Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FSU for innleggelse og utskrivning Torfinn Eriksen-Volnes Hjerteavdelingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FSU for innleggelse og utskrivning Torfinn Eriksen-Volnes Hjerteavdelingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 FSU for innleggelse og utskrivning Torfinn Eriksen-Volnes Hjerteavdelingen

2 Arbeidsoppgaver

3 Medlemmer i gruppen Fra St.Olav Torfinn Eriksen-Volnes, lege ved hjerteavdelingen, Leder Marit Øverås, prosjektleder E meldinger, samhandlingsavdelingen, sykepleier Merete Knudsen, samhandlingsrådgiver, samhandlingsavdelingen, sykepleier Ida Stavnesli, Lungeavdelingen, seksjonsleder, sykepleier Bodil Dyrstad, lege, samhandlingsavd. Lars Gunnar Johnsen, ort avd, lege Fra kommunene Liz Raaken, daglig leder Fosen DMS, sykepleier Liv Ågot Hågensen, samhandlingsenheten i SiO, kreftkoordinator Kyrre Gorm Johnsen, leder Øya HVK, Trondheim Kommune Tove Røsstad, lege Øya Helsehus/kommuneoverlege, Trondheim Kommune Bjørn Reseke, allmennlege, Midtre Gauldal Hanne Pinkney, leder Saupstad hjemmetjeneste, Trondheim kommune. Brukerrepresentant Rolf Broholm Vedtatt at representant fra psykisk helsevern skal inn, og vi er i ferd med å finne en person her

4 Arbeid til nå Vi hadde første møte 07. Januar og et oppfølgende møte 28.01.2015. Første arbeidsmøte for gruppen var 11.02.2015 der vi gjennomgikk Felles mal for informasjon, kommunikasjon og nødvendig datagrunnlag til bruk ved innleggelse og utskrivning fra sykehus. - Bestilling fra ASU /FSU akutt og beredskap : Alternativer til innleggelse i sykehus (Bruk av KAD-senger, standardiserte forløp for brystsmerte- og KOLS-pasienter i kommunene) - Kommunikasjonsteknologi mellom sykehus og primærhelsetjenesten ble diskutert (videokonferanse, «chatte-kanal» etc) - En diskuterte muligheten for å innføre øyeblikkelig/halvøyeblikkelig hjelp ved flere poliklinikker. - Innføring av dedikerte observasjonssenger i legevakt ble diskutert

5 Etter ASU vedtak vedrørende revidering av felles retningslinjer ble det satt ned en arbeidgruppe - denne har utredet nye sjekklister for innskrivning og utskrivning 11.02.2015 ble vi enige om og ferdige med nytt utkast. Forslaget er nå sendt til endelig gjennomlesing i FSU innleggelse og utskrivning og skal så videre til ASU. Felles mal for informasjon, kommunikasjon og nødvendig datagrunnlag til bruk ved innleggelse og utskrivning fra sykehus

6 Noen forslag fra 11.02.2015 For å etterkomme krav til dokumentasjon og samtidig ha en kvalitetssikret og oppdatert medikamentliste foreslås at epikrise alltid skal sendes digitalt til aktuelt personell i kommunene når pasienten skrives ut. Dette medfører at mange pasienter må reise noe senere fra sykehuset grunnet klargjøring av epikriser (Diagnoseregistrering, kontrasignering) og kommunene er innstilt på å ta imot et større antall pasienter på ettermiddag og helg.

7 Møte og fremdriftsplan Neste møte for gruppen er 04.03.2015. En vil der ta frem avviksmeldinger som angår samhandling og gå gjennom noen av disse i detalj, samt se på avvikene i systemperspektiv. Se endelig på sjekkliste gjennomgått 11.02.2015 som nå er til gjennomlesning Det må også utarbeides plan for implementering av de nye sjekklistene. Det vil bli en god del informasjonsarbeid ut til postene om epikriser (planen er at epikriser nå skal sendes hjemmetjenesten elektronisk så langt som mulig i det pasienten forlater sykehuset) Det er også planlagt et arbeidsmøte 25.03.2015 Revidere hele den «Praktiske retningslinjer for samhandling vedr innskrivning og utskrivning mellom……kommune og St.Olavs hospital HF»


Laste ned ppt "FSU for innleggelse og utskrivning Torfinn Eriksen-Volnes Hjerteavdelingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google