Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Neonatal hypoglykemi Lars Krogvold 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Neonatal hypoglykemi Lars Krogvold 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Neonatal hypoglykemi Lars Krogvold 2011

2 Disposisjon Historikk Regulering av blodsukker
Konsekvenser av lavt blodsukker Definisjon Kliniske tegn Forebygging Behandling Barnepleiere 2011

3 Historikk Definisjoner fra 1937:
Mild hypoglykemi, 2,2-2,8 mmol/l Moderat 1,1-2,2 mmol/l Alvorlig < 1,1 mmol/l Men, at det var farlig var ikke så godt kjent… Insulinindusert koma brukt i behandling av psykoser på slutten av 1800-tallet Barnepleiere 2011

4 Definisjon Første tre levedøgn: Senere:
Blodsukker < 2,0 mmol/l Senere: Blodsukker < 2,6 mmol/l Under behandling tilstrebes blodsukker > 2,6 mmol/l Barnepleiere 2011

5 Glukosebehov Vanlig Ved asfyxi Barnepleiere 2011 5-7 mg/kg/min
mg/kg/time 3-4 ml/kg/time av 10% glukose 9-15 mg/kg/minutt mg/kg/time 7-12 ml/kg/time av 10% glukose Barnepleiere 2011

6 Risikogrupper for hypoglykemi
SGA, small for gestational age, liten for tiden LGA Large for gestational age, stor for tiden Barnepleiere 2011

7 Flere risikogrupper Premature Diabetes matris Polycytemi, høy hct
> 65-70% Barnepleiere 2011

8 Flere risikogrupper Asfyksi Apgar > 3 etter 5-10 min
Bradykardi rett etter fødsel Navlearterie-pH < 7,0 Barnepleiere 2011

9 Flere risikogrupper Sykt barn Infeksjoner Respiratorisk distress etc
Barnepleiere 2011

10 Noen viktige poeng: Barn i risikogruppene vil tåle hypoglykemi dårligere enn helt friske fullbårne nyfødte De friske danner ketoner som de nytter seg av Dette klarer ofte ikke risikobarna Barnepleiere 2011

11 Når debuterer hypoglykemien?
Hos LGA-barna og barn av diabetiske mødre: Ofte tidlig, innen 6-12 timer, gjerne før Hos premature også ganske tidlig SGA-barn Hypoglykemi kommer seinere og kan være mer langvarig Barnepleiere 2011

12 Symptomer Irritabilitet Kramper Hypotoni Apne Cyanoseanfall Hypotermi
Sitringer?? Barnepleiere 2011

13 Men…. A S Y m P T O M K E Barnepleiere 2011

14 Overvåking av risikobarn, på nyfødt
Blodsukker tas innen to timer etter fødsel Deretter kontroll før måltid i 2 dager, evt hver 3-4 time hvis ikke måltid Barnepleiere 2011

15 Forebygging Tidlig ernæring med morsmelk eller bankmelk til risikobarn
Iv glukose hos barn innlagt nyfødt hvis peroral ernæring ikke kan startes Barnepleiere 2011

16 Intravenøs behandling, til hvem?
Hypoglykemi symptomer og bl sukker < 2,0-2,6 mmol/l som ikke har respondert på forsøk på enteral ernæring Blodsukker < 2,0 og risikobarn Blodsukker < 1,4 mmol/l hos alle (selv om asymptomatisk) Barnepleiere 2011

17 Opplegg intravenøs behandling
Ved symptomer eller blodsukker < 1,0 mmol/l: Minibolus 2 ml/kg 10% glukose over 5 minutter For øvrig starte med infusjon, 10% glukose, 3-4 ml/kg/t Barnepleiere 2011

18 Behandlingsmål Holde blodsukker >2, 6 mmol/l
Fortsette med enteral ernæring og raskest mulig overgang til kun enteral ernæring Barnepleiere 2011

19 Oppfølging Kontroll etter 30 minutter
Øke glukosekonsentrasjonen om fortsatt hypoglykemi Gi ny minibolus om blodsukker < 1,4 mmol/kg eller hvis symptomer Gradvis avtrapping når blodsukker stabilt > 2,6 mmol/l i 2-3 timer Barnepleiere 2011

20 Alternativ behandling
Blodsukker 1,7-2,6 mmol/l og ingen symptomer eller sykdom: Peroral ernæring (evt med sonde), mat x 12, ktr av blodsukker etter ½ - 1 time Barnepleiere 2011

21 Overvåking av risikobarn, på barsel
Barnepleiere 2011

22 Videre på barsel… Barnepleiere 2011

23 Videre på barsel… Barnepleiere 2011

24 Utredning?? Hvis hypoglykemien har vart >1 uke, eller er vanskelig å heve: Stoffskiftesykdommer Hormonsykdommer Lever Binyre + Barnepleiere 2011


Laste ned ppt "Neonatal hypoglykemi Lars Krogvold 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google