I prosjektet forholder vi oss dagens regelverk og prinsipper inntil annet er besluttet Samtidig må vi kunne stille spørsmål om hvorfor ting gjøres på en bestemt måte og diskutere/foreslå alternative løsninger. Ikke bare se på hvordan vi gjør ting i dag

5 Leveranseinndeling Inndelt inn i 5 leveranser
Flest mulig leveranser (til produksjon) Minst mulig sameksistens Færrest mulig omlegginger for brukerne

6

7 Tidsplan for leveranser
OLBF = Overordnet LøsningsBeskrivelsesFase OLBF = Løsningsbeskrivelsesfase 21.3 13.5 = Konstruksjonsfase LEVERANSE 0 = Godkjenningsfase 25.4 27.5 26.10 22.12 LEVERANSE 1 26.9 28.10 25.4 9.7 LEVERANSE 2 5.3 27.4 31.10 20.2 LEVERANSE 3 17.9 2.11 17.4 31.7 LEVERANSE 4 11.3 19.4 30.10 14.3 2011 2012 2013 2014

8 Gevinstrealisering Et hovedområde for gevinstrealisering er å oppnå en høy andel brukere av de nye selvbetjeningsløsningene. Dette vil stå for de største nytteeffektene både eksternt og internt. Ny teknologisk plattform Kvalitetssikring av løsningen under utviklingen: funksjonalitet, bruker­vennlighet, stabilitet/ytelse etc., og sikkerhet Eksplisitte egenskaper ved nytt Autosys, som oppfylling av økonomi­regelverket

9 Hvordan Statens vegvesen vil generelt gjøre selvbetjeningsløsningene så attraktive å benytte som mulig Flere forhold rundt tjenestetilbudet på trafikkstasjonene vil kunne påvirke hvor mange som vil gå over til selvbetjeningsløsninger på nett. Et tett samarbeid med andre etater og virksomheter for å sikre mer heldekkende selvbetjeningsmuligheter vil være aktuelt der dette er mulig (TAD, Skatt, Politiet, forsikring, bilbransjen). Dette vil gi tjenestebrukerne bedre mulighet til å gjøre ’fullført saksbehandling’ selv, på nett. Statens vegvesen vil også se etter muligheter for å kombinere selvbetjenings­løsningene med andre nett-tjenester (informasjon om regelverk, bruk av MinSide etc.).

10 Dagens systemer vs nytt Autosys
Leveranse 0 Leveranse 1 Leveranse 2 Leveranse 3 Leveranse 4 COC Erstatte Tyegodkjenning Autosys Førerkortregister Føniks Fabian BISI Integrere SOFI Prikkregister  Erstatte Difas Teosys TSK Autosys Motorvognregister (Erstatte?) Enkeltgodkjenning Autoreg registrering Autoreg. Kj.merkeprotokoll Autoreg kj.merkeprodusent VaDIS Timeplan PKK Verkstedregister Autoreg betaling Transporttillatelser Betsys SamX Arkiv Kunde Eksterne systemer Førerkortleverandør Elys Vognkortleverandør MinSid/Altinn Integrere? Eucaris RESPER

11 Selvbetjening Kjøretøy
Varsling PKK Eierskifte Timebestilling hallkontroll Oppslag på tekniske krav Oppslag status for kjøretøy Varsling tidsbegrensede godkjenninger Omregistrering Betale gebyr og eventuelt avgift Av- og påregistrering

12 Selvbetjening Trafikant
Oppslag på informasjon om mitt førerkort Søknad om førerkort alle klasser. Inkl utvidelser og innbytte Bestille tid for praktisk prøve. Se ventetid Betale gebyr på nett Varsel om prøvetidspunkt Varsel utløp førerprøve Varsel utløp kompetansebevis Varsel utløp karantenetid Varsel utløp førerrett/førerkort

13 Selvbetjening felles Tapte dokumenter Redigere kundeprofil
Vognkort, kjennemerke, førerkort Redigere kundeprofil Valg av varselkanal

14 Føringer Selvbetjening og automatisering
Selvbetjening for flest mulig typer søknader (inkludert partnerløsninger Automatisert saksbehandling der det er volumer av saker og det ikke forutsettes skjønnsmessige vurderinger Prioritere en god selvbetjeningsløsning fremfor en avansert saksbehandlerløsning Prioritere gode selvbetjeningsløsninger fremfor mange

15 Føringer Skarpere skille mellom godkjenning og registrering
Avgiftsklassifisering som et mer frittstående steg i prosessen Muligheter for å ta kjøretøy midlertidig ut av bruk utredes Mer rettferdig sanksjonering og oppfølging (ikke bare de som blir påtruffet på veg) Bruke coc-data mer direkte for registrering der vi ikke har typegodkjenningsdata

16 Leveranse 0 Ny løsning for typegodkjenning
Mer informasjon knyttet til en typegodkjenning som lastes ned fra Nortype Komplett datasett vil være tilgjengelig i nytt Autosys Typegodkjenningsdata og avgiftsklassifisering separeres Dataene kopieres til dagens typegodkjenningsregister Dagens typ.reg. kompletteres med felt for hybrid og plugin-hybrid Ny teknisk løsning for innsending av coc Sendes inn gjennom ny tjeneste i Altinn COC format som tekstfiler lik dagens e-post løsning (ikke komplett COC) i leveranse 0 Mulighet for maskin til maskin grensesnitt. Maks. overføringskapasitet 40 mb Dagens e-post løsning kan benyttes inntil videre, men på sikt skal Altinn-løsningen erstatte denne.

17 Status leveranse 0 Ble ferdige med sprint 9 (siste sprint) rett før jul. Pga. problemer med de tekniske miljøene i kombinasjon med feil har det vært problemer med sprinttesting av sprint 8 og 9. Revidert tidspunkt for oppstart i midten av mars er derfor usikkert. Det videre testarbeidet vil vise om vi må utsette oppstarten ytterligere og ev. hvor mye

18 Status leveranse 1 Løsningsbeskrivelsesfasen startet rett før jul
Skal etter planen være ferdig 27/1 Det er viktig at vi kommer gjennom bredden av funksjonaliteten til et visst nivå Planlagt ferdig ca oktober

19 Hovedmål leveranse 1 Hovedmålet for leveranse 1 er å erstatte førerkortdelen av dagens Autosys slik at denne funksjonaliteten i dagens Autosys skal skrus av. Ny løsning skal oppfylle 3. førerkortdirektiv Førerrett Yrkessjåførkompetanse ADR-kompetanse (Transport av farlig gods) Utrykningskompetanse

20 Hovedmål leveranse 1 Restanser fra leveranse 0 Teknisk gjeld
Forberedelse til selvbetjening Elys


Laste ned ppt "Nytt Autosys Status og planer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google