Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samling for skolenes leder(e) for elevdemokrati og helhetlig læringsmiljø-høringsseminar 11. mai 2014 Orientering om nytt ressurshefte om arbeid mot krenkende.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samling for skolenes leder(e) for elevdemokrati og helhetlig læringsmiljø-høringsseminar 11. mai 2014 Orientering om nytt ressurshefte om arbeid mot krenkende."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samling for skolenes leder(e) for elevdemokrati og helhetlig læringsmiljø-høringsseminar 11. mai 2014 Orientering om nytt ressurshefte om arbeid mot krenkende adferd og seksuell trakassering i VGO Folkehelsekoordinator John Tore Vik

2 Bakgrunn Fy lkestingsvedtak sak 100/2006 Seksualisert trakassering ”Fylkestinget vedtar at Sør-Trøndelag fylkeskommune starter et arbeid mot seksualisert trakassering. Arbeidet må ta utgangspunkt i et samarbeid med kommuner, fylkesmann, departement, fagmiljø og interesseorganisasjoner. Arbeidet mot seksualisert trakassering skal bidra til økt kompetanse og bevissthet i skolen om fenomenet, og integrering i skolens helsearbeid […].” 2007-08 NTNU undersøkelse Handlingsplan mot seksuell trakassering blant elever og ansatte i videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune 2013-14 NTNU undersøkelse 9. desember 2010

3 Seksuell helse og trakassering i Sør- Trøndelag» gjennomført i perioden 2011-2014. http://seksuelltrakassering.no/ Den ene delen har handlet om utvikling av en bedre seksualundervisning og formidling av forskningsbasert kunnskap fra fagfeltet psykisk-seksuell helse inn i skolen Den andre delen har handlet om forebygging av seksuell trakassering, seksuell mobbing og overgrepsproblematikk i skolen

4 Hovedfunn fra Prosjekt Mons Bendixen & Leif Edward Ottesen Kennair Psykologisk institutt To større spørreundersøkelser om seksuell trakassering i videregående skole i Sør-Trøndelag. Den første ble gjennomført i 2007. Den andre i 2014.20072014 Gutter mer utsatt for homonegative utsagn og objektiviserende bemerkninger spesielt fra andre gutter Jenter mer utsatt for kommentarer om løsaktighet, ryktespredning, forespørsler/krav, og alle former for seksuell tvang Elever av seksuelle- og etniske minoriteter er mer involvert i trakassering og tvang enn andre elever Utdanningsprogram og kjønnssammensetning i klassen ikke relatert til trakassering og tvang

5 Vi ser av undersøkelsen i 2014 at nivåene av seksuell trakassering er generelt høye. I følge Bendixen og Kennair, har vi en generell nedgang på 10 % mht. rapportert trakassering.

6 NOU 2015: 2 Å høre til — Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø 1. Menneskerettighetene som målestokk Fire perspektiver 2. Samfunnet skal ha en nullvisjon om og nulltoleranse for krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering 3. Faglig læring og sosial læring hører sammen 4. Inkludering for å høre til

7 Innhold i ressurshefte Del I Bakgrunn Innledning og litt om bakgrunn. Setter temaet inn i en kontekst Del II Seksualundervisning i videregående opplæring Kunnskapen og forståelsen for barnets utvikling. Grunnpremisser i selve forståelsen for hvordan barn og unge utvikler sin seksualitet og seksuelle identitet. Prinsipper for undervisning. Tips og hva er lurt å tenke på når en underviser om seksualitet. Kunnskapsløftet – Fagplaner for videregående skole Norsk Samfunnsfag Naturfag Kroppsøving RLE – religion, livssyn og etikk Kompetansemål Oppgavesett

8 Innhold i ressursheftet Del III Undervisningsressurser Fagstoff fra forskning, organisasjoner (nettsider) og mediesaker som belyser en eller flere sider av seksualitet. Del VI Elevsamtalen om psykisk og seksuell helse Verktøy for samtaler Tegn og signaler- hvordan avdekke Hvordan snakke med barn og unge Definisjoner og omfang Juridisk del- lovverk

9 Ressurshefte ses i sammenheng med Arbeid med forebygging av mobbing og styrking av læringsmiljøet. Retningslinjer for arbeidet med elevenes rett til et godt psykososialt miljø. Hvordan kan ressursheftet bli en ressurs?


Laste ned ppt "Samling for skolenes leder(e) for elevdemokrati og helhetlig læringsmiljø-høringsseminar 11. mai 2014 Orientering om nytt ressurshefte om arbeid mot krenkende."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google